Loading...
Boštjan Godec

Boštjan Godec
no.: 17045 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 280 51 38
E-mail bostjan.godecat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Introduction, selection, fruit species, certification, olive-tree, aplle-tree, inventarization, olive-tree, Slovene Istra, serological tests, indexing
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1994 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Crop production  5/1/1996  Assistent specialist   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1618  GENETIC EROSION THREATS TO LOCAL VARIETIES AND THEIR VALUE FOR PRODUCTION AND USE   2016 - 2019  PhD Kristina Ugrinović  5,542 
2. V4-1612  TECHNOLOGIES FOR COMPETITIVE APPLE FRUIT PRODUCTION   2016 - 2019  PhD Matej Stopar  4,629 
3. V4-1115  New technological measures for growing fruits without phytopharmaceutical residues   2011 - 2013  PhD Janez Hribar  5,914 
4. V4-1055  Presoja učinkovitosti ukrepov kmetijske politike z vidika uresničevanja ciljev varovanja okolja in narave (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jože Verbič  7,551 
5. V4-0339  Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi povezovanja načel integrirane in ekološke pridelave sadja (Slovene)   2007 - 2008  PhD Stanislav Tojnko  4,309 
6. V4-0321  Fenolni potencial lokalnih kultivarjev sliv in češenj (Slovene)   2007 - 2008  PhD Branka Mozetič Vodopivec  5,378 
7. L4-5159  Organic apple production   2003 - 2005  PhD Matej Stopar  1,641 
8. V4-0741  Razvoj optimalne tehnologije aplikacije rastnih regulatorjev v sadjarstvu (Slovene)   2004 - 2005  PhD Matej Stopar  2,487 
9. V4-0401  Strokovne podlage za prilagajanje pravnemu redu EU na področju izdelave metodik certifikacije sadilnega material sadnih rastlin in vins (Slovene)   2001 - 2003  MSc Boris Koruza  1,347 
10. V4-0391  Ugotavljanje vzrokov nizkih povprečnih pridelkov oljk v slovenski Istri (Slovene)   2000 - 2003  PhD Matej Stopar  1,678 
11. V4-0300  Okoljsko primernejše tehnologije pridelave jabolk in jagodičja (Slovene)   2000 - 2001  PhD Matej Stopar  2,260 
12. L4-1208  New tecnology of apple and blueberry thinning   1999 - 2001  PhD Matej Stopar  1,915 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0505-0401  Fruit-, vine-growing and wine production   2001 - 2003  PhD Matej Stopar  3,896 
International projects
Views history
Favourite