Loading...
PhD Janez Hribar

PhD Janez Hribar
no.: 00927 source: ARIS

researcher – retired
Phone number (01) 423 11 61
E-mail janez.hribarat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.07  Biotechnical sciences  Plant production  Technology of vegetal origin food 
Keywords
fruits, vegetables, plant food, storing, processing, postharvest physiology
Points
147.97
A''
11.58
A'
11.58
A1/2
11.58
CI10
1,014
CImax
252
h10
17
A1
0.42
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 24, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 46  1,086  1,009  21.93 
Scopus 55  1,314  1,227  22.31 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Emil Zlatić  Doctoral degree  11/1/2000 - 5/31/2005  19640 
2 MSc Mateja Zavrtanik  Doctoral degree  10/1/1989 - 10/31/1997  11098 
3 PhD Rajko Vidrih  Doctoral degree  9/1/1989 - 11/30/1995  05733 
4 PhD Marjan Simčič  Doctoral degree  10/1/1987 - 8/31/1994  05767 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Food Science and Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1971 
Master's degree  M. Sc.     HR 1983 
Doctor's degree  Ph. D.   Food Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1989 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1612  TECHNOLOGIES FOR COMPETITIVE APPLE FRUIT PRODUCTION   2016 - 2019  PhD Matej Stopar  4,739 
2. V4-1409  Production technology of cherry and pear   2014 - 2017  PhD Tatjana Unuk  7,601 
3. V4-1408  Evaluation of quality and safety parameters of vegetables produced on different systems in Slovenia and abroad with aim to establish national quality scheme for vegetables   2014 - 2016  PhD Rajko Vidrih  8,574 
4. V4-1115  New technological measures for growing fruits without phytopharmaceutical residues   2011 - 2013  PhD Janez Hribar  6,035 
5. V4-1047  Slovenske prehranske tabele - živila rastlinskega izvora (Slovene)   2010 - 2012  PhD Terezija Golob  4,270 
6. V4-0515  Tehnologije pridelave sadja 'brez ostankov fitofarmacevtskih sredstev' (Slovene)   2009 - 2011  PhD Stanislav Tojnko  3,295 
7. L4-2042  VPLIV TEHNOLOšKIH POSTOPKOV NA OHRANJANJE AROMATSKEGA POTENCIALA V TEHNOLOGIJI PRIDELAVE VIN (Slovene)   2009  PhD Marin Berovič  6,333 
8. V4-0339  Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi povezovanja načel integrirane in ekološke pridelave sadja (Slovene)   2008 - 2009  PhD Stanislav Tojnko  4,404 
9. V4-0317  Preprečevanje prehitrega staranja slovenskih belih vin (Slovene)   2007 - 2009  PhD Tatjana Košmerl  4,569 
10. M4-0119  Prehrana v izrednih razmerah-POVIR (Slovene)   2006 - 2008  PhD Janez Hribar  7,188 
11. M4-0007  Uravnotežena in varna prehrana bojevnika - PREBOJ (Slovene)   2004 - 2006  PhD Janez Hribar  9,608 
12. V4-0881  Celostni razvoj tehnologij domače predelave živil rastlinskega izvora za izboljšanje kakovosti hrane in zdravja ljudi (Slovene)   2003 - 2006  PhD Janez Hribar  4,244 
13. V4-0763  Kriteriji prepoznavnosti avtohtonih slovenskih izdelkov iz bučnih semen in tipizacija bučnega olja (Slovene)   2004 - 2005  PhD Marjan Simčič  4,386 
14. V4-0876  Uvedba novih nedestruktivnih metod za zagotavljanje varne in kakovostne hrane na osnovi magnetne resonance (Slovene)   2004  PhD Gojmir Lahajnar  7,804 
15. V4-0467  Varnost in kakovost živil v modificirani atmosferi (Slovene)   2002 - 2004  PhD Andrej Plestenjak  3,989 
16. V4-0468  Prehranske tablice in baza podatkov o sestavi hrane in pijač (Slovene)   2001 - 2003  PhD Terezija Golob  4,389 
17. V4-0406  Oživitev travniških sadovnjakov v Sloveniji (Slovene)   2002 - 2003  PhD Stanislav Tojnko  2,470 
18. V4-0407  Izboljšanje parametrov kakovosti slovenskih vin (Slovene)   2001 - 2003  PhD Tatjana Košmerl  2,982 
19. V4-0398  Priprava standardov za kontrolo živilskih proizvodov iz dopolnilne dejavnosti (Slovene)   2000 - 2003  PhD Rajko Vidrih  4,123 
20. J4-2027  Vpliv zasčite vinske trte na kakovost vina (Slovene)   2000 - 2002  PhD Tatjana Košmerl  2,857 
21. V4-0302  Pakiranje živil v modificirani atmosferi (Slovene)   2000 - 2001  PhD Andrej Plestenjak  3,068 
22. V4-0288  Poobiralno tretiranje sadja in vrtnin (Slovene)   2000 - 2001  PhD Marjan Simčič  3,080 
23. J4-1466  Fizikalno-kemijska karakterizacija vina in destilatov (Slovene)   1999 - 2001  PhD Helena Abramovič  3,383 
24. L4-0719  Investigations of physiological balance between growth and yield of apple   1998 - 2001  PhD Stanislav Tojnko  2,047 
25. J4-0749  Rastlinske fenolne spojine v živilstvu (Slovene)   1998 - 2001  PhD Veronika Abram  3,197 
26. L4-8789  Keeping of fruit quality by regulation of post-harvest metabolism   1998 - 1999  PhD Janez Hribar  2,017 
27. L4-8815  Keeping quality of perishable fruits   1998 - 1999  PhD Marjan Simčič  2,541 
28. V4-9118  Prehranski vplivi na kakovost živil živilskega izvora, komplementarna vrednost rastlinskih živil in metode za merjenje kakovosti z vidi (Slovene)   1997 - 1999  PhD Karl Salobir  6,801 
29. J4-7423  Stresne spremembe v minimalno obdelanih živilih rastlinskega izvora (Slovene)   1996 - 1998  PhD Janez Hribar  2,019 
30. J4-7019  Rastlinski konzervansi in naravno konzerviranje živil (Slovene)   1995 - 1998  PhD Veronika Abram  1,257 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0234  Integrated food technology and nutrition   2018 - 2023  PhD Rajko Vidrih  4,164 
2. P4-0234  Integrated food technology and nutrition   2013 - 2017  PhD Rajko Vidrih  4,916 
3. P4-0234  Integrated food technology and nutrtition   2009 - 2012  PhD Božidar Žlender  4,715 
4. P4-0234  Integrated food technology and nutrtition   2004 - 2008  PhD Božidar Žlender  4,444 
5. P0-0564-0481  Integrated food science& technology and nutrtition   2002 - 2003  PhD Božidar Žlender  4,299 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. COST-MP0901  Designing novel materials for nanodevices - from Theory to Practice (NanoTP)   11/18/2009 - 11/18/2014     
2. ESRR-BRIN  Kompetenčni center za biotehnologijo razvoj in ino   1/1/2010 - 12/31/2013     
Views history
Favourite