Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Kineziologija monostrukturnih, polistrukturnih in konvencionalnih športov

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.10.00  Družboslovje  Šport   
5.01.00  Družboslovje  Vzgoja in izobraževanje   

Koda Veda Področje
S000  Družboslovje   

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
5.03  Družbene vede  Izobraževanje 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  04954  dr. Milan Čoh  Šport  Vodja  2014 - 2016  878 
2.  04955  dr. Ivan Čuk  Šport  Raziskovalec  2014 - 2016  1.052 
3.  13752  dr. Mojca Doupona  Šport  Raziskovalec  2014 - 2016  656 
4.  14970  dr. Frane Erčulj  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2016  588 
5.  12289  dr. Aleš Filipčič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2016  322 
6.  25596  dr. Vedran Hadžić  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2014 - 2016  779 
7.  08395  dr. Bojan Jošt  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2016  432 
8.  20754  dr. Jernej Kapus  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2015 - 2016  331 
9.  19815  dr. Primož Pori  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014  595 
10.  31550  dr. Samo Rauter  Šport  Raziskovalec  2015 - 2016  180 
11.  20755  dr. Matej Supej  Šport  Raziskovalec  2014 - 2016  343 
12.  06220  dr. Branko Škof  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2016  650 
13.  07861  dr. Jože Štihec  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2016  775 
14.  18224  Stanislav Štuhec    Tehnični sodelavec  2016  123 
15.  31012  dr. Janez Vodičar  Šport  Raziskovalec  2014 - 2016  296 
16.  22502  dr. Goran Vučković  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2016  347 
17.  05352  dr. Bojana Žvan  Nevrobiologija  Raziskovalec  2014 - 2016  788 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  75.648 
2.  0587  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport  Ljubljana  1627040  18.753 
Povzetek
Namen raziskovalnega programa je proučevanje človekovega gibanja  v prostoru in času z vidika modeliranja tekmovalne uspešnosti in procesov priprave športnikov  z ustreznimi  merskimi postopki  in tehnologijami. Naloga kineziološke znanosti je ustvarjanje novih relevantnih informacij in uporaba le teh v procesu treniranja športnikov na različnih kakovostnih in starostnih stopnjah. Športna vadba je kompleksen proces, ki zahteva izrazito interdisciplinarno proučevanje morfoloških, motoričnih, biomehanskih, nevro- mišičnih, funkcionalnih in psihosocialnih parametrov ter njihovih interakcij. Raziskovali bomo postopke biomehanske objektivizacije gibalnih struktur na osnovi 3-D kinematike, dinamike, elektromiografije in izokinetike pri športnikih izbranih športnih panogah. Razvili smo novo metodo 3-D gibanja človeka v terenskih pogojih na osnovi globalnaga navigacijskega sistema (GNSS) in inercialnega sistema (MVN), ki nam omogoča spremljanje energetske porabe v alpskem smučanju.  Na področju protetike v športu bomo proučevali delovanje več osne nadkolenske proteze, ki je posebej prilagojena pogojem alpskega smučanja.  S tem bomo omogočili optimizacijo smučarske tehnike posamezniku. V sodelovanju z Nevrološko kliniko UKC bomo s transkranialno ultra zvočno doplersko metodo (TCD) analizirali evociran možganski pretok krvi pri maksimalni izometrijski sili in pri tem ugotavljali reaktivno funkcijo možganov pri vrhunskih športnikih in ne športnikih. Tek kot prirodno gibanje je danes najbolj razširjeno rekreativno sredstvo za ohranjanje zdravja in  vitalnih funkcij človeka kot sta krvno-žilni in dihalni sistem. Na osnovi meritev funkcionalnih  parametrov v laboratorijskih in terenskih pogojih bomo izdelali protokole aerobne vadbe, ki bo  prilagojeni individualnim sposobnostim in starostnim kategorijam  ljudi. Šport, zlasti vrhunski ima nedvomno  izjemno pomembno vlogo pri oblikovanju nacionalne identitete. Raziskovali bomo odnose med športom in nacionalno identiteto v luči družbene, politične in gospodarske stvarnosti pri nas in v svetu.
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati raziskovalnega programa bodo prispevali k razvoju športne znanosti na področju športnega treniranja, športne biomehanike, športne medicine, motorične kontrole in učenja, ekspertnega modeliranja, novih diagnostičnih postopkov in tehnologij. Slovenija bo le s pomočjo športne znanosti lahko nadaljevala s trendom razvoja športa v vseh njegovih pojavnih oblikah in hkrati ohranjala vrhunske rezultate športnikov. Skupina je razvijala predvsem aplikativno znanost oziroma bazično znanost z neposredno povezavo z reševanjem realnih problemov tehnologije in metodologije procesov treniranja in večje učinkovitosti metod in sredstev z vidika uspešnosti in humanizacije dela v športu. Raziskovanje programske skupine je potekalo v raziskovalnem okolju Inštituta za kineziologijo in Inštituta za šport, Fakultete za šport in v laboratorijih, ki zadovoljujejo najvišje mednarodne tehnološke in raziskovalne standarde. Delo je potekalo v interdisciplinarnem sodelovanju z nekaterimi domačimi in tujimi institucijami (Inštitut Jožef Stefan, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Mid Sweden University, Swedish Winter sport Research center in Oestersund, Australian Institute of Sport Canberra, University of Middlesex, Faculty of Kinesiology Zagreb in Faculty of Kinesiology Split). Odpiramo povsem nova področja raziskovanja realnega gibanja v povezavi z optimizacijo in porabo energije, integrativno objektivizacijo gibalnih situacij v športu in funkcionalnih obremenitve lokomotornega aparata. Raziskovanje je temeljilo na implementaciji novih spoznanj in tehnologij v športno prakso tako v tekmovalnem športu, športu za zdravje kot tudi v šolskem športu. Na osnovi pridobljenih rezultatov smo prepričani, da se bo dvignila kakovostna raven priprave vrhunskih športnikov in športnikov mlajših starostnih kategorij. Posredno bo to vplivalo na višjo družbeno prepoznavnost in vrednost njihovih rezultatov. Zlasti vrhunski dosežki športnikov imajo poleg finančne – gospodarske vrednosti tudi visoko družbeno, etično in moralno vrednost za prepoznavnost države in razvoja njene športne kulture.
Pomen za razvoj Slovenije
V današnjem času je športna aktivnost pomembna sestavina človekovega bivanja v vseh življenjskih obdobjih. Šport ima vse pomembnejšo ekonomsko, turistično, promocijsko in zdravstveno vlogo. Slovenski športniki so pomembni ambasadorji slovenske države. Njihovi rezultati v mednarodnem prostoru imajo izjemno moč pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev ( Doupona , Topič, 2010). Posebej pomembna je identiteta mladih športnikov, kar lahko pomembno vpliva na njihovo vključevanje v športno dejavnost. Brez sodelovanja gospodarstva ne bi bilo športa tako v tekmovalnem kot množičnem pomenu. Delež ekonomskih produktov (storitev in proizvodov) povezanih s športom se močno povečuje v celotnem družbeno ekonomskem prostoru. Športna dejavnost postaja ena od najbolj perspektivnih vej ekonomskega procesa v prihodnjem razvoju človeštva. Zato je vpetost delovanja programske skupine v gospodarski in družbeno ekonomski razvoj njena prioritetna naloga. Učinke bodo naslednji: svetovalno delo v procesu priprave športnikov, kvaliteta izobraževanja na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih bolonjskega procesa, razvoj novih diagnostičnih metod in trenažnih tehnologij, razvoj športnih produktov (ELAN - vibracijske karakteristike smuči, ENSICO- didaktični športni rekviziti), razvoj in uporaba protetičnih sredstev v športu (smučarska podkolenska proteza), športno-rekreativni programi, ki izboljšujejo kvaliteto življenja in s tem delovno učinkovitost in zdravje ljudi , konstrukcija varnih smučarskih poligonov, vpliv širine smuči na varnost pri alpskem smučanju, uporaba metod za ocenjevanje preobremenjenosti gibalnega sistema športnikov in rekreativcev, razvoj ekspertnega sistema smučarjev skakalcev » Sport manager«. Sodelovanje z mednarodnimi panožnimi federacijami: FIG – mednarodna gimnastična federacija (razvoj gimnastičnih orodij, merske značilnosti sistema za sojenje v realnem času, učna gradiva za usposabljanje trenerjev v okviru FIG akademije, patentirali napravo za merjenje hitrosti in trajanje odriva z odrivne deske), FIBA –mednarodna košarkarska federacija (testi izbora mladih košarkarjev).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno