Loading...
PhD Petra Košir

PhD Petra Košir
no.: 16206 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.03.02  Natural sciences and mathematics  Biology  Botany 
1.03.03  Natural sciences and mathematics  Biology  Ecosystems 
Keywords
Phytosogology, ecology, forestry, vegetation, biology, natural heritage, forest ecosystems, biodiverity
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
148
CImax
29
h10
7
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 20, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 15  227  162  10.8 
Scopus 17  283  202  11.88 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1995 
Master's degree  M. Sc.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2000 
Doctor's degree  Ph. D.   Postgraduate doctoral studies of Agricultural Sciences  HR 2004 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1141  Updating of the vegetation system for the forest management planning purposes   2011 - 2012  PhD Lado Kutnar  4,157 
2. L1-9737  Impact of Past Landscape management on Current Forest Vegetation   2007 - 2010  PhD Andraž Čarni  1,445 
3. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (Slovene)   2007 - 2009  PhD Boštjan Pokorny  10,241 
4. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   2007 - 2008  PhD Gregor Božič  4,980 
5. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   2007 - 2008  PhD Nike Krajnc  7,721 
6. L1-7078  Biodiversity of Posočje and nature conservation applications for Natura 2000 sites   2005 - 2007  PhD Igor Dakskobler  3,964 
7. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)   2006 - 2007  PhD Boštjan Pokorny  17,022 
8. L1-6517  Succession line of the birch forests in southeastern Slovenia   2004 - 2007  PhD Andraž Čarni  1,336 
9. V4-0983  Ekološke razmere kot osnova za gospodarjenje z gozdovi (Slovene)   2005 - 2006  PhD Andraž Čarni  1,336 
10. V1-0799  Primerjava biocenoz pragozdov z biocenozami gospodarskih gozdov kot pokazatelj antropogenih vplivov na okolje (Slovene)   2004 - 2005  PhD Andraž Čarni  2,332 
11. L1-6587  Kras - region biodiversity, successional stages and conservation significance   2004  PhD Igor Dakskobler  5,844 
12. V4-0442  Vegetacija gozdnih zdrub Slovenije 1:50000 (Slovene)   2002 - 2003  PhD Andraž Čarni  2,920 
13. L1-2437  Biocenotska zgradba pragozdov v Sloveniji in vegetacijska karta 1:50000 (Slovene)   2000 - 2002  PhD Alojzij Marinček  4,487 
14. T1-2021  Flora, favna in vegetacija regijskega parka Škocjanske jame (Slovene)   2000 - 2002  PhD Rajko Slapnik  2,780 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P1-0236  Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje (Slovene)   2009 - 2012  PhD Matjaž Kuntner  3,437 
2. P1-0236  Fauna, flora and vegetation of Slovenia and neighouring regions   2007 - 2008  PhD Andraž Čarni  3,626 
3. P0-0525-0618  Flora, fauna and vegetation of Slovenia and the neibouring areas   2001 - 2003  PhD Andraž Čarni  5,714 
Views history
Favourite