Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Kineziologija monostrukturnih, polistrukturnih in konvencionalnih športov

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.10.00  Družboslovje  Šport   
5.01.00  Družboslovje  Vzgoja in izobraževanje   

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
5.03  Družbene vede  Izobraževanje 
Ključne besede
Telesna dejanost, uspešnost športnika, zdravje, biomehanika, športna medicina, tehnika, taktika, merilna tehnologija, nosljiva tehnologija, vadba, preobremenitev, preventiva, tveganje za poškodbe
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
13.169,99
A''
1.822,68
A'
4.055,46
A1/2
6.873,51
CI10
5.040
CImax
102
h10
31
A1
43,6
A3
13,59
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 18. april 2024; A3 za obdobje 2018-2022
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  482  5.119  4.249  8,82 
Scopus  496  6.194  5.270  10,63 
Raziskovalci (23)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  56902  Ahsen Bűyűkaslan  Šport  Mladi raziskovalec  2022 - 2024 
2.  04954  dr. Milan Čoh  Šport  Raziskovalec  2022 - 2024  880 
3.  04955  dr. Ivan Čuk  Šport  Raziskovalec  2022 - 2024  1.057 
4.  13752  dr. Mojca Doupona  Šport  Raziskovalec  2022 - 2024  660 
5.  55242  Miha Drobnič  Vzgoja in izobraževanje  Tehnični sodelavec  2022 - 2024  11 
6.  54753  Kristina Drole  Šport  Mladi raziskovalec  2022 - 2024  15 
7.  14970  dr. Frane Erčulj  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2022 - 2024  594 
8.  12289  dr. Aleš Filipčič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2022 - 2024  322 
9.  25596  dr. Vedran Hadžić  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2022 - 2024  793 
10.  08395  dr. Bojan Jošt  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2022 - 2024  434 
11.  20754  dr. Jernej Kapus  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2022 - 2024  347 
12.  36249  dr. Živa Majcen Rošker  Nevrobiologija  Tehnični sodelavec  2022 - 2024  62 
13.  20444  dr. Maja Pajek  Šport  Raziskovalec  2022 - 2024  553 
14.  38248  dr. Armin Paravlić  Šport  Raziskovalec  2022 - 2024  128 
15.  31550  dr. Samo Rauter  Šport  Raziskovalec  2022 - 2024  186 
16.  54144  dr. Darjan Spudić  Šport  Tehnični sodelavec  2022 - 2024  90 
17.  20755  dr. Matej Supej  Šport  Vodja  2022 - 2024  347 
18.  06220  dr. Branko Škof  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2022 - 2024  651 
19.  18224  Stanislav Štuhec    Tehnični sodelavec  2022 - 2024  128 
20.  39158  dr. Nina Verdel  Šport  Raziskovalec  2022 - 2024  70 
21.  31012  dr. Janez Vodičar  Šport  Raziskovalec  2022 - 2024  302 
22.  22502  dr. Goran Vučković  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2022 - 2024  351 
23.  03465  dr. Milan Žvan  Šport  Raziskovalec  2022 - 2024  642 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0587  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport  Ljubljana  1627040  19.172 
Povzetek
Raziskovalni program bo v nadaljevanju proučeval telesno dejavnost v povezavi s športnim dosežkom in v povezavi z zdravjem. Naravnanost na raziskovanje vrhunskega športa in športnih dosežkov je za Slovenijo visokega pomena, saj ji športni dosežki dajejo prepoznavnost v svetu, Slovencem pa narodno samozavest. Proučevanje v vrhunskem športu je podvrženo nenehnemu razvoju in zajema poznavanje mejnih človeških zmogljivosti. Večpodročni pristop bo vključeval področja izboljšave notranjih in zunanjih dejavnikov športnega dosežka. S pomočjo novih in izboljšanih pristopov biomehanike bomo prispevali k novim izboljšavam tehničnih in taktičnih znanj v monostrukutrnih in polistrukturnih športih. Sočasno bomo proučevali procese vadbe z namenom izboljšav v gibalnih in fizioloških sposobnostih ter preverili katere telesne značilnosti so pomembne za uspeh. Zaradi velike pojavnosti poškodb povezanih s športom, bomo delo posvetili tudi zmanjševanju tveganj za poškodbe, preventivni vadbi in zdravstvenemu statusu športnikov. Nadaljevalo se bo proučevanje nesomernosti telesa in gibanja, ki so zanimive tako iz stališča zdravja kot športnega dosežka. Proučile se bodo posledice zmanjšanja telesne dejavnosti zaradi pandemije COVID-19. Uporabljala se bo najmodernejša "zlati standard" merilna tehnologija za laboratorijske in terenske meritve, ki so oboje značilne za raziskovanje v športu. Sodelujemo pri razvoju novih nosljivih tehnologij, ki se bodo uveljavile z ustreznimi znanstveni pristopi in bodo poskrbele za nove preboje v športni znanosti (npr. raztegljivi-pametni senzorski obliži, ki med seboj sporazumevajo preko maščobnih tkiv, manjši in lažji visoko-ločljiv GNSS sistem, miniaturni biometrični senzorji), v posebnih primerih z vpeljavo umetne inteligence. Proučevali bomo tudi socializacijske procese in vpliv družbenih dejavnikov na ukvarjanje s športom. Celostni večpodročni pristopi bodo omogočali proučevanje zapletenih gibalnih situacij/nalog v različnih športih. Na osnovi pridobljenih rezultatov bomo neposredno in posredno (izobraževanje strokovnih kadrov) dvigovali kakovostno raven priprave vrhunskih športnikov in športnikov mlajših starostnih kategorij ob sočasno manjših tveganjih za poškodbe. Poznavanje, spremljanje in izboljševanje vadbe na najvišji ravni človeških zmogljivosti ob sočasni skrbi za zdravje, zmanjševanju tveganj za poškodbe vrhunskih športnikov se bo z ustreznimi preoblikovanji preneslo na splošnejšo populacijo v okviru cilja telesne dejavnosti in zdravja. Proučevalo se bo pozitivne učinke vadbe in intervencij za ohranjanje in izboljšanje zdravja (primarna preventiva), kamor npr. sodijo tudi preventivne vadbe za preprečevanje poškodb ter presejalni testi za iskanje skupin s povečanim tveganjem za poškodbe. Pozitivni učinki vadbe se bodo proučevali tudi pri bolnikih s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi in/ali poškodbami in okvarami gibal na drugi (sekundarna in terciarna preventiva).
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati raziskovalnega programa bodo prispevali k razvoju športne znanosti iz dveh temeljnih vidikov: telesne dejavnost v povezavi s športnim dosežkom in telesne dejavnosti v povezavi z zdravjem. To vključuje razvoje na področjih športne vadbe, športne biomehanike, športne medicine, učenja in nadzora gibanja, ekspertnega modeliranja, novih merilnih tehnologij in merskih postopkov. Smo edina programska skupina v Sloveniji, ki na temeljni ravni proučuje vrhunski šport in s tem mejne človeške zmogljivosti. Poznavanje mejnih človeških zmogljivosti in poti, ki vodijo do njih, ob upoštevanju čim nižjih stopenj tveganja za poškodbe in negativnega vpliva na zdravstveni status, imajo neposredni izhod na vsa področja telesne dejavnosti. Zato je njihovo poznavanje še toliko pomembnejše za znanost. Načrtovani večpodročni pristopi in celostne obravnave športov v svoji mnogoteri pojavnosti omogoča celostno razumevanje gibanja človeka. Skupina bo s svojo naravnanostjo razvijala predvsem uporabno znanost oziroma temeljno znanost, ki je neposredno prenosljiva v reševanje realnih problemov. Natančneje bo program na področju telesne dejavnosti in športnega dosežka prispeval k razvoju športne znanosti na področjih izboljšanja notranjih kot tudi zunanjih dejavnikov športnega dosežka. Rezultati proučevanja notranjih dejavnikov bodo vidni na področjih izboljšanih tehničnih in taktičnih znanj, v iskanju najprimernejših telesnih značilnosti, gibalnih in fizioloških sposobnosti ob zmanjšanjem tveganju za poškodbe. Rezultati zunanjih dejavnikov bodo vidni v uveljavljanju novih nosljiv tehnologij (npr. raztegljivi-pametni senzorski obliži, ki med seboj komunicirajo preko maščobnih tkiv, manjši in lažji visoko-ločljiv GNSS sistem, miniaturni biometrični senzorji), ki bodo poskrbela za nove preboje v športni znanosti, v posebnih primerih z vpeljavo umetne inteligence. Na razvoj znanosti iz stališča humanistike, bodo sodila nova spoznanja na področju socializacijskih procesov in vpliva družbenih dejavnikov na ukvarjanje s športom. Na osnovi pridobljenih rezultatov bomo neposredno in posredno lahko dvigovali kakovostno raven priprave vrhunskih športnikov in športnikov mlajših starostnih kategorij ob sočasno manjših tveganjih za poškodbe. Posredno bo to vplivalo na višjo družbeno prepoznavnost in vrednost njihovih rezultatov. Zlasti vrhunski dosežki športnikov imajo poleg finančne-gospodarske vrednosti tudi visoko družbeno, etično in moralno vrednost za prepoznavnost države. Zelo velik pomen imajo pridobljena znanja tudi pri izobraževanju in usposabljanju kadrov v športu, ker se s tem ves čas dviguje raven znanja. Tu je ravno vpetost programske skupine v Fakulteta za Šport ključnega pomena, saj ima osrednjo izobraževalno vlogo na področju kadrov v športu. Sočasno pa člani programske skupine sodelujejo v množici različnih usposabljanj in so neposredno vpeti v strokovna telesa panožnih zvez različnih športnih panog, kar še povečuje pomen pridobljenega znanja. Poznavanje, spremljanje in izboljševanje vadbe na najvišji ravni človeških zmogljivosti ob sočasni skrbi za zdravje, zmanjševanji tveganj za poškodbe vrhunskih športnikov je izjemnega pomena tudi za prenos znanja na splošnejšo populacijo z vidika telesne dejavnosti in zdravja. Tu bodo rezultati vidni v pozitivnih učinkih vadbe in intervencij za ohranjanje in izboljšanje zdravja (primarna preventiva). Sem sodijo npr. tudi napredovanja v preventivnih vadbah za preprečevanje poškodb ter novi presejalni testi za iskanje skupin s povečanim tveganjem za poškodbe. V povezavi z zdravjem (sekundarne in terciarne preventiva) je pomembni omeniti napredovanja znanja o vadbi, ki imajo pozitiven učinek npr. pri bolnikih s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi in/ali poškodbami in okvarami gibal na drugi. Zaradi splošne naravnanosti članov programske skupine v povezovanje/mreženje s tujimi raziskovalci, se bodo lahko dosegli še kakovostnejši cilji, razvoj znanosti pa bo zaradi pretoka znanj lahko potekal z višjo hitrostjo. Raziskovanje programske skupine bo kljub mednarodnim povezavam predvsem potekalo v okviru laboratorijev Inštituta za kineziologijo in Inštituta za šport, Fakultete za šport, ki že sedaj zadovoljujejo najvišje mednarodne tehnološke in raziskovalne standarde. Nova znanja in tehnologije, bodo položaj laboratorijev in inštitutov le še utrdile. Nove študije, ki se bodo izvajale v okviru Inštituta za šport, ki je osrednji center za testiranje športnikov z najdaljšo tradicijo v Sloveniji, bodo s svojimi meritvami še dodatno pripomogle in obogatile že sedaj obsežno bazo podatkov o zmogljivosti športnikov. Slednje pa predstavlja podlago za nova raziskovalna vprašanja v bodočnosti.
Pomen za razvoj Slovenije
Potencialni vpliv na gospodarstvo in nastajanje novih proizvodov ima programska skupina v prvi vrsti preko razvoja novih merilni tehnologij, merskih postopkov in analize izmerjenih podatkov, ki jih s svojim delom tudi znanstveno preveri. Prednost je sočasno poznavanje potreb športa in merilne tehnologije, kar rezultira v produktih kot so razvoj novih GNSS tehnologij, ročajev za merjenje sil v palicah in pripadajoči načini analize podatkov za spremljanje uspešnosti v športu. Sodelujemo tudi pri razvoju miniaturnih senzorjev za spremljanje udarcev pri igrah z loparji in sistemi za slednje iger. Ob tem smo neposredno povezani v razvoj pametnih-raztegljivih obližev ("SINTEC"), ki bodo s svojo majhnostjo, raztegljivo elektroniko, komunikacijo preko maščobnih tkiv predstavljali nov mejnik v meritvah v športu in zdravju. Slednji projekt omogoča združevanje znanj na vedno bolj vitalnem področju preučevanja človekovega obnašanja in zdravja, ki predstavlja enega od ključnih stebrov globalnih izzivov smernic trajnostnega razvoja. Projekt se vključuje v sodobni trend razvoja prenosnih senzornih sistemov za podporo človekovih dejavnosti "Europe fit for the digital age" in s tem naslavlja tudi izziv Evropske konkurenčnosti. Svetovna anketa o trendih fitnesa je nosljivo tehnologijo ponovno postavila kot trend št.1 (nekatere tehnologije s svetovno prodajo >2 miljardi USD), zato delo programske skupine ponuja gospodarske priložnosti za tehnološko razvito Slovenijo. V sodelovanju z gospodarsko družbo SMM iz Maribora http://www.smm.si/?page_id=4286) ter strokovnjaki Fakultete za strojništvo in Fakulteta za računalništvo in informatiko smo razvili prvi slovenski izokinetični dinamometer, ki predstavlja vsestranski in učinkovit produkt za rehabilitacijo in merjenje mišične moči. S številnimi različnimi orodji, dodatki in razširitvami je tudi odlično orodje za vadbo skoraj vseh mišičnih skupin in sklepov ter lahko služi za razgibavanje sklepa po poškodbi. Znanstvena validacijo je podjetju omogočila pomemben korak pri nadaljnjemu gospodarskem razvoju. Med potencialne vplive sodijo tudi razvoj novih proizvodov znanja v povezavi s testiranjem in spremljanjem športnikov, z vadbami za športni dosežek na eni strani in vadbami za zdravje na drugi. Te proizvode znanja lahko tržijo laboratoriji, inštituti in tudi samostojno podjetniki neposredno na trgu, do našega znanja pa pridejo preko predhodno opisanih načinov razširjanja (diseminacije), predvsem na ravneh izobraževanja in usposabljanja. Programska skupina ima neposredni vpliv na gospodarstvo še bistveno večji kot zgoraj našteti posamezni produkti. Vrhunski rezultati slovenskih športnikov so z največjo verjetnostjo globalno gledano najbolj prepoznaven slovenski "proizvod". Slovenija se namreč uvršča v sam vrh osvojenih medalj na Olimpijskih igrah glede na število prebivalstva (npr. drugo mesto v Sočiju: http://www.medalspercapita.com/#medals-per-capita:2014), dosega vrhunske dosežke tako v športih posameznikov kot tudi v skupinskih športih. Rezultati športnikov v mednarodnem prostoru imajo izjemno moč pri oglaševanju blagovne znamke "Made in Slovenia". Ravno zaradi tega pa je ta posredni vpliv tako zelo gospodarsko pomemben. Ob gospodarskem pomenu, pa imajo vrhunski športni dosežki tudi velik družbeno-kulturni pomen. Slovenski športniki so pomembni ambasadorji slovenske države. Rezultati imajo tudi visoko socialno vlogo, postavljajo Slovenijo ob bok svetovnim velesilam, kar povezuje ljudi in jim daje narodno samozavest. Posebej pomembna je tudi narodna vzgoja mladih športnikov, kar lahko pomembno vpliva na njihovo vključevanje v športno/vadbeno dejavnost. Posreden prispevek k pozitivnim vzgojnim učinkom v sistemu vzgoje mladih je bil že večkrat potrjen. Rezultati športnikov in tudi naša raziskovalna prizadevanja vplivajo na telesne dejavnosti na področju primarne (pomen telesne dejavnosti za ohranjanje in izboljšanje zdravja, "zdrav življenjski slog"), ter sekundarne in terciarne preventive (pomen telesne dejavnosti pri bolnikih s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi in/ali poškodbami in okvarami gibal). Naj omenimo prizadevanja, ki smo jih izvedli v oglaševanju vadbe v času zaprtja države zaradi pandemije COVID-19. Na kratko lahko rečemo, da ima zdrav vrhunski šport vse pomembnejšo ekonomsko, turistično, promocijsko in zdravstveno vlogo. V skladu z Evropskimi smernicami so člani programske skupine izrazito interdisciplinarno povezani v mednarodne projekte in sodelovanja v raziskavah (sodelovanje/mreženje), kar omogoča neposreden dostop do tujih znanj. Po drugi strani pa so razvojno naravnani projekti z izhodi v gospodarstvo povezani z mednarodno delitvijo dela preko industrijskih partnerjev. Vsa novo pridobljena znanja neposredno uporabljamo pri razvoju kadrov preko izobraževanj in usposabljanj, saj so člani programske skupine tudi zaposleni Fakultete za šport, ki je osrednja izobraževalna institucija na področju športa v Sloveniji.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno