Loading...
PhD Dušica Majer

PhD Dušica Majer
no.: 07494 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Hops, physiology, plant nutrition, nitrogen, water stress, agricultural technolog
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1985 
Master's degree      SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1994 
Doctor's degree  Ph. D.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1997 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L4-6414  Biochemical markers of drought stress tolerance in hop plants   2004 - 2005  PhD Andreja Čerenak  2,535 
2. L1-6394  The study of interactions between the influences of tropospheric O3 and fertilization with N on indication plants   2004 - 2005  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  1,431 
3. V4-0749  Uvajanje novih metod za vzgojo kultivarjev hmelja, odpornih na Verticilium sp. (Slovene)   2004  PhD Branka Javornik  3,369 
4. V4-0904  Vzpostavitev informacijskega sistema za agroživilstvo - IPAS (Slovene)   2004  PhD Martin Pavlovič  2,294 
5. V4-0460  Izdelava meril za pripravo postopkov in programov uporabe fitofarmacevtskih sredstev na območjih z omejeno uporabo (Slovene)   2003 - 2004  PhD Andrej Simončič  4,946 
6. L4-3317  Adaptation strategies of hop plants (Humulus lupulus L.) in drought stress protection and AFLP analysis associated with resistance to damson hop aphid (Phorodon humuli Schrank)   2002 - 2004  PhD Dušica Majer  2,646 
7. V4-0422  Oblikovanje osnov in vzpostavitev enotnega agrometeorološkega sistema za napovedi in signalizacijo za potrebe varstva rastlin pred bole (Slovene)   2001 - 2003  PhD Andrej Simončič  6,362 
8. L4-3307  Introduction of quality standards into a Slovenian agricultural production - according to market demands   2002 - 2003  PhD Martin Pavlovič  1,210 
9. V4-0295  Razvoj metod in orodij za odkrivanje,kontrolo, nadzor in eradikcalijo karantenskega organizma Verticillium spp. V Sloveniji (Slovene)   2000 - 2001  PhD Andrej Simončič  3,773 
10. V4-0294  Žlahtnenje hmelja-vzgoja kultivarjev z visoko vsebnostjo alfa kislin (Slovene)   2000 - 2001  MSc Nataša Ferant  3,876 
11. L4-1530  Somaklonska variabilnost v žlahtnjenju hmelja in optimizacija regeneracije (Slovene)   2000 - 2001  PhD Dušica Majer  3,974 
12. L2-1310  Modeliranje spiranja nitratov v podtalnico v slovenskih razmerah (Slovene)   2000 - 2001  PhD Matjaž Mikoš  3,815 
13. L4-1525  Ekonomski model internalizacije eksternih efektov intenzivnega kmetijstva na območju Savinjske doline (Slovene)   1999 - 2001  PhD Martin Pavlovič  1,082 
14. J4-0726  Biochemical markers of resistance to hop powdery mildew   1998 - 2001  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,078 
15. V4-9137  Pridelovanje zelišč kot dopolnilna dejavnost (Slovene)   1999 - 2000  PhD Janko Rode  2,844 
16. J4-8998  Model za kvantitativno evalvacijo sekundarnih metabolitov hmelja (Slovene)   1998 - 1999  PhD Milica Kač  3,280 
17. V4-6938  Nitratni ion v pridelovanju in predelovanju hmelja (Slovene)   1998  PhD Milica Kač  3,527 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0121  Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi (Slovene)   2005  PhD Veronika Abram  3,396 
Views history
Favourite