Loading...
PhD Janko Rode

PhD Janko Rode
no.: 10039 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Medicinal and aromatic plants, field production, gene bank, introduction, harvest, postharvest treatment, conservation
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
341
CImax
313
h10
4
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 21, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 431  398  99.5 
Scopus 522  489  61.13 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
      SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1981 
Master's degree    Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1991 
Doctor's degree  Ph. D.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1996 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L4-6414  Biochemical markers of drought stress tolerance in hop plants   2004  PhD Andreja Čerenak  2,535 
2. L1-6600  Investigation of Compounds from Natural Sources by Modern Chromatographic and Spectroscopic Techniques   2004  PhD Breda Simonovska  3,656 
3. V4-0904  Vzpostavitev informacijskega sistema za agroživilstvo - IPAS (Slovene)   2004  PhD Martin Pavlovič  2,294 
4. V4-0473  Sekundarni metabiliti hmelja - tradicionalna in potencialna uporaba (Slovene)   2003 - 2004  PhD Milica Kač  2,449 
5. L4-3317  Adaptation strategies of hop plants (Humulus lupulus L.) in drought stress protection and AFLP analysis associated with resistance to damson hop aphid (Phorodon humuli Schrank)   2002 - 2004  PhD Dušica Majer  2,646 
6. V4-0408  Razvoj mikrobioloških metod za uradno preverjanje kakovosti (Slovene)   2000 - 2003  PhD Janko Rode  1,440 
7. L4-3307  Introduction of quality standards into a Slovenian agricultural production - according to market demands   2002 - 2003  PhD Martin Pavlovič  1,210 
8. L4-0705  Medplant model kakovostne proizvodnje/vrednotenja zdravilnih rastlin (Slovene)   1999 - 2001  PhD Dea Baričevič  843 
9. V4-9137  Pridelovanje zelišč kot dopolnilna dejavnost (Slovene)   1999 - 2000  PhD Janko Rode  2,844 
10. J4-8998  Model za kvantitativno evalvacijo sekundarnih metabolitov hmelja (Slovene)   1998 - 1999  PhD Milica Kač  3,280 
11. V4-9131  Razvoj sortnega preskušanja in semenarstva v skladu s pravili Evropske unije (Slovene)   1998 - 1999  MSc Jože Ileršič  4,496 
Views history
Favourite