Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Kineziologija monostrukturnih polistrukturnih in konvencionalnih športov

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.10.00  Družboslovje  Šport   

Koda Veda Področje
S273  Družboslovje  Telesna kultura, motorično učenje, šport 
Ključne besede
Teorija uspešnosti in sistema priprave športnikov, transformacijski procesi, kontrola treninga, biomehanika, ekspertno modeliranje, razsežnosti biopsihosocialnega statusa športnikov, ekspertni sistemi
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  06161  dr. Stojan Burnik  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2004 - 2008  497 
2.  04954  dr. Milan Čoh  Šport  Vodja  2004 - 2008  878 
3.  04955  dr. Ivan Čuk  Šport  Raziskovalec  2004 - 2008  1.052 
4.  13752  dr. Mojca Doupona  Šport  Raziskovalec  2005 - 2008  656 
5.  14970  dr. Frane Erčulj  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2004 - 2008  588 
6.  12289  dr. Aleš Filipčič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2004 - 2008  322 
7.  08395  dr. Bojan Jošt  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2004 - 2008  432 
8.  18217  Silva Jošt    Tehnični sodelavec  2005 - 2008  11 
9.  24379  dr. Tanja Kajtna  Psihologija  Raziskovalec  2005 - 2008  622 
10.  04111  dr. Otmar Kugovnik  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2004 - 2008  283 
11.  18220  Bogdan Martinčič    Raziskovalec  2004  55 
12.  19815  dr. Primož Pori  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2005 - 2008  595 
13.  11028  dr. Janez Pustovrh  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2004 - 2008  359 
14.  20755  dr. Matej Supej  Šport  Raziskovalec  2005 - 2008  343 
15.  07861  dr. Jože Štihec  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2004 - 2008  775 
16.  18224  Stanislav Štuhec    Tehnični sodelavec  2005 - 2008  123 
17.  22502  dr. Goran Vučković  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2006 - 2008  347 
18.  03465  dr. Milan Žvan  Šport  Raziskovalec  2004 - 2008  639 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0587  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport  Ljubljana  1627040  18.752 
Povzetek
Vsebina raziskovalnega programa temelji na teoriji uspešnosti in sistema priprave športnikov. Omenjena teorija se proučuje s pomočjo večih znanstvenih disciplin (sistemska analiza in kibernetika, biomehanika, fiziologija, psihologija, filozofija, sociologija, motorologija, ekologija, medicina itd). Osnovni predmet proučevanja teorije uspešnosti in sistema priprave športnikov je usmerjen na ugotavljanje modelnih dejavnikov uspešnosti športnikov (vsebinske in formalnologične sistemske referenčnosti, dimenzijske in pozicijske konfiguracije, veljavnost modelov uspešnosti, možnosti in pogojev za njihovo transformacijo, upravljanje transformacijskih procesov). Vsebinska teoretična podmena raziskovalnega programa se reflektira s pomočjo modelnih dejstev, ki opredeljujejo prostor tekmovalne in potencialne uspešnosti športnikov in modeliranje transformacijskih procesov, katerih metodološka podstat temelji na sistemsko kibernetskem pristopu kot izhodišču sodobne športne znanosti. Čedalje večja konkurenca v sodobnem športu zahteva vse bolj poglobljeno znanstveno raziskovalno delo na področju uvajanja in uporabe novih metod in tehnologij, s katerimi lahko čim bolj objektivno načrtujemo, izvajamo in kontroliramo proces športnega treniranja. Vsebino raziskovalnega programa sestavljajo naslednji tematski sklopi: - Proučevanje delne potencialne in tekmovalne uspešnosti športnikov ali športnih moštev v izbranih športnih panogah. -Oblikovanje novih metod usmerjanja, selekcioniranja in specializacije v posameznih športih ter proučevanje njihove učinkovitosti in uporabnosti. -Proučevanje prostora osnovne in specialne motorike ter njihovih relacij z ostalimi podprostori psihosomatičnega statusa športnikov v izbranih športnih panogah. -Razvoj kinematičnih in dinamičnih postopkov za objektivno vrednotenje parametrov specifičnih gibalnih struktur v posameznih športnih panogah. - Proučevanje funkcionalnih, strukturnih in taktičnih značilnosti posameznih športov. - Proučevanje učinkovitosti različnih programov in metod motoričnega in taktičnega učenja. - Proučevanje učinkovitosti metod, sredstev in programov za razvoj izbranih osnovnih, specialno motoričnih in funkcionalnih sposobnost z vidika optimalizacije transformacijskih postopkov. - Uvajanje in adaptacija novih raziskovalnih tehnologij ter proučevanje njihove učinkovitost v predikciji rezultatov špotnikov. - Računalniška aplikacija programa SMMS za longitudinalno spremljanje rezultatov meritev športnikov, - Izpopolnjevanje metodologije in tehnologije proučevanja zunanje in notranje obremenitve športnikov v polistrukturnih športov s pomočjo optičnega vida, - Razvoj in aplikacija novih transformacijskih postopkov, ki bodo temeljili na rezultatih znanstveno raziskovalnega dela .
Pomen za razvoj znanosti
V programski skupini »Kineziologija monostrukturnih, polistrukturnih in konvencionalnih športov« je potekalo raziskovanje v skladu s postavljenimi cilji v smeri proučevanja sistema priprave športnikov, razvoja ekspertnih orodij in novih tehnologij za načrtovanje, izvajanje in kontrolo procesa treniranja v izbranih športnih panogah. Na področju atletike smo razvili nekatere povsem nove diagnostične postopke, tehnologije in metode za objektivizacijo specifičnih gibalnih struktur. Z novo tehnologijo Opto jump smo proučevali kinematične parametre lokomotorne hitrosti pri sprinterjih, skakalcih v daljino in tekačih čez ovire. Na osnovi ugotovljene frekvence in dolžine korakov, opornih in letnih faz lahko bisveno bolje načrtujemo in nadzorujemo trening atletov v prostoru tehnične priprave. V sodelovanju z zunanjimi partnerji smo razvili 3-D kinematični program Kin-Shot, ki poleg kinematike izračunava tudi sile s pomočjo inverzne dinamike in energetske parametre. Program smo priredili zlasti za rotacijska gibanja (rotacijska tehnika suvanja krogle) in temelji na polarnih koordinatah v odvisnosti od zasuka ramenske in kolčne osi. S Fakulteto za strojništvo razvijamo metodo termovizije, ki jo uporabljamo za diagnosticiranje sprememb v mišičnem sistemu športnikov. Metoda temelji na signifikantnih spremembah temperaturnega polja v odvisnosti od stopnje in tipa obremenitve športnika. Na osnovi hitre termovizijske kamere (Thermosensorik), ki snema v infrardečem območju med 3 in 5 µm smo ugotavljali temperaturno polje stegenskih mišic pri različnih tipih obremenitev. Končali smo tudi obsežno raziskavo elektromiografske EMG aktivnosti mišic pri vertikalnih in globinskih skokih, ki smo jo izvajali v Biomehanskem laboratoriju Poliklinike za fizikalno medicino in rehabilitacijo »Peharec« v Puli. Študija je pomembna z vidika proučevanja neuro-mišične aktivacije in kontrole gibanja človeka v specifičnih športnih situacijah. Raziskovalne izsledke smo predstavili na treh svetovnih kongresih športne biomehanike (ISBS - Ottawa, 2004, Peking, 2005 in Belo Horizonte 2007). V zadnjih štirih letih smo objavili 24 znanstvenih in 11 strokovnih člankov. Doktorirala je ena kandidatka, imeli smo tri vabljena predavanja na mednarodnih konferencah. V tisku je knjiga z naslovom: »Biomechanical diagnostic methods in athletic training”, ki bo služila kot ekspertni pripomoček za boljše razumevanje in modeliranje tehnične priprave športnikov.
Pomen za razvoj Slovenije
Lahko ugotovimo, da je bilo obdobje v zadnjih petih leti izredno bogato z uspehi slovenskih športnikov v mednarodni areni (Peter Mankoč, Sara Isaković, Iztok Čop, Petra Majdič, Matic Osovnikar, Primož Kozmus, Brigita Langerholc, Marija Šestak, Aljaž Pegan, Mitja Petkovšek in drugi). Le-ti so dosegli na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih izjemne rezultate in s tem na najboljši način promovirali našo državo. Nedvomno je del teh uspehov tudi posledica izjemno kvalitetnega znanstvenega dela članov programske skupine, ki so zagotavljali potrebno strokovno podporo trenerjem in drugim uporabnikom pri razreševanju njihovih praktičnih problemov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno