Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.05.00  Humanistika  Jezikoslovje   
6.07.00  Humanistika  Literarne vede   

Koda Veda Področje
H350  Humanistične vede  Jezikoslovje 

Koda Veda Področje
6.02  Humanistične vede  Jeziki in književnost 
Ključne besede
Zgodovina in razvoj slovenskega jezika, jezikovna politika in načrtovanje, evropska jezikovna politika, slovenski jezik v EZ, frazeologija, leksikologija, besedotvorje in dialektologija, večkulturnost in medkulturnost v slovenski književnosti, književnost slovenskih narodnih manjšin in priseljencev
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  13985  dr. Silvija Borovnik  Literarne vede  Raziskovalec  2016 - 2019  737 
2.  21786  dr. Blanka Bošnjak  Literarne vede  Raziskovalec  2016 - 2019  260 
3.  12070  dr. Jožica Čeh Steger  Humanistika  Raziskovalec  2016 - 2019  476 
4.  19537  dr. Dragica Haramija  Literarne vede  Raziskovalec  2016 - 2019  1.120 
5.  11543  dr. Marko Jesenšek  Jezikoslovje  Vodja  2016 - 2019  862 
6.  12507  dr. Mihaela Koletnik  Jezikoslovje  Raziskovalec  2016 - 2019  535 
7.  11544  dr. Metka Kordigel Aberšek  Literarne vede  Raziskovalec  2016 - 2019  609 
8.  20763  dr. Mira Krajnc Ivič  Humanistika  Raziskovalec  2016 - 2019  222 
9.  34661  dr. Gjoko Nikolovski  Humanistika  Raziskovalec  2018 - 2019  172 
10.  19536  dr. Simona Pulko  Jezikoslovje  Raziskovalec  2016 - 2019  366 
11.  00299  dr. Irena Stramljič Breznik  Humanistika  Raziskovalec  2016 - 2019  638 
12.  19538  dr. Miran Štuhec  Literarne vede  Raziskovalec  2016 - 2019  340 
13.  29322  dr. Natalija Ulčnik  Jezikoslovje  Raziskovalec  2016 - 2019  265 
14.  21811  dr. Branislava Vičar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2016 - 2019  169 
15.  18502  dr. Melita Zemljak Jontes  Jezikoslovje  Raziskovalec  2016 - 2019  459 
16.  53596  Nina Zver  Jezikoslovje  Mladi raziskovalec  2019  45 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0589  Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta  Maribor  5089638013  12.964 
2.  2565  Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta  Maribor  5089638050  33.048 
Povzetek
V raziskovalnem programu, ki je nadaljevanje programa Slovenski jezik, književnost in poučevanje slovenščine iz let 2012-2015 z dopolnjenim naslovom Slovenski jezik in književnost v Podonavski regiji, bomo raziskovali vlogo in pomen slovenskega jezika, literature v regiji, ki jo določa strategija EZ za Podonavje, tj. v medkulturnem prostoru. Le-tega oblikuje regijska stičnost slovenskega jezika z drugimi slovanskimi, pa tudi z neslovanskimi jeziki. Pokazali bomo na položaj slovenskega jezika v tej regiji (diahrone in sinhrone raziskave) in tako določili pomen nacionalnih jezikov, literatur in kultur v EZ. Slovenski jezik bo raziskan v različnih komunikacijskih položajih, ukvarjali se bomo z leksikologijo, dialektologijo, besedotvorjem in frazeologijo. V središču zanimanja bodo 1) zgodovina jezika 2) jezik v stiku in konfliktu 3) jezik različnih interesnih skupin 4) enojezičnost, dvojezičnost, večjezičnost 5) razmerje med knjižnim jezikom in živo rabo 6) jezikovno načrtovanje 7) medjezikovni, večkulturni in medkulturni stiki na področju književnosti 8) pomen nacionalnega jezika in literature v globalnem svetu. Literarnovedne raziskave se bodo ukvarjale s fenomeni medkulturnosti v slovenski književnosti. Opirale se bodo na teorijo medkulturnosti, identitet in medkulturne komunikacije (Hofmann 2006, Zima 1992) ter na teorijo kulturnega spomina (J. Assmann 1988, Juvan 2006) in stereotipov ter na imagologijo (Fischer 1987, Smolej 2012). Osredinjale se bodo na zgodovinske pojave medkulturnosti v 19. in 20. stol., in sicer a) na slovensko-avstrijsko (nemško) dvokulturnost, na podobe kulturno tujega in na b) posamezne podobe tujih kultur v slovenski avtobiografski, spominski in potopisni prozi 19. in 20. stol. Posebej se bodo posvečale slovensko-nemški medkulturnosti, ki jo lahko opazujemo v Avstriji. Le-ta zajema tako književna besedila avtohtonih koroških Slovencev, kakor tudi drugih, ki pišejo v slovenščini, a so se v Avstrijo preselili bodisi iz osebnih bodisi iz političnih razlogov. Med njimi so tudi nekateri, ki so sicer slovenskega porekla, a pišejo v nemščini in so doslej veljali za nemške/avstrijske pisatelje. Zanimive rezultate bo dala analiza slovenskih prvin v njihovih literarnih delih. Spet drugi pa iz slovenščine, ki je njihov materni jezik, prehajajo v nemščino. Svoje raziskave bomo razširili še na oblike dvo- in večkulturnosti v sodobni slovenski književnosti.Te raziskave bodo pokazale, da t.i. nacionalna književnost ni samo književnost nacionalnega jezika. Raziskovanje esejistike se bo nadaljevalo s poudarkom na narodnostnih temah, še posebej po letu 1990, zanimala pa nas bo tudi zamenjava kulturnih paradigem skozi kritično branje potopisnega diskurza in sodobne slovenske krajše proze. Raziskovalni program na področju didaktike bo usmerjen v preučevanje procesa inkulturacije (procesa prepoznavanja posameznikove identitete v okviru identitete naroda) in multikulturne vzgoje v edukacijskem procesu.
Pomen za razvoj znanosti
V evropskem gospodarskem prostoru si uspešne gospodarske rasti ne moremo zamišljati brez odlične znanosti in raziskovanja. Slovenski raziskovalci premoremo v primerjavi s svetovnimi višjo znanstveno odličnost prav na področju raziskovanja slovenskega jezika, literature in kulture, tj. na področju naše nacionalne vede. Razvojni in eksistenčni interes Slovenije mora biti, da take raziskave podpira in vzpodbuja, slovenisti pa si za take raziskave še posebej prizadevamo in vedno znova dokazujemo, da je treba znanstveno odličnost tudi na drugih področjih razvijati v nacionalnem jeziku. Naš raziskovalni program je naravnan tako, da bo analiziral in ovrednotil pomen slovenskega jezika, literature in kulture v Evropski zvezi, poudaril pa bo tudi pomen vključevanja medkulturnih povezav v slovensko nacionalno jezikoslovno, literarno in didaktično vedo. Naše raziskave bodo prinesle nove poglede na zgodovino in razvoj slovenskega knjižnega jezika in pomagale uzaveščati spoznanje, da mora Slovenija skrbno načrtovati položaj jezikov na narodnostno mešanih področjih, obenem pa jezikovnopolitično delovati tudi na področjih, kjer živijo Slovenci v drugih državah. Raziskave naj utrdijo spoznanje, da je naša nacionalna skupnost v zakladnico svetovnega jezikoslovnega in literarnovednega znanja dolžna prispevati svoja najnovejša znanja o jeziku in književnost, s posebno pozornostjo pa upoštevati tudi stičnost, medkulturnost in večkulturnost v slovenskem jeziku in literaturi.
Pomen za razvoj Slovenije
Slovenski jezik, literatura in kultura so najpomembnejši elementi uzaveščanja slovenske nacionalne identitete, zavesti in samozavesti. Za kulturni razvoj Slovenije je pomembno, da se slovenski jezikovni vpliv tako v Podonavski regiji kakor v širši EZ okrepi. Slovenski zakon o slovenskem jeziku je lahko med drugim dobro izhodišče za spodbujanje večjezičnosti in učenje sosedskih jezikov, resolucija o jezikovnem načrtovanju pa bi lahko postala najbolj sprejemljiv model reševanja jezikovnih vprašanj. Slovenija ne sme dopustiti, da bi se premišljena evropska jezikovna politika zaradi globalizacije in bolj "enostavnega" sporazumevanja približala razmeram v bivši Jugoslaviji. Slovenski jezik in kultura pomembno sooblikujeta podobo evropske večkulturnosti, kar ima velik vpliv na promocijo države, ki je lahko v globalnem svetu prepoznavna le po svojem jeziku in kulturi. Slovenska literatura je eden najpomembnejših stebrov naše kulturne dediščine, slovenski jezik pa je bil v najpomembnejšem obdobju razvoja slovenskega naroda najbolj izpostavljen, saj sta se politično in jezikovno vprašanje takrat vedno izenačevala. Rezultati raziskav bodo predstavljeni širši strokovni in znanstveni javnosti na simpozijih in kongresih doma in v tujini ter na vabljenih gostujočih predavanjih. Načrtujemo tudi objavo posebne monografije z obravnavano problematiko. Skupaj z objavljenimi znanstvenimi in strokovnimi članki lahko vse to pomembno prispeva k promociji države Slovenije, saj lahko objavljene razprave in knjige uporabljajo tako domači študenti kot tudi študenti slovenistike na tujih univerzah, pa tudi slovenska diplomatska predstavništva in različne kulturne ustanove.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2016, 2017, 2018, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2016, 2017, 2018, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno