Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Kineziologija monostrukturnih, polistrukturnih in konvencionalnih športov

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.10.00  Družboslovje  Šport   

Koda Veda Področje
5.03  Družbene vede  Izobraževanje 
Ključne besede
Teorija uspešnosti in sistema priprave športnikov, transformacijski procesi, kontrola treninga, biomehanika, ekspertno modeliranje, razsežnosti biopsihosocialnega statusa športnikov, ekspertni sistemi
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (22)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  29344  dr. Mitja Bračič  Šport  Raziskovalec  2009 - 2012  109 
2.  06161  dr. Stojan Burnik  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2013  499 
3.  04954  dr. Milan Čoh  Šport  Vodja  2009 - 2013  880 
4.  04955  dr. Ivan Čuk  Šport  Raziskovalec  2009 - 2013  1.060 
5.  18705  dr. Edvin Dervišević  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2012  425 
6.  02739  dr. Branko Dežman  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2012  648 
7.  13752  dr. Mojca Doupona  Šport  Raziskovalec  2009 - 2013  663 
8.  14970  dr. Frane Erčulj  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2013  595 
9.  12289  dr. Aleš Filipčič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2013  322 
10.  25596  dr. Vedran Hadžić  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Tehnični sodelavec  2011 - 2013  793 
11.  08395  dr. Bojan Jošt  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2013  434 
12.  24379  dr. Tanja Kajtna  Psihologija  Raziskovalec  2009 - 2013  634 
13.  04111  dr. Otmar Kugovnik  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2012  283 
14.  26567  dr. Simon Ličen  Politične vede  Mladi raziskovalec  2009 - 2010  95 
15.  19815  dr. Primož Pori  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2013  620 
16.  11028  dr. Janez Pustovrh  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2012  361 
17.  20755  dr. Matej Supej  Šport  Raziskovalec  2009 - 2013  348 
18.  06220  dr. Branko Škof  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2013  652 
19.  07861  dr. Jože Štihec  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2013  775 
20.  22502  dr. Goran Vučković  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2013  351 
21.  05352  dr. Bojana Žvan  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2013  801 
22.  03465  dr. Milan Žvan  Šport  Raziskovalec  2009 - 2013  643 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  77.726 
2.  0587  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport  Ljubljana  1627040  19.234 
Povzetek
Vsebina raziskovalnega programa temelji na teoriji uspešnosti in sistema priprave športnikov. Omenjena teorija se proučuje s pomočjo večih znanstvenih disciplin (sistemska analiza in kibernetika, biomehanika, fiziologija, psihologija, filozofija, sociologija, motorologija, ekologija, medicina itd). Osnovni predmet proučevanja teorije uspešnosti in sistema priprave športnikov je usmerjen na ugotavljanje modelnih dejavnikov uspešnosti športnikov (vsebinske in formalnologične sistemske referenčnosti, dimenzijske in pozicijske konfiguracije, veljavnost modelov uspešnosti, možnosti in pogojev za njihovo transformacijo, upravljanje transformacijskih procesov). Vsebinska teoretična podmena raziskovalnega programa se reflektira s pomočjo modelnih dejstev, ki opredeljujejo prostor tekmovalne in potencialne uspešnosti športnikov in modeliranje transformacijskih procesov, katerih metodološka podstat temelji na sistemsko kibernetskem pristopu kot izhodišču sodobne športne znanosti. Čedalje večja konkurenca v sodobnem športu zahteva vse bolj poglobljeno znanstveno raziskovalno delo na področju uvajanja in uporabe novih metod in tehnologij, s katerimi lahko čim bolj objektivno načrtujemo, izvajamo in kontroliramo proces športnega treniranja. Vsebino raziskovalnega programa sestavljajo naslednji tematski sklopi: - Proučevanje delne potencialne in tekmovalne uspešnosti športnikov ali športnih moštev v izbranih športnih panogah. -Oblikovanje novih metod usmerjanja, selekcioniranja in specializacije v posameznih športih ter proučevanje njihove učinkovitosti in uporabnosti. -Proučevanje prostora osnovne in specialne motorike ter njihovih relacij z ostalimi podprostori psihosomatičnega statusa športnikov v izbranih športnih panogah. -Razvoj kinematičnih in dinamičnih postopkov za objektivno vrednotenje parametrov specifičnih gibalnih struktur v posameznih športnih panogah. - Proučevanje funkcionalnih, strukturnih in taktičnih značilnosti posameznih športov. - Proučevanje učinkovitosti različnih programov in metod motoričnega in taktičnega učenja. - Proučevanje učinkovitosti metod, sredstev in programov za razvoj izbranih osnovnih, specialno motoričnih in funkcionalnih sposobnost z vidika optimalizacije transformacijskih postopkov. - Uvajanje in adaptacija novih raziskovalnih tehnologij ter proučevanje njihove učinkovitost v predikciji rezultatov špotnikov. - Računalniška aplikacija programa SMMS za longitudinalno spremljanje rezultatov meritev športnikov, - Izpopolnjevanje metodologije in tehnologije proučevanja zunanje in notranje obremenitve športnikov v polistrukturnih športov s pomočjo optičnega vida, - Razvoj in aplikacija novih transformacijskih postopkov, ki bodo temeljili na rezultatih znanstveno raziskovalnega dela .
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati programske skupine bodo prispevali k razvoju športne znanosti na področju športnega treniranja, športne biomehanike, športne medicine, motorične kontrole in učenja, ekspertnega modeliranja, novih diagnostičnih postopkov in tehnologij. Slovenija bo le s pomočjo športne znanosti lahko nadaljevala s trendom razvoja športa v vseh njegovih pojavnih oblikah. Skupina bo razvijala predvsem aplikativne raziskave , ki bodo povezane z reševanjem realnih problemov tehnologije in metodologije procesov treniranja in večje učinkovitosti metod in sredstev z vidika humanizacije dela v športu. Raziskovanje programske skupine bo potekalo v raziskovalnem okolju Inštituta za kineziologijo in Inštituta za šport Fakultete za šport v laboratorijih, ki zadovoljujejo najvišje mednarodne tehnološke in raziskovalne standarde. Delo je potekalo v interdisciplinarnem sodelovanju z nekaterimi domačimi i tujimi institucijami ( Inštitut Jožef Stefan, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Mid Sweden University, Swedish Winter sport Research center in Oestersund, Australian Institute of Sport Canberra, University of Middlesex, Faculty of Kinesiology Zagreb in Faculty of Kinesiology Split). Odpiramo povsem nova področja raziskovanja realnega gibanja v povezavi z optimizacijo in energetsko porabo energije, integrativno objektivizacijo gibalnih situacij v športu, obremenitve centralnega živčnega sistema z vidika telesnega napora, optimizacijo uporabe protetičnih pripomočkov v športu in gibalne dejavnosti človeka (tek) v odvisnosti od fizioloških in metabolnih procesov.
Pomen za razvoj Slovenije
V današnjem času je športna aktivnost pomembna sestavina človekovega bivanja v vseh življenjskih obdobjih. Šport ima vse pomembnejšo ekonomsko, turistično, promocijsko in zdravstveno vlogo. Slovenski športniki so pomembni ambasadorji slovenske države. Njihovi rezultati v mednarodnem prostoru imajo izjemno moč pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev. Posebej pomembna je identiteta mladih športnikov, kar lahko pomembno vpliva na njihovo vključevanje v športno dejavnost. Brez sodelovanja gospodarstva ne bi bilo športa tako v tekmovalnem kot množičnem pomenu. Delež ekonomskih produktov (storitev in proizvodov) povezanih s športom se močno povečuje v celotnem družbeno ekonomskem prostoru. Športna dejavnost postaja ena od najbolj perspektivnih vej ekonomskega procesa v prihodnjem razvoju človeštva. Zato je vpetost delovanja programske skupine v gospodarski in družbeno ekonomski razvoj njena prioritetna naloga. Učinke so naslednji: svetovalno delo v procesu priprave športnikov, kvaliteta izobraževanja na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih bolonjskega procesa, razvoj novih diagnostičnih metod in trenažnih tehnologij, razvoj športnih produktov (ELAN - vibracijske karakteristike smuči, ENSICO- didaktični športni rekviziti), razvoj in uporaba protetičnih sredstev v športu (smučarska podkolenska proteza), športno-rekreativni programi, ki izboljšujejo kvaliteto življenja in s tem delovno učinkovitost in zdravje ljudi , konstrukcija varnih smučarskih poligonov (snežni park Rogla), vpliv širine smuči na varnost pri alpskem smučanju, uporaba metod za ocenjevanje preobremenjenosti gibalnega sistema športnikov in rekreativcev, razvoj ekspertnega sistema smučarjev skakalcev » Sport manager«. Sodelovanje z mednarodnimi panožnimi federacijami: FIG – mednarodna gimnastična federacija (razvoj gimnastičnih orodij, merske značilnosti sistema za sojenje v realnem času, učna gradiva za usposabljanje trenerjev v okviru FIG akademije, patentirali napravo za merjenje hitrosti in trajanje odriva z odrivne deske), FIBA –mednarodna košarkarska federacija (testi izbora mladih košarkarjev).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno