Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Kineziologija monostrukturnih, polistrukturnih in konvencionalnih športov

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.10.00  Družboslovje  Šport   

Koda Veda Področje
S273  Družboslovje  Telesna kultura, motorično učenje, šport 
Ključne besede
teorija uspešnosti in sistema priprave športnikov, transformacijski procesi, kontrola treninga, biomehanika, ekspertno modeliranje, razsežnosti biopsihosocialnega statusa športnikov, ekspertni sistemi
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (24)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  14968  dr. Marta Bon  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  599 
2.  06161  dr. Stojan Burnik  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  498 
3.  04954  dr. Milan Čoh  Šport  Vodja  2001 - 2003  880 
4.  04955  dr. Ivan Čuk  Šport  Raziskovalec  2001 - 2003  1.054 
5.  02739  dr. Branko Dežman  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  648 
6.  14970  dr. Frane Erčulj  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  594 
7.  12289  dr. Aleš Filipčič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  322 
8.  08395  dr. Bojan Jošt  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  434 
9.  18217  Silva Jošt    Raziskovalec  2001 - 2003  11 
10.  04111  dr. Otmar Kugovnik  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  283 
11.  04957  dr. Bojan Leskošek  Šport  Raziskovalec  2001 - 2003  438 
12.  20444  dr. Maja Pajek  Šport  Raziskovalec  2001 - 2003  546 
13.  21245  mag. Sergej Petrović  Šport  Raziskovalec  2001 - 2003  23 
14.  13757  dr. Marko Pocrnjič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  309 
15.  10917  mag. Tomaž Pogačar  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2002 
16.  11028  dr. Janez Pustovrh  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  360 
17.  10064  dr. Marko Šibila  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  740 
18.  18082  dr. Katja Tomažin  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  300 
19.  15234  dr. Maja Ulaga  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2002 - 2003  112 
20.  03464  dr. Zdenko Verdenik  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  244 
21.  05267  dr. Aleks Leo Vest  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  77 
22.  07858  dr. Marko Zadražnik  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  312 
23.  16125  dr. Petra Zaletel  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  451 
24.  03465  dr. Milan Žvan  Šport  Raziskovalec  2001 - 2003  640 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0587  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport  Ljubljana  1627040  19.056 
Povzetek
Vsebina raziskovalnega programa temelji na teoriji uspešnosti in sistema priprave športnikov. Omenjena teorija se proučuje s pomočjo večih znanstvenih disciplin (sistemska analiza in kibernetika, biomehanika, fiziologija, psihologija, filozofija, sociologija, motorologija, ekologija, medicina itd). Osnovni predmet proučevanja teorije uspešnosti in sistema priprave športnikov je usmerjen na ugotavljanje modelnih dejavnikov uspešnosti športnikov ( vsebinske in formalnologične sistemske referenčnosti, dimenzijske in pozicijske konfiguracije, veljavnost modelov uspešnosti, možnosti in pogojev za njihovo transformacijo, upravljanje transformacijskih procesov). Vsebinska teoretična podmena raziskovalnega programa se reflektira s pomočjo modelnih dejstev, ki opredeljujejo prostor tekmovalne in potencialne uspešnosti športnikov in modeliranje transformacijskih procesov, katerih metodološka podstat temelji na sistemsko kibernetskem pristopu kot izhodišču sodobne športne znanosti. Čedalje večja konkurenca v sodobnem športu zahteva vse bolj poglobljeno znanstveno raziskovalno delo na področju uvajanja in uporabe novih metod in tehnologij, s katerimi lahko čim bolj objektivno načrtujemo, izvajamo in kontroliramo proces športnega treniranja. V predmetu proučevanja bodo zajeti nasledni vsebinski sklopi:- Proučevanje delne potencialne in tekmovalne uspešnosti športnikov ali športnih moštev v izbranih športnih panogah.- Oblikovanje novih metod usmerjanja, selekcioniranja in specializacije v posameznih športih ter proučevanje njihove učinkovitosti in uporabnosti.- Proučevanje prostora osnovne in specialne motorike ter njihovih relacij z ostalimi podprostori psihosomatičnega statusa športnikov v izbranih športnih panogah. - Razvoj kinematičnih in dinamičnih postopkov za objektivno vrednotenje parametrov specifičnih gibalnih struktur v posameznih športnih panogah.- Proučevanje funkcionalnih, strukturnih in taktičnih značilnosti posameznih športov.- Proučevanje učinkovitosti različnih programov in metod motoričnega in taktičnega učenja.- Proučevanje učinkovitosti metod, sredstev in programov za razvoj izbranih osnovnih, specialno motoričnih in funkcionalnih sposobnost z vidika optimalizacije transformacijskih postopkov.- Uvajanje in adaptacija novih raziskovalnih tehnologij ter proučevanje njihove učinkovitost v predikciji rezultatov špotnikov.- Razvoj in aplikacija novih transformacijskih postopkov, ki bodo temeljili na rezultatih znanstveno raziskovalnega dela .- Spremljanje tekmovalne in potencialne uspešnosti športnikov v izbranih športnih panogah.
Pomen za razvoj znanosti
V svetu je razvoj metod in tehnologij za načrtovanje in spremljanje transformacijskih procesov športnikov vse bolj intenziven. Vloga kineziološke znanosti je v ustvarjanju novih relevantnih informacij in uporabi le teh v procesu treniranja športnikov na različnih starostnih in kakovostnih stopnjah. Fakulteta za šport je v zadnih nekaj letih razvila že nekatere nove metodološke pristope v smeri biomehanskega modeliranja, modeliranja potencialne uspešnosti športnika in transformacijskih postopkov, ki so bili predstavljeni tudi v mednarodnem merilu na številnih kongresih in simpozijih. Nadaljnja uveljavitev naših znanstvenih dosežkov v svetu bo tako odvisna od kvalitetne tehnologije zajemanja podatkov, ustrezne metodologije obdelave podatkov, laboratorijske tehnologije za merjenje motoričnih, morfoloških, biomehanskih, fizioloških, nevrofizioloških in biokemijskih spremenljivk. Bistven doprinos k razvoju kineziološke znanosti v mednarodnem merilu bo izražen v razvoju kibernetske tehnologije in aplikativnem usmerjanju ugotovljenih rezultatov v prostor pojasnjevanja uspešnosti športnikov. S tem projektom bo tudi omogočeno že začeto sodelovanje z nekaterimi vrhunskimi tovrstnimi inštitucijami v svetu kot so Inštitutom za biomehaniko v Jyvaskyli, Inštitutom za šport v Koelnu in Freiburgu, Fakulteto za šport v Olomoucu, Pragi, Bratislavi in Budimpešti.
Pomen za razvoj Slovenije
Šport, je izredno pomembno področje delovanja sodobnega človeka v katerem na specifičen način izraža svoje ustvarjalne sposobnosti in lastnosti. Ima tudi veliko ekonomsko, turistično in promocijsko vrednost. Pomen raziskovalnega programa se izraža v naslednjih vidikih:- Strokovni kadri, ki delajo v športu na ravni šolskega, tekmovalnega in vrhunskega športa bodo pridobili nova spoznanja kar bo pospešilo razvoj strokovnega dela in posledično dvig kvalitete tranformacijskih procesov.- Slovenski vrhunski šport je v nekaterih športnih panogah visoko mednarodno konkurenčen. Obstaja nevarnost, če tega segmenta športa ne bomo ustrezno suportirala stroka in znanost, da ne bo mogel slediti tempu razvoja v razvitih državah.- Rezultati projekta bodo izboljšali učinkovitost in kvaliteto transformacijskih prosesov v smislu uvajanja novih metod in sredstev treninga.- Spoznaja, kot rezultat znanstveno raiskovalnega dela na predlaganem projektu bodo imela pomembno projekcijo v procesu izobraževanja strokovnih kadrov tako na področju vrhunskega športa, kot športa v šolah. - Transformacijski procesi bodo optimalneje vodeni in nadzorovani, s čimer se bo zmanjšal nivo slučajnosti in drugih naključnih dejavnikov , kar je za športno prakso zelo pomembno, še zlasti za naše slovenske razmere, ko imamo relativno majhen biološki potencial vrhunskih športnikov.- Znanstveno raziskovalno delo v področju kineziologije zahteva vse bolj interdisciplinarno povezovanje z drugimi znanostmi in inštitucijami. Dosedanje sodelovanje s Fakulteto za strojništvo, s Fakulteto za elektrotehniko, Turboinštitutom in Inštitutom Jožef Štefan bomo lahko še poglobili in s tem dvignili raziskovalne dosežke na tisto raven , ki bo primerljiva z obstoječimi svetovnimi standardi športne znanosti in stroke.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno