Loading...
Tomaž Perpar

Tomaž Perpar
no.: 14853 source: ARIS

expert or technical associate – active in research organisation
Phone number 01 280 51 34
E-mail tomaz.perparat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.01  Biotechnical sciences  Animal production  Genetics and selection 
Keywords
Cattle, recording, selection, cattle breeding, registration, pedigree, information system
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
17
CImax
7
h10
3
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on September 24, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 15  15 
Scopus 20  20 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Livestock  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1989 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Research unit for animal husbandry and agricultural economics  3/15/1994     
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1415  Technological economic models of beef production on grassland   2014 - 2017  PhD Drago Babnik  4,352 
2. V4-1136  Mitigation of greenhouse gas emissions in cattle production   2011 - 2014  PhD Jože Verbič  6,397 
3. V4-1055  Presoja učinkovitosti ukrepov kmetijske politike z vidika uresničevanja ciljev varovanja okolja in narave (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jože Verbič  7,548 
4. V4-0517  Opredelitev prehranske vrednosti tradicionalno prirejenega mleka (Slovene)   2008 - 2010  PhD Jože Verbič  3,196 
5. V4-0330  Harmonizacija sledljivosti govedi z uredbo EU in povezava z evidentiranimi veterinarskimi podatko (Slovene)   2007 - 2008  PhD Mihael Gajster  1,089 
6. V4-0107  Podpora ukrepov za preprečevanje onesnaževanja kmetijskih tal z živinskimi gnojili (Slovene)   2005 - 2006  PhD Drago Babnik  3,267 
7. V4-0883  Interakcija genotip-okolje za lastnosti mlečnosti v selekcijskem programu za govedo (Slovene)   2003 - 2006  PhD Betka Logar  3,657 
8. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   2003 - 2005  PhD Jože Verbič  8,771 
9. V4-0457  Ohranitev dednih lastnosti visoko proizvodnih govejih plemenic okuženih z virusom IBR/IPV z metodo in-vitro pridobivanja zarodkov (Slovene)   2002 - 2004  PhD Marjan Kosec  2,636 
10. V4-0282  Uvajanje prenosa zarodkov (MOET kot modela pri sanaciji visokoproizvodnjih rej govedi okuženih z virusom IBR/PV z namenom ohranjanja pl (Slovene)   2000 - 2001  PhD Marjan Kosec  2,748 
11. V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU (Slovene)   2000 - 2001  PhD Milena Kovač  15,742 
12. L4-8837  Selection based on functional secondary traits in cattle   1998 - 1999  PhD Janez Pogačar  1,563 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0503-0401  Grassland Management, Feedstuff Production and Animal Husbandry.   2001 - 2003  PhD Jože Verbič  7,839 
Views history
Favourite