Loading...
PhD Gregor Božič

PhD Gregor Božič
no.: 14869 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 13 43
E-mail gregor.bozicat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
Keywords
Population genetics, conservation of forest genetic resources, provenance trials, isoenzyme polymorphism, fast growing trees, picea abies, populus sp
Points
292.29
A''
0
A'
172.49
A1/2
212.64
CI10
468
CImax
71
h10
12
A1
1.03
A3
1.36
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 33  361  314  9.52 
Scopus 39  581  496  12.72 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc. Forestry    SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources 1993 
Master's degree  M. Sc. Degree    SI 1997 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2002 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  4/1/1993  Reserch and development associate  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2222  Measures for conservation of biodiversity in forest ecosystems   2022 - 2024  PhD Hojka Kraigher  6,102 
2. V4-2015  Business opportunities in forests seed and nurseries production   2020 - 2023  PhD Hojka Kraigher  5,246 
3. V4-1819  Assessment of the success of reafforestation with sawing and planting in Slovenia   2018 - 2021  PhD Hojka Kraigher  5,391 
4. V4-1818  Suitability of Douglas Fir and other non-native tree species in the restoration of forests through planting and sowing in Slovenia   2018 - 2021  PhD Robert Brus  11,015 
5. V4-1614  Adaptive management in spruce forests in Slovenia   2016 - 2019  PhD Tomislav Levanič  4,848 
6. V4-1616  Estimation of the system for conservation of forest genetic resources and of the state of forest seed husbandary including new systems for production of seedlings   2016 - 2019  PhD Hojka Kraigher  4,876 
7. V4-1625  Indicators for monitoring the National forest programme and sustainable forest management in the Republic of Slovenia   2016 - 2019  PhD Marko Kovač  5,041 
8. V4-1438  Providing forest reproductive material for reforestation after major natural disturbances and upon possible legislative changes   2014 - 2017  PhD Hojka Kraigher  5,480 
9. V4-1140  Designation of measures to ensure genetic-based forest protection   2011 - 2014  PhD Hojka Kraigher  3,490 
10. V4-1141  Updating of the vegetation system for the forest management planning purposes   2011 - 2014  PhD Lado Kutnar  4,157 
11. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   2008 - 2011  PhD Tine Grebenc  5,985 
12. L4-9647  Development of guidelines for dynamic conservation of forest genetic resources   2007 - 2009  PhD Hojka Kraigher  3,548 
13. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (Slovene)   2007 - 2009  PhD Boštjan Pokorny  10,240 
14. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   2008  PhD Gregor Božič  4,979 
15. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   2007 - 2008  PhD Nike Krajnc  7,720 
16. L4-6232  Carbon dynamic in natural beech forest   2004 - 2007  PhD Primož Simončič  5,661 
17. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme (Slovene)   2005 - 2006  PhD Dušan Jurc  9,102 
18. V4-0993  Vloga hitrorastočih drevesnih vrst pri varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati (Slovene)   2005  PhD Polona Kalan Carson  5,271 
19. V4-0986  Vrednotenje ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov, habitatov in genskih virov za potrebe monitoringa biotske pestrosti v izbranem 'natura' območju ter razvoj gozdarskih ukrepov za njihovo ohranjanje (Slovene)   2005  MSc Aleksander Golob  3,590 
20. L4-6236  Wetwood in silver fir (Abies alba Mill.)   2004 - 2005  PhD Nikolaj Torelli  4,119 
21. L4-4450  Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu (Slovene)   2002 - 2005  PhD Hojka Kraigher  4,890 
22. V4-0372  Izvor, proizvodnja in raba gozdnega reprodukcijskega materiala in ohranjanje gozdnih genskih virov (Slovene)   2000 - 2003  PhD Hojka Kraigher  3,216 
23. L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih (Slovene)   1999 - 2001  PhD Hojka Kraigher  6,018 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   2020 - 2024  PhD Hojka Kraigher  11,595 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2015 - 2019  PhD Hojka Kraigher  11,870 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2009 - 2014  PhD Hojka Kraigher  11,619 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2004 - 2008  PhD Hojka Kraigher  11,694 
5. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   2001 - 2003  PhD Hojka Kraigher  9,168 
Views history
Favourite