Loading...
PhD Matej Stopar

PhD Matej Stopar
no.: 08746 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 280 52 37
E-mail matej.stoparat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Fruits, apple, thinning, photosynthesis, growth regulators, hormones, abscission, fruit quality
Points
636.51
A''
311.96
A'
325.2
A1/2
350.18
CI10
298
CImax
60
h10
9
A1
2.36
A3
2.22
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 19, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 22  280  267  12.14 
Scopus 34  396  378  11.12 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Jure Kolarič  Doctoral degree  10/1/2007 - 10/13/2011  29499 
2 PhD Klemen Lisjak  Uniform doctoral studies  11/1/2004 - 4/30/2007  25795 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1986 
Master's degree    Agriculture  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1993 
Doctor's degree  Ph. D.   Agriculture  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1998 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Crop production  4/1/1987  Pomology, plant physiology research   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-2230  Development and introduction of digital tools to support fruit production   10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Tatjana Unuk  4,769 
2. V4-1618  GENETIC EROSION THREATS TO LOCAL VARIETIES AND THEIR VALUE FOR PRODUCTION AND USE   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Kristina Ugrinović  5,345 
3. V4-1612  TECHNOLOGIES FOR COMPETITIVE APPLE FRUIT PRODUCTION   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Matej Stopar  4,537 
4. V4-1409  Production technology of cherry and pear   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Tatjana Unuk  7,112 
5. V4-1404  Quality enhancement of pesticide application and drift reduction using nozzles and equipment to minimise impact to the environment   7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Matej Stopar  7,130 
6. V4-1115  New technological measures for growing fruits without phytopharmaceutical residues   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Janez Hribar  5,828 
7. V4-0537  Priprava registra napovedi in pridelkov jabolk in hrušk s pomočjo vizualizacije rodnega volumna dreves (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Denis Stajnko  2,787 
8. M2-0220  Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovnaje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah (Slovene)   8/1/2007 - 12/31/2009  PhD Borut Vrščaj  8,394 
9. V4-0343  Razvoj izboljšanega sistema za gojenje matičnih rastlin koščičastih sadnih vrst - pridelava cepičev v mrežniku, da ali ne? (Slovene)   1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Nikita Fajt  4,417 
10. V4-0339  Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi povezovanja načel integrirane in ekološke pridelave sadja (Slovene)   1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Stanislav Tojnko  4,246 
11. V4-0351  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Robert Brus  7,838 
12. L4-6294  Alternativne metode razkuževanja tal s pomočjo solarizacije in rastlinskih glukozinolatov (Slovene)   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Matej Stopar  3,950 
13. L4-5159  Organic apple production   1/1/2003 - 12/31/2005  PhD Matej Stopar  1,615 
14. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Jože Verbič  8,617 
15. V4-0741  Razvoj optimalne tehnologije aplikacije rastnih regulatorjev v sadjarstvu (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Matej Stopar  2,461 
16. V4-0477  Sonaravno pridelovanje jagod in sadilnega materiala - Ekološka pridelava jagod (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Matej Stopar  2,309 
17. V4-0391  Ugotavljanje vzrokov nizkih povprečnih pridelkov oljk v slovenski Istri (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Matej Stopar  1,646 
18. V4-0300  Okoljsko primernejše tehnologije pridelave jabolk in jagodičja (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Matej Stopar  2,225 
19. L4-1208  New tecnology of apple and blueberry thinning   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Matej Stopar  1,889 
20. V4-9121  Biološko pridelovanje sadja (Slovene)   10/1/1997 - 9/30/2000  PhD Franci Štampar  3,658 
21. L4-8815  Keeping quality of perishable fruits   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Marjan Simčič  2,517 
22. L4-7354  Vpliv listne površine, fotosintetske aktivnosti in hormonskega stanja plodičev na redno rodnost jablane po uporabi sredstev za redčenje (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Franc Batič  4,263 
23. V4-6581  Vinogradniške tehnologije za izboljšanje kakovosti in gospodarnosti pridelave grozdja (Slovene)   10/1/1994 - 10/31/1998  PhD Zora Korošec-Koruza  1,370 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Marjeta Čandek Potokar  9,868 
2. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2013 - 12/31/2017  PhD Marjeta Čandek Potokar  8,962 
3. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Matej Stopar  9,513 
4. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Matej Stopar  9,984 
5. P0-0505-0401  Fruit-, vine-growing and wine production   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Matej Stopar  3,846 
International projects
no. Code Title Period Head
1. EKSRP-Pilotni projekt PSSJP  Testing of special apple cultivars for processing   11/30/2020 - 11/30/2023     
2. EKSRP-EIP-Jablana  High effective and sustainable apple production   11/22/2019 - 11/21/2022     
3. EKSRP-EIP-Eko sadje  Environmental aspects of the transition into organic fruit production   11/15/2019 - 11/14/2022     
4. FP6-FOOD-ISAFRUIT-79817  Increasing Fruit consumption through a trans disciplinary approach leading to High quality produce from environmentally safe, sustainable methods.   1/1/2006 - 9/30/2010  Matej Stopar   
Views history
Favourite