Loading...
PhD Matija Rojec

PhD Matija Rojec
no.: 02829 source: ARIS

researcher – retired
Phone number 01 580 51 95
E-mail matija.rojecat signgov.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.06.02  Social sciences  Political science  International relations 
Keywords
International economic relations, foreign direct investment, internationalisation / globalisation, transition process, enterprise restructuring, European integration, integration in European Union.
Points
141.18
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
553
CImax
114
h10
11
A1
0.38
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 29  387  375  12.93 
Scopus 48  758  721  15.02 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Aljaž Kunčič  Bologna doctoral studies  10/1/2009 - 6/5/2013  31972 
2 PhD Anže Burger  Uniform doctoral studies  10/1/2003 - 3/31/2008  24345 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
      SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1980 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1987 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1993 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-9332  How to speed up growth of Slovenian enterprises: Structural dinamisation, granularity, internationalisation and innovation   2018 - 2021  PhD Jože Damijan  5,602 
2. J5-6815  Determinants and effects of Slovenian firms' positioning in global value chains   2014 - 2017  PhD Jože Damijan  5,844 
3. V5-1009  Determinante neposrednih tujih investicij v in iz Slovenije in identifikacija ekonomsko-političnih ukrepov za pospeševanje vhodne in izhodne internacionalizacije Slovenije (Slovene)   2010 - 2012  PhD Matija Rojec  3,139 
4. V5-1011  Evalvacija izvajanja politike konkurenčnosti v obdobju 2004-2009 s predlogi sprememb in novih ukrepov in kazalnikov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Andreja Jaklič  3,518 
5. V5-1005  Učinek vladnih protikriznih ukrepov na delovanje podjetij v pogojih gospodarske recesije (Slovene)   2010 - 2012  PhD Anže Burger  2,606 
6. V5-0408  Kako do večje učinkovitosti razporejanja javnofinančnih sredstev: Analiza učinkov državnih pomoči na omejevanje konkurence (Slovene)   2008 - 2010  PhD Matija Rojec  2,039 
7. V5-0201  Kako do večje učinkovitosti razporejanja javnofinančnih sredstev za povečevanje konkurenčnosti gospodarstva: Analiza učinkovitosti državnih pomoči in predlogi za njeno izboljšanje (Slovene)   2006 - 2008  PhD Matija Rojec  1,852 
8. V5-0924  Vpliv lastništva in načina upravljanja na konkurenčnost in rezultate poslovanja slovenskih podjetij ter predlogi institucionalnih sprememb (Slovene)   2005 - 2006  PhD Jože Damijan  8,471 
9. V5-0923  Krepitev spillover učinkov neposrednih tujih investicij v Sloveniji (Slovene)   2004 - 2006  PhD Matija Rojec  4,104 
10. V5-0918  Ocenjevanje proizvodne vrzeli ter uporaba ocene za ugotavljanje strukturne/ciklične javnofinančne pozicije, napovedovanje inflacije in ugotavljanje obratov v gospodarskem ciklu (Slovene)   2005 - 2006  PhD Boris Majcen  4,340 
11. V6-0117  Skupni slovenski kulturni prostor in EU (Slovene)   2005 - 2006  PhD Gregor Tomc  2,497 
12. V5-0777  Poslovno sodelovanje subjektov s partnerji v JV Evropi kot dejavnik stabilizacije razmer v regiji in pospeševanje konkurenčnosti in vloge ekonomske diplomacije (Slovene)   2004  PhD Marjan Svetličič  4,748 
13. V5-0520  Pomen lastništva, financiranja in investiranja za rast produktivnosti, mednarodno konkurenčnost in finančno uspešnost slovenskih podjet (Slovene)   2002 - 2003  PhD Marko Simoneti  1,193 
14. V5-9140  Analiza uspešnosti in operativnih značilnosti poslovanja z vidika lastninske strukture (Slovene)   2000 - 2001  PhD Marko Simoneti  1,968 
15. J5-7787  Procesi in načini internacionalizacije v svetu in Slovenija (Slovene)   1996 - 2001  PhD Matija Rojec  5,521 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
Views history
Favourite