Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Kineziologija monostrukturnih, polistrukturnih in konvencionalnih športov

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.10.00  Družboslovje  Šport   
5.01.00  Družboslovje  Vzgoja in izobraževanje   

Koda Veda Področje
S000  Družboslovje   

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
5.03  Družbene vede  Izobraževanje 
Ključne besede
uspešnost športnika, optimizacija gibanja, biomehansko modeliranje, diagnostične metode, trenažni proces, preobremenitev, šport-nacionalna identiteta.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (25)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  04954  dr. Milan Čoh  Šport  Vodja  2017 - 2021  878 
2.  04955  dr. Ivan Čuk  Šport  Raziskovalec  2017 - 2021  1.052 
3.  13752  dr. Mojca Doupona  Šport  Raziskovalec  2017 - 2021  656 
4.  54753  Kristina Drole  Šport  Mladi raziskovalec  2020 - 2021  14 
5.  14970  dr. Frane Erčulj  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2017 - 2021  588 
6.  12289  dr. Aleš Filipčič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2017 - 2021  322 
7.  25596  dr. Vedran Hadžić  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2017 - 2021  779 
8.  08395  dr. Bojan Jošt  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2017 - 2021  432 
9.  50599  dr. Iva Jurov  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Mladi raziskovalec  2017 - 2021  32 
10.  20754  dr. Jernej Kapus  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2017 - 2021  331 
11.  36249  dr. Živa Majcen Rošker  Nevrobiologija  Tehnični sodelavec  2021  59 
12.  39538  Jan Ogrin  Matematika  Mladi raziskovalec  2017 - 2019 
13.  20444  dr. Maja Pajek  Šport  Raziskovalec  2020 - 2021  543 
14.  38248  dr. Armin Paravlić  Šport  Raziskovalec  2021  126 
15.  31550  dr. Samo Rauter  Šport  Raziskovalec  2017 - 2021  180 
16.  54144  dr. Darjan Spudić  Šport  Tehnični sodelavec  2021  86 
17.  20755  dr. Matej Supej  Šport  Raziskovalec  2017 - 2021  343 
18.  21495  dr. Nejc Šarabon  Šport  Raziskovalec  2017 - 2021  914 
19.  50745  dr. Jožef Šimenko  Šport  Tehnični sodelavec  2018  141 
20.  06220  dr. Branko Škof  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2017 - 2021  650 
21.  07861  dr. Jože Štihec  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2017  775 
22.  18224  Stanislav Štuhec    Tehnični sodelavec  2017 - 2021  123 
23.  31012  dr. Janez Vodičar  Šport  Raziskovalec  2017 - 2021  296 
24.  22502  dr. Goran Vučković  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2017 - 2021  347 
25.  03465  dr. Milan Žvan  Šport  Raziskovalec  2018 - 2021  639 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0587  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport  Ljubljana  1627040  18.752 
2.  2413  Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju  Izola  1810014005  9.068 
Povzetek
Namen raziskovalnega programa je  proučevanje učinkovitosti športnika v monostrukturnih polistrukturnih in konvencionalnih športih. Učinkovitost športnika bomo proučevali z treh vidikov. Prvi je biomehanski, ki vključuje optimiranje in modeliranje tehnike, ugotavljanje tekmovalne uspešnosti ter s tem povezanih  mersko diagnostičnih postopkov. Biomehansko optimiranje tehnike bomo analizirali z vidika morfoloških značilnosti, osnovnih in specifičnih motoričnih sposobnosti, kinematičnih in dinamičnih parametrov, mišično- zmogljivostne in mišično –aktivacijske obravnave. Opredelili bomo parametre uspešnosti tehnike gibanja za primere za katere to v preteklosti še ni bilo opravljeno. Uporabili bomo najmodernejše tehnologije za diagnosticiranje in merjenje parametrov tehnike gibanja kot so:  3D video-kinematični sistem, tenziometrijske platforme, izokinetične opornice,  termografske kamere, pospeškomere , laserske merilnike hitrosti, merilnike programirane in neprogramirane agilnosti,  inercialno obleko za zajem 3D gibanja in brez žično površinsko elektromiografijo. Drugi vidik proučevanja bo povezan s fiziološkimi obremenitvami, pretreniranostjo in preobremenitvami v kontekstu njihovega zdravstvenega statusa, ki je predpogoj za uspeh.  Na osnovi metode satelitske GNNS tehnologije bomo ocenjevali energetske izgube, porabo energije in vibracij na lokomotorni sistem športnika. Pridobljeni parametri in izdelane programske rutine nam bodo omogočile spremljanje obremenitev in preobremenitev najbolj izpostavljenih telesnih segmentov. Tretji vidik proučevanja je interakcija športnih dosežkov športnikov in nacionalna identiteta. Ugotavljali bomo vlogo športa in športnih uspehov naših športnikov pri oblikovanju narodne zavesti in nacionalne prepoznavnosti, tudi preko analize zgodovinskih dogodkov.
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati raziskovalnega programa bodo prispevali k razvoju športne znanosti na področju športnega treniranja, športne biomehanike, športne medicine, motorične kontrole in učenja, ekspertnega modeliranja, novih diagnostičnih postopkov in tehnologij. Slovenija bo le s pomočjo športne znanosti lahko nadaljevala s trendom razvoja športa v vseh njegovih pojavnih oblikah in hkrati ohranjala vrhunske rezultate športnikov. Skupina bo razvijala predvsem aplikativno znanost oziroma bazično znanost z neposredno povezavo z reševanjem realnih problemov tehnologije in metodologije procesov treniranja in večje učinkovitosti metod in sredstev z vidika uspešnosti in humanizacije dela v športu. Raziskovanje programske skupine bo potekalo v raziskovalnem okolju Inštituta za kineziologijo in Inštituta za šport, Fakultete za šport in v laboratorijih, ki zadovoljujejo najvišje mednarodne tehnološke in raziskovalne standarde. Delo bo potekalo v interdisciplinarnem sodelovanju z nekaterimi domačimi in tujimi institucijami (Inštitut Jožef Stefan, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Mid Sweden University, Swedish Winter sport Research center in Oestersund, Australian Institute  of Sport Canberra, University of Middlesex, Faculty of Kinesiology Zagreb in Faculty of Kinesiology Split). Odpiramo povsem nova področja raziskovanja realnega gibanja v povezavi z optimizacijo in porabo energije, integrativno objektivizacijo gibalnih situacij v športu in funkcionalnih obremenitve lokomotornega aparata. Raziskovanje bo temeljilo na implementaciji novih spoznanj in tehnologij v športno prakso tako v tekmovalnem športu, športu za zdravje kot tudi v šolskem športu. Na osnovi pridobljenih rezultatov smo prepričani, da se bo dvignila kakovostna raven priprave vrhunskih športnikov in športnikov mlajših starostnih kategorij. Posredno bo to vplivalo na višjo družbeno prepoznavnost in vrednost njihovih rezultatov. Zlasti vrhunski dosežki športnikov imajo poleg finančne – gospodarske vrednosti tudi visoko družbeno, etično in moralno vrednost za prepoznavnost države in razvoja njene športne kulture.
Pomen za razvoj Slovenije
V današnjem času je športna aktivnost pomembna sestavina človekovega bivanja v vseh življenjskih obdobjih. Šport ima vse pomembnejšo ekonomsko, turistično, promocijsko in zdravstveno vlogo. Slovenski športniki so pomembni ambasadorji slovenske države. Njihovi rezultati v mednarodnem prostoru imajo izjemno moč pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev. Posebej pomembna je identiteta mladih športnikov, kar lahko pomembno vpliva na njihovo vključevanje v športno dejavnost. Posreden prispevek k pozitivnim vzgojnim učinkom v sistemu vzgoje mladih je bil že večkrat potrjen. Brez sodelovanja gospodarstva ne bi bilo športa tako v tekmovalnem kot množičnem pomenu. Delež ekonomskih produktov (storitev in proizvodov) povezanih s športom se močno povečuje v celotnem družbeno ekonomskem prostoru. Športna dejavnost postaja ena od perspektivnih vej ekonomskega procesa v prihodnjem razvoju človeštva. Zato je vpetost delovanja programske skupine v gospodarski in družbeno ekonomski razvoj njena prioritetna naloga. Učinke bodi naslednji: svetovalno delo v procesu priprave športnikov, kvaliteta izobraževanja na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih bolonjskega procesa, učinkovitejše usposabljanje strokovnih kadrov v športu, razvoj novih diagnostičnih metod in trenažnih tehnologij, razvoj športnih produktov (ELAN - vibracijske karakteristike smuči, ENSICO- didaktični športni rekviziti, simulatorji za razvoj tehnike in specialne motorike, diagnostični merilni sistemi – izokinetične opornice, tenziometrijske platforme), športno-rekreativni programi, ki izboljšujejo kvaliteto življenja in s tem delovno učinkovitost in zdravje ljudi, konstrukcija varnih smučarskih poligonov, uporaba metod za ocenjevanje preobremenjenosti gibalnega sistema športnikov in rekreativcev, razvoj ekspertnega sistema smučarjev skakalcev »Sport manager«. Nadaljevali bomo sodelovanje v nekaterih komercialnih projektih s tujimi partnerji - federacijami (Mednarodno gimnastično federacijo – FIG: razvoj gimnastičnega orodja, sistem sojenja v realnem času; s Mednarodno smučarsko organizacijo - FIS: razvoj smučarskih trenažerjev).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno