Loading...
PhD Matej Stopar

PhD Matej Stopar
no.: 08746 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 280 52 37
E-mail matej.stoparat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Fruits, apple, thinning, photosynthesis, growth regulators, hormones, abscission, fruit quality
Points
611.2
A''
312.87
A'
326.11
A1/2
351.09
CI10
329
CImax
63
h10
8
A1
2.29
A3
1.18
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 14, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 22  320  306  13.91 
Scopus 34  446  427  12.56 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Jure Kolarič  Doctoral degree  10/1/2007 - 10/13/2011  29499 
2 PhD Klemen Lisjak  Uniform doctoral studies  11/1/2004 - 4/30/2007  25795 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1986 
Master's degree    Agriculture  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1993 
Doctor's degree  Ph. D.   Agriculture  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1998 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Crop production  4/1/1987  Pomology, plant physiology research    Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L4-50142  Emulsifiers, alternative thinning agents for sustainable apple production   2023 - 2024  PhD Matej Stopar  2,894 
2. V4-2230  Development and introduction of digital tools to support fruit production   2022 - 2024  PhD Tatjana Unuk  5,105 
3. V4-2381  Knowledge hub for green, sustainable and innovative Mediterranean agriculture - MED-STI-K   2023 - 2024  PhD Maja Podgornik  6,580 
4. V4-1618  GENETIC EROSION THREATS TO LOCAL VARIETIES AND THEIR VALUE FOR PRODUCTION AND USE   2016 - 2019  PhD Kristina Ugrinović  5,678 
5. V4-1612  TECHNOLOGIES FOR COMPETITIVE APPLE FRUIT PRODUCTION   2016 - 2019  PhD Matej Stopar  4,716 
6. V4-1409  Production technology of cherry and pear   2014 - 2017  PhD Tatjana Unuk  7,534 
7. V4-1404  Quality enhancement of pesticide application and drift reduction using nozzles and equipment to minimise impact to the environment   2014 - 2016  PhD Matej Stopar  7,443 
8. V4-1115  New technological measures for growing fruits without phytopharmaceutical residues   2011 - 2013  PhD Janez Hribar  6,011 
9. V4-0537  Priprava registra napovedi in pridelkov jabolk in hrušk s pomočjo vizualizacije rodnega volumna dreves (Slovene)   2009 - 2010  PhD Denis Stajnko  2,858 
10. V4-0343  Razvoj izboljšanega sistema za gojenje matičnih rastlin koščičastih sadnih vrst - pridelava cepičev v mrežniku, da ali ne? (Slovene)   2007 - 2009  PhD Nikita Fajt  4,680 
11. V4-0339  Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi povezovanja načel integrirane in ekološke pridelave sadja (Slovene)   2007 - 2009  PhD Stanislav Tojnko  4,386 
12. M2-0220  Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovnaje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah (Slovene)   2008  PhD Borut Vrščaj  8,693 
13. V4-0351  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu (Slovene)   2007 - 2008  PhD Robert Brus  8,121 
14. L4-6294  Alternativne metode razkuževanja tal s pomočjo solarizacije in rastlinskih glukozinolatov (Slovene)   2004 - 2007  PhD Matej Stopar  4,089 
15. L4-5159  Organic apple production   2003 - 2005  PhD Matej Stopar  1,663 
16. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   2003 - 2005  PhD Jože Verbič  8,899 
17. V4-0741  Razvoj optimalne tehnologije aplikacije rastnih regulatorjev v sadjarstvu (Slovene)   2002 - 2005  PhD Matej Stopar  2,517 
18. V4-0477  Sonaravno pridelovanje jagod in sadilnega materiala - Ekološka pridelava jagod (Slovene)   2002 - 2004  PhD Matej Stopar  2,363 
19. V4-0391  Ugotavljanje vzrokov nizkih povprečnih pridelkov oljk v slovenski Istri (Slovene)   2000 - 2003  PhD Matej Stopar  1,702 
20. V4-0300  Okoljsko primernejše tehnologije pridelave jabolk in jagodičja (Slovene)   2000 - 2001  PhD Matej Stopar  2,297 
21. L4-1208  New tecnology of apple and blueberry thinning   2000 - 2001  PhD Matej Stopar  1,942 
22. V4-9121  Biološko pridelovanje sadja (Slovene)   1999 - 2000  PhD Franci Štampar  3,848 
23. L4-8815  Keeping quality of perishable fruits   1998 - 1999  PhD Marjan Simčič  2,541 
24. L4-7354  Vpliv listne površine, fotosintetske aktivnosti in hormonskega stanja plodičev na redno rodnost jablane po uporabi sredstev za redčenje (Slovene)   1998  PhD Franc Batič  4,362 
25. V4-6581  Vinogradniške tehnologije za izboljšanje kakovosti in gospodarnosti pridelave grozdja (Slovene)   1994 - 1998  PhD Zora Korošec-Koruza  1,411 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0133  Sustainable Agriculture   2018 - 2023  PhD Marjeta Čandek Potokar  10,428 
2. P4-0133  Sustainable Agriculture   2013 - 2017  PhD Marjeta Čandek Potokar  9,475 
3. P4-0133  Sustainable Agriculture   2009 - 2012  PhD Matej Stopar  9,920 
4. P4-0133  Sustainable Agriculture   2004 - 2008  PhD Matej Stopar  10,355 
5. P0-0505-0401  Fruit-, vine-growing and wine production   2001 - 2003  PhD Matej Stopar  3,942 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. EKSRP-Pilotni projekt PSSJP  Testing of special apple cultivars for processing   11/30/2020 - 11/30/2023     
2. EKSRP-EIP-Jablana  High effective and sustainable apple production   11/22/2019 - 11/21/2022     
3. EKSRP-EIP-Eko sadje  Environmental aspects of the transition into organic fruit production   11/15/2019 - 11/14/2022     
4. FP6-FOOD-ISAFRUIT-79817  Increasing Fruit consumption through a trans disciplinary approach leading to High quality produce from environmentally safe, sustainable methods.   1/1/2006 - 9/30/2010  Matej Stopar   
Views history
Favourite