Loading...
PhD Andreja Jaklič

PhD Andreja Jaklič
no.: 19075 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number 01 580 51 96
E-mail andreja.jaklicat signfdv.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.06.02  Social sciences  Political science  International relations 
Keywords
international economics, international trade, international theory, foreign direct investment.
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
950.11
A''
87.57
A'
183.1
A1/2
275.1
CI10
257
CImax
50
h10
8
A1
2.89
A3
1.41
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 25, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 31  211  188  6.06 
Scopus 39  302  269  6.9 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 Klemen Knez  Bologna doctoral studies  10/1/2018 - 9/30/2022  52075 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree    Econ.sci.  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1997 
Master's degree  M. Sc.   International Business  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2000 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2004 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences  Centre of International Relations (CIR)  11/1/1998  Assistant professor  Full professor 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V5-2126  Preparation of the methodology and evaluation of the effectiveness of measures under the Smart Specialization Strategy   9/1/2021 - 8/31/2023  PhD Anže Burger  2,135 
2. V5-1932  Monitoring and evaluation of impact of Strategic research and innovation partnerships   11/1/2019 - 10/31/2022  PhD Maja Bučar  3,341 
3. J5-9332  How to speed up growth of Slovenian enterprises: Structural dinamisation, granularity, internationalisation and innovation   7/1/2018 - 6/30/2021  PhD Jože Damijan  4,903 
4. V5-1646  Strategic development and innovation partnerships as a tool to strengthen innovation capability of Slovenian economy   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Maja Bučar  3,881 
5. J5-6815  Determinants and effects of Slovenian firms' positioning in global value chains   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Jože Damijan  5,199 
6. J5-5545  Cross-cultural differences and stereotypisation: an advantage or disadvantage in a political and economic cooperation among ex-Yugoslavia member states   8/1/2013 - 7/31/2015  PhD Boštjan Udovič  4,006 
7. V5-1009  Determinante neposrednih tujih investicij v in iz Slovenije in identifikacija ekonomsko-političnih ukrepov za pospeševanje vhodne in izhodne internacionalizacije Slovenije (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Matija Rojec  3,018 
8. V5-1011  Evalvacija izvajanja politike konkurenčnosti v obdobju 2004-2009 s predlogi sprememb in novih ukrepov in kazalnikov (Slovene)   10/1/2010 - 3/31/2012  PhD Andreja Jaklič  3,380 
9. V5-1005  Učinek vladnih protikriznih ukrepov na delovanje podjetij v pogojih gospodarske recesije (Slovene)   10/1/2010 - 3/31/2012  PhD Anže Burger  2,514 
10. V5-0408  Kako do večje učinkovitosti razporejanja javnofinančnih sredstev: Analiza učinkov državnih pomoči na omejevanje konkurence (Slovene)   9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Matija Rojec  1,984 
11. V5-0201  Kako do večje učinkovitosti razporejanja javnofinančnih sredstev za povečevanje konkurenčnosti gospodarstva: Analiza učinkovitosti državnih pomoči in predlogi za njeno izboljšanje (Slovene)   10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Matija Rojec  1,792 
12. V5-0208  Učinkovitost, konkurenca in ovire v tržnih storitvah (Slovene)   10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Metka Stare  696 
13. V5-0923  Krepitev spillover učinkov neposrednih tujih investicij v Sloveniji (Slovene)   9/1/2004 - 10/31/2006  PhD Matija Rojec  3,590 
14. V5-0777  Poslovno sodelovanje subjektov s partnerji v JV Evropi kot dejavnik stabilizacije razmer v regiji in pospeševanje konkurenčnosti in vloge ekonomske diplomacije (Slovene)   10/1/2002 - 1/30/2006  PhD Marjan Svetličič  4,625 
15. V5-0794  Merjenje neposrednega in posrednega prispevka informacijsko-komunikacijskih dejavnosti h gospodarski rasti (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Metka Stare  2,767 
16. J5-7766  Majhne države v procesih preoblikovanja mednarodne skupnosti (Slovene)   1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Marjan Svetličič  7,061 
17. J5-7787  Procesi in načini internacionalizacije v svetu in Slovenija (Slovene)   1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Matija Rojec  5,446 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
International projects
no. Code Title Period Head
1. ERASMUS+-2020-1-SI01-KA107-075681  Project for higher education student and staff mobility between Programme Countries and Partner Countries   6/1/2020 - 7/31/2023  Jasmina Jakomin   
2.     9/1/2018 - 8/21/2021  Andreja Jaklič   
3. COST-IS0905  The Emergence of Southern Multinationals and their Impact on Europe   5/25/2010 - 5/24/2014     
Views history
Favourite