Loading...
PhD Gregor Božič

PhD Gregor Božič
no.: 14869 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 13 43
E-mail gregor.bozicat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
Keywords
Population genetics, conservation of forest genetic resources, provenance trials, isoenzyme polymorphism, fast growing trees, picea abies, populus sp
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
330.17
A''
10.59
A'
177.46
A1/2
184.12
CI10
393
CImax
66
h10
11
A1
1.13
A3
2.69
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 2, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 28  266  234  8.36 
Scopus 34  488  417  12.26 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc. Forestry    SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources 1993 
Master's degree  M. Sc. Degree    SI 1997 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2002 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  4/1/1993  Reserch and development associate   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-2015  Business opportunities in forests seed and nurseries production   11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Hojka Kraigher  4,384 
2. V4-1819  Assessment of the success of reafforestation with sawing and planting in Slovenia   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Hojka Kraigher  5,000 
3. V4-1818  Suitability of Douglas Fir and other non-native tree species in the restoration of forests through planting and sowing in Slovenia   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Robert Brus  10,250 
4. V4-1614  Adaptive management in spruce forests in Slovenia   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Tomislav Levanič  4,496 
5. V4-1616  Estimation of the system for conservation of forest genetic resources and of the state of forest seed husbandary including new systems for production of seedlings   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Hojka Kraigher  4,650 
6. V4-1625  Indicators for monitoring the National forest programme and sustainable forest management in the Republic of Slovenia   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Marko Kovač  4,620 
7. V4-1438  Providing forest reproductive material for reforestation after major natural disturbances and upon possible legislative changes   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Hojka Kraigher  5,101 
8. V4-1140  Designation of measures to ensure genetic-based forest protection   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Hojka Kraigher  3,329 
9. V4-1141  Updating of the vegetation system for the forest management planning purposes   10/1/2011 - 3/31/2014  PhD Lado Kutnar  3,967 
10. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Tine Grebenc  5,705 
11. L4-9647  Development of guidelines for dynamic conservation of forest genetic resources   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Hojka Kraigher  3,441 
12. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (Slovene)   8/1/2007 - 7/31/2009  PhD Boštjan Pokorny  9,882 
13. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Gregor Božič  4,722 
14. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Nike Krajnc  7,198 
15. L4-6232  Carbon dynamic in natural beech forest   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Primož Simončič  5,461 
16. L4-6236  Wetwood in silver fir (Abies alba Mill.)   2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Nikolaj Torelli  4,076 
17. V4-0993  Vloga hitrorastočih drevesnih vrst pri varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Polona Kalan Carson  4,994 
18. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Dušan Jurc  8,687 
19. V4-0986  Vrednotenje ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov, habitatov in genskih virov za potrebe monitoringa biotske pestrosti v izbranem 'natura' območju ter razvoj gozdarskih ukrepov za njihovo ohranjanje (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  MSc Aleksander Golob  3,470 
20. L4-4450  Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu (Slovene)   7/1/2002 - 6/30/2005  PhD Hojka Kraigher  4,716 
21. V4-0372  Izvor, proizvodnja in raba gozdnega reprodukcijskega materiala in ohranjanje gozdnih genskih virov (Slovene)   9/1/2000 - 9/30/2003  PhD Hojka Kraigher  3,085 
22. L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Hojka Kraigher  5,840 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Hojka Kraigher  10,108 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Hojka Kraigher  11,110 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Hojka Kraigher  10,821 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Hojka Kraigher  11,078 
5. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Hojka Kraigher  8,781 
Views history
Favourite