Loading...
PhD Kristina Ugrinović

PhD Kristina Ugrinović
no.: 16393 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail kristina.ugrinovicat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Vegetables, production technologies, variety testing, introduction of agricultural plants
Points
507.61
A''
346.67
A'
346.67
A1/2
376
CI10
63
CImax
37
h10
3
A1
2.06
A3
5
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 15, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 96  80  11.43 
Scopus 113  95  11.88 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Fruit production  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1996 
Master's degree  M. Sc.   Agronomy  HR 1999 
Doctor's degree      HR University of Zagreb, Faculty of Agriculture 2004 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Crop production  11/1/1996      Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2381  Knowledge hub for green, sustainable and innovative Mediterranean agriculture - MED-STI-K   2023 - 2024  PhD Maja Podgornik  6,581 
2. V4-2006  Analysis of vegetable seed production in Slovenia and establishment of hybrid and non-hybrid cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) seed production   2020 - 2023  PhD Katarina Rudolf Pilih  1,889 
3. V4-2007  DEVELOPMENT OF TESTING PROTOCOLS AND ESTABLISHMENT OF OFFICIAL TESTING SYSTEMS FOR ORGANIC VARIETIES AND HETEROGENEOUS MATERIAL OF SELECTED FIELD CROPS AND VEGETABLES   2020 - 2023  PhD Vladimir Meglič  4,670 
4. V4-2001  Use of gaseous plasma for higher yields and lower use of antifungal agents in agriculture   2020 - 2023  PhD Ita Junkar  5,472 
5. V4-1618  GENETIC EROSION THREATS TO LOCAL VARIETIES AND THEIR VALUE FOR PRODUCTION AND USE   2016 - 2019  PhD Kristina Ugrinović  5,679 
6. L4-7520  Utilization of common bean genetic resources for sustainable crop improvement and healthy food   2016 - 2018  PhD Vladimir Meglič  5,493 
7. V4-1413  Preservation and suitability of use, establishment of maintenance selection and production of seed material of maize landraces and important field crops in sustainable agriculture   2014 - 2017  PhD Borut Bohanec  10,721 
8. V4-1055  Presoja učinkovitosti ukrepov kmetijske politike z vidika uresničevanja ciljev varovanja okolja in narave (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jože Verbič  7,698 
9. V4-0482  Uporaba genskega potenciala tradicionalnih slovenskih vrst kmetijskih rastlin za žlahtnjenje novih sort prilagojenih spremenjenim klima (Slovene)   2008 - 2011  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,759 
10. J4-9476  Evaluation of common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes for selected genes conferring drought resistance   2007 - 2009  PhD Vladimir Meglič  3,718 
11. V4-0335  Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno prid (Slovene)   2007 - 2009  PhD Jelka Šuštar Vozlič  4,144 
12. M2-0220  Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovnaje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah (Slovene)   2008  PhD Borut Vrščaj  8,694 
13. V4-0314  Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo (Slovene)   2007 - 2008  PhD Vladimir Meglič  8,727 
14. L4-7573  Traceability of genetically modified crops in the food and feed production.   2005 - 2008  PhD Vladimir Meglič  2,677 
15. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   2006 - 2008  PhD Jana Žel  9,577 
16. L4-6294  Alternativne metode razkuževanja tal s pomočjo solarizacije in rastlinskih glukozinolatov (Slovene)   2004 - 2007  PhD Matej Stopar  4,089 
17. L4-6346  Genetic origin and diversity of Slovenian autochtonous lettuce collection   2004 - 2007  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,220 
18. J4-6355  Molecular basis of tolerance to abiotic stress in Phaseolus sp.   2004 - 2007  PhD Vladimir Meglič  5,175 
19. V4-0111  Tehnološki ukrepi za zmanjševanje posledic suše v kmetijstvu v Sloveniji (Slovene)   2004 - 2006  PhD Kristina Ugrinović  8,199 
20. V4-0752  Genetsko izboljšanje funkcionalnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin: krompir, zelje, fižol (Slovene)   2004 - 2005  PhD Vladimir Meglič  4,134 
21. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   2003 - 2005  PhD Jože Verbič  8,899 
22. L4-3284  Evaluation of disease resistance and genetic erosion in common bean using molecular markers   2002 - 2004  PhD Jelka Šuštar Vozlič  2,571 
23. V4-9132  Naravovarstveni in ekonomski učinki biološkega kmetovanja (Slovene)   2000  PhD Mihaela Černe  4,768 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0431  Next Generation Agriculture   2022 - 2024  PhD Jaka Razinger  5,593 
2. P4-0072  Agrobiodiversity   2018 - 2021  PhD Vladimir Meglič  5,321 
3. P4-0072  Agrobiodiversity   2013 - 2017  PhD Vladimir Meglič  5,113 
4. P4-0133  Sustainable Agriculture   2009 - 2012  PhD Matej Stopar  9,920 
5. P4-0133  Sustainable Agriculture   2004 - 2008  PhD Matej Stopar  10,355 
6. P0-0501-0401  Genetics, breeding and testing of technologies in agriculture   2001 - 2003  PhD Vladimir Meglič  3,885 
Views history
Favourite