Loading...
PhD Janez Jeretina

PhD Janez Jeretina
no.: 12010 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number 01 280 51 32
E-mail janez.jeretinaat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.01  Biotechnical sciences  Animal production  Genetics and selection 
Keywords
Selection, information systems
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
143.99
A''
0
A'
49.06
A1/2
49.06
CI10
22
CImax
18
h10
2
A1
0.44
A3
0.67
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 13, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 21  19  6.33 
Scopus 24  22  5.5 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Livestock  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1991 
Master's degree      SI University of Ljubljana, Biotechnical faculty 1996 
Doctor's degree  Ph. D.     SI 2018 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Research unit for animal husbandry and agricultural economics  3/1/1991  Research fellow    Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1816  Mitigation of greenhouse gas emissions and ammonia on agricultural holdings   2018 - 2020  PhD Jože Verbič  7,947 
2. V4-1415  Technological economic models of beef production on grassland   2014 - 2017  PhD Drago Babnik  4,463 
3. V4-1136  Mitigation of greenhouse gas emissions in cattle production   2011 - 2014  PhD Jože Verbič  6,531 
4. V4-1113  Optimisation of dairy cow nutrition   2011 - 2013  PhD Drago Babnik  2,631 
5. V4-1055  Presoja učinkovitosti ukrepov kmetijske politike z vidika uresničevanja ciljev varovanja okolja in narave (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jože Verbič  7,698 
6. V4-0517  Opredelitev prehranske vrednosti tradicionalno prirejenega mleka (Slovene)   2008 - 2010  PhD Jože Verbič  3,274 
7. V4-0330  Harmonizacija sledljivosti govedi z uredbo EU in povezava z evidentiranimi veterinarskimi podatko (Slovene)   2007 - 2008  PhD Mihael Gajster  1,107 
8. V4-0107  Podpora ukrepov za preprečevanje onesnaževanja kmetijskih tal z živinskimi gnojili (Slovene)   2005 - 2006  PhD Drago Babnik  3,356 
9. V4-0883  Interakcija genotip-okolje za lastnosti mlečnosti v selekcijskem programu za govedo (Slovene)   2003 - 2006  PhD Betka Logar  3,736 
10. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   2003 - 2005  PhD Jože Verbič  8,899 
11. V4-0399  Sistem spremljanja blagovnih in informacijskih tokov govedi in govejega mesa v skladu s standardi EU (Slovene)   2001 - 2002  PhD Mihael Gajster  522 
12. V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU (Slovene)   2000 - 2001  PhD Milena Kovač  15,894 
13. L4-8837  Selection based on functional secondary traits in cattle   1998 - 1999  PhD Janez Pogačar  1,596 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0133  Sustainable Agriculture   2020 - 2023  PhD Marjeta Čandek Potokar  10,428 
2. P0-0503-0401  Grassland Management, Feedstuff Production and Animal Husbandry.   2001 - 2003  PhD Jože Verbič  7,985 
Views history
Favourite