Loading...
MSc Boris Koruza

MSc Boris Koruza
no.: 05666 source: ARIS

expert or technical associate – active in research organisation
Phone number 01 280 51 46
E-mail boris.koruzaat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Grapevine, genetic selection, gen bank, sanitary selection, ampelography, physiology
Points
20
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
13
CImax
9
h10
2
A1
0.05
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 22, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 17  17  17 
Scopus 28  28  5.6 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1984 
Master's degree    Biology  HR University of Zagreb, Biological Faculty 1991 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Crop production  4/1/1985  Genetic and grapevine technology  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1806  Establishment of a system for the use of DNA markers for genetic identification and verification of varietal authenticity and purity of major cereals and brasicas as a basis for the quality production of seeds, food and feed   2018 - 2021  PhD Vladimir Meglič  2,291 
2. V4-1103  Grapevine yellows: methods for their early detection and control   2011 - 2014  PhD Marina Dermastia  6,403 
3. V4-0475  Določitev optimalne tehnologije pridelave grozdja glede na napovedane klimatske spremembe in prihodnost slovenskega vinogradništva (Slovene)   2009 - 2011  PhD Stanislav Vršič  1,475 
4. V4-0313  Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske trte (Slovene)   2007 - 2009  PhD Irena Mavrič Pleško  5,401 
5. M2-0220  Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovnaje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah (Slovene)   2008  PhD Borut Vrščaj  8,696 
6. V4-0739  Biološki način zatiranja trtne uši s podlago 'Brner' in njen vpliv na rast in rodnost vinske trte ter kompatibilnost z nekaterimi sortami (Slovene)   2005 - 2006  PhD Stanislav Vršič  1,650 
7. V4-0108  Vpliv različne oskrbe vinogradniških tal na mineralni in vodni status vinske trte, v spremenjenih klimatskih razmerah (Slovene)   2004 - 2006  MSc Boris Koruza  1,613 
8. V4-0872  Povzročitelji novih in manj znanih bolezni vinske trte (Slovene)   2003 - 2006  PhD Gregor Urek  3,971 
9. V4-0742  Možnosti izboljšanja kakovosti grozdja z uravnavanjem vodnega statusa pri vinski trti (Slovene)   2002 - 2006  MSc Boris Koruza  2,083 
10. V4-0452  Fiziološke osnove odbire podlag vinske trte za stresne razmere (Slovene)   2002 - 2005  MSc Boris Koruza  2,070 
11. V4-0389  Proučevanje eliminacije bakterijskih patogenov v trničarstvu (agrobacterium sp.) (Slovene)   2000 - 2003  PhD Gregor Urek  1,712 
12. V4-0401  Strokovne podlage za prilagajanje pravnemu redu EU na področju izdelave metodik certifikacije sadilnega material sadnih rastlin in vins (Slovene)   2000 - 2003  MSc Boris Koruza  1,369 
13. V4-0278  Razvoj tehnoloških postopkov v integrirani pridelavi grozdja in uskladitev smernic z normativi EU (Slovene)   2000 - 2001  PhD Stanislav Vršič  2,408 
14. L4-1184  'DETERMINATION OF QUALITY PARAMETERS OF WINES FROM NEW CLONES OF LOCAL GRAPEVINE VARIETIES 'Ranina', 'Žipon' and 'Pinela'.   1999 - 2001  PhD Mitja Kocjančič  1,270 
15. V4-9130  Določitev tehnoloških parametrov pridelave grozdja, potrebnih za rajonizacijo in vinogradniški kataster (Slovene)   1999  PhD Zora Korošec-Koruza  951 
16. V4-6581  Vinogradniške tehnologije za izboljšanje kakovosti in gospodarnosti pridelave grozdja (Slovene)   1994 - 1998  PhD Zora Korošec-Koruza  1,411 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0505-0401  Fruit-, vine-growing and wine production   2001 - 2003  PhD Matej Stopar  3,944 
Views history
Favourite