Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Trajnostno kmetijstvo

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.02.00  Biotehnika  Živalska produkcija in predelava   
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
B400  Biomedicinske vede  Zootehnika, živinoreja, vzreja 

Koda Veda Področje
4.02  Kmetijske vede in veterina  Znanost o živalih in mlekarstvu 
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Ključne besede
znanost o živalih; sadjarstvo; vinogradništvo; enologija; okoljski odtis; pedologija; kmetijski inženiring; zatiranje škodljivcev; kakovost hrane
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
12.209,8
A''
898,01
A'
5.144,83
A1/2
6.505,92
CI10
13.820
CImax
3.103
h10
52
A1
40,89
A3
84,93
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 05. december 2023; A3 za obdobje 2017-2021
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  567  15.532  14.127  24,92 
Scopus  616  16.711  15.186  24,65 
Raziskovalci (43)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  53570  Sergeja Adamič Zamljen  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2019 - 2021  28 
2.  05658  dr. Drago Babnik  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  369 
3.  16373  dr. Helena Baša Česnik  Kemija  Raziskovalec  2018 - 2023  893 
4.  33232  dr. Nina Batorek Lukač  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  226 
5.  17919  dr. Dejan Bavčar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  294 
6.  31007  dr. Irena Bertoncelj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2021  102 
7.  53292  Jernej Bubnič  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2020 - 2021  53 
8.  11233  dr. Marjeta Čandek Potokar  Živalska produkcija in predelava  Vodja  2018 - 2023  777 
9.  35366  dr. Anka Čebulj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2019 - 2023  75 
10.  21613  dr. Franc Čuš  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  370 
11.  10448  dr. Aleš Gregorc  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018  499 
12.  56924  Nika Hillmayr  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2022 - 2023 
13.  26536  dr. Jože Hladnik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2021  62 
14.  00371  dr. Viktor Jejčič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  1.167 
15.  29728  dr. Janez Jenko  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2019  141 
16.  12010  dr. Janez Jeretina  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2020 - 2023  407 
17.  34275  dr. Daša Jevšinek Skok  Veterina  Raziskovalec  2020 - 2023  83 
18.  32553  dr. Anastazija Jež Krebelj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2022 - 2023  61 
19.  16059  dr. Veronika Kmecl  Kemija  Raziskovalec  2022 - 2023  443 
20.  05663  dr. Darinka Koron  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2022  742 
21.  29500  dr. Robert Leskovšek  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2021  248 
22.  25795  dr. Klemen Lisjak  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  316 
23.  14023  dr. Betka Logar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  433 
24.  51919  Alenka Mihelčič  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2018 - 2022  41 
25.  30770  dr. Ajda Moškrič  Biologija  Raziskovalec  2018 - 2023  52 
26.  38985  dr. Jana Obšteter  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2020 - 2023  70 
27.  55850  Jana Petelin Zadnik  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2021 
28.  50594  dr. Klavdija Poklukar Žnidaršič  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2018 - 2023  64 
29.  35156  dr. Mateja Potisek  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2022 - 2023  37 
30.  23608  dr. Janez Prešern  Biologija  Raziskovalec  2018 - 2021  208 
31.  10922  dr. Andrej Simončič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2021  929 
32.  28877  dr. Maja Ivana Smodiš Škerl  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  263 
33.  08746  dr. Matej Stopar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  436 
34.  27589  dr. Martin Škrlep  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  346 
35.  38767  dr. Katja Šuklje  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2019 - 2023  122 
36.  31919  dr. Urška Tomažin  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2021  113 
37.  21399  dr. Andreja Vanzo  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  244 
38.  14548  dr. Špela Velikonja Bolta  Kemija  Raziskovalec  2018 - 2023  429 
39.  10035  dr. Jože Verbič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  968 
40.  16283  dr. Borut Vrščaj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2021  893 
41.  34339  dr. Nika Weber  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2021  204 
42.  38190  dr. Polona Zabukovec  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2018 - 2020  14 
43.  22606  dr. Tomaž Žnidaršič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  195 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  19.955 
Povzetek
Cilj raziskovalnega programa "Trajnostno kmetijstvo", je zagotoviti znanje in izkušnje za konkurenčno in okoljsko trajnostno proizvodnjo kakovostne in zdrave hrane (živalskega in rastlinskega izvora). Znanje in izkušnje raziskovalcev vključenih v program omogočajo reševanje kompleksnih problemov kmetijstva z interdisciplinarnim pristopom in holistično obravnavo. Program ima dva stebra; prvi se osredotoča na produktivnost pridelave in kakovost različnih kmetijskih (živilskih) produktov (mleko, meso, med, sadje in vino). Drugi steber se posveča okoljskim vidikom. Oba stebra povezuje skupna točka, kot rdeča nit med njima, tj poudarek na tehnoloških dejavnikih ali proizvodnih sistemih. Program je razdeljen na več specializiranih delovnih skupin, ki so podprte z skupnimi enotami za kemijske analize (laboratoriji) in informatiko. Tehnološki steber predstavljajo raziskave za izboljšanje produktivnosti in kakovosti v živalski produkciji in predelavi (mleko, meso), vključujoč krmne vire, pokriva tehnološke izzive čebelarstva, sadjarstva, vinogradništva in vinarstva. Okoljski steber se posveča učinkom kmetijske dejavnosti na okolje in raziskavam ukrepov agrotehnike za zmanjšanje okoljske obremenitve. Konkurenčna kmetijska dejavnost prinaša tudi negativne učinke na okolje zaradi uporabe kemikalij za zaščito rastlin, vnosa gnojil v tla in emisij toplogrednih plinov. Raziskovali bomo okoljski odtis različnih proizvodnih sistemov v živalski in rastlinski proizvodnji s končnim ciljem ohranjanja naravnih virov, ki jih bomo spremljali s pomočjo metod geografskega informacijskega sistema in modeliranja.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalne aktivnosti obravnavajo številne izzive pomembne za kmetijstvo. Program se ukvarja z novimi, izvirnimi znanstvenimi vprašanji ter še posebej s težavami, s katerimi se srečuje v slovenskih razmerah. Znanstveni dosežki članov programa skupaj z močno vpetostjo v raziskovalnih projektih in mrežah EU zagotavljajo odločenost k doseganju visoke znanstvene relevantnosti in izvirnosti, s ciljem obdržati korak z globalnim napredkom v znanosti. Na področju znanosti in reje živali, se znanstveni izzivi nanašajo na vrednotenje krme in njeno optimizacijo kakovosti za prehrano v prežvekovalcev, ki vključuje razvoj novih metod za ocenjevanje in sort z izboljšano hranilno vrednost. Raziskave za izboljšanje kakovosti mleka in mesa z uporabo novih rejskih orodij (genomska selekcija) in interakcijo s proizvodnim sistemom ali upravljanjem v čredi. Vezano na proizvodnjo mesa prašičev bomo nadaljevali raziskave kakovosti mesa z znanstvenimi izzivi, povezanimi z večkriterijsko oceno lokalne prašiča pasme Krskopolje za izdelke visoke kakovosti ter se še posebej posvečali težavam povezanim s kakovostjo mesa zaradi ukinjanja kirurške kastracije pujskov. Raziskave alternativ (reja samcev ali imunokastratov) in posledice z vidika kakovosti produktov so potrebne tudi v slovenskih razmerah. Novi znanstveni dokazi v zvezi s prilagoditvijo živinoreje na podnebne spremembe in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje (emisije toplogrednih plinov) so tudi izzivi, ki jim sledi program.   V čebelarstvu, bodo raziskave usmerjene na biologijo, rasne značilnosti in vitalnost čebel na individualni ali na ravni kolonije. Čebele predstavljajo model za preučevanje zunanje vplivov na živa tkiva in organe, v ta namen se pričakuje da bodo imunohistološke in molekularne metode skupaj s kliničnimi testiranji doprinesla nova znanstvena spoznanja in njihovo aplikacijo v reji čebel. V sadjarstvu (pridelava jabolk) se iščejo novi agensi za razvoj izboljšanih in bolj konsistentnih metod redčenja plodičev z zmanjšanim tveganjem za okolje. Razvoj metod preciznega kmetijstva pri škropilnih programih v sadovnjaku s ciljem, da se zadovolji fiziološke potrebe posameznega drevesa. Nadgradnja konvencionalnega pristopa v vinogradništvu in enologiji z genomskimi, proteomskimi in metabolomskimi raziskavami na področju predelave vina in bioaktivnih snovi v grozdju predstavlja pristop za pridobitev izvirnih znanstvenih izsledkov. Raziskave škodljivcev in njihovega širjenje v specifičnem (slovenskem) okolju predstavlja prispevek k poznavanju biologije in ekologije škodljivih organizmov tudi v širšem kontekstu in zagotavlja znanstveno osnovo za razvoj ustreznih tehnologij za zaščito kmetijskih rastlin.   Kakovost tal in odvisnost od podtalnice, presoja okoljskih lastnosti tal in modeliranje, odnosi tla-rastline, digitalno kartiranje tal in proksimalno zaznavanje predstavljajo temeljni raziskovalni fokus s ciljem zagotavljanja kakovosti agro-ekosistemov. Raziskovanje povezave tla-rastlina-podzemne vode je ključnega pomena za doseganje trajnostnega kmetijstva in ustrezno upravljanje naravnih virov. Poleg tega so potrebne raziskave organskega ogljika v zemlji in zadržanja atmosferskega ogljika za zmanjšanje učinka toplogrednih plinov na podnebne spremembe in grožnje.     Zaradi potrebe po alternativnih energetskih virih so raziskave biogenih goriv v vzponu in zelo pomembne. Tehnologije za uporabo biogenih goriv so še v razvoju in zgodnji fazi, zmanjšanje emisij TGP z njihovo uporabo je eden od glavnih motivov raziskav. Originalni rezultati se pričakujejo v raziskavah okoljskega odtisa zaradi posebnih pogojev slovenskega kmetijstva.
Pomen za razvoj Slovenije
Zaradi holističnega pristopa pri obravnavi tehnoloških in okoljskih vidikov kmetijske dejavnosti so rezultati programa velikega pomena za trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva in s tem družbe. Program sledi nacionalnim prednostnim izzivom na področju razvoja podeželja; ta se osredotoča na konkurenčnost kmetijstva, kakovost hrane in diverzifikacijo proizvodnje, zeleno energijo, ohranjanje okolja in trajnostnega upravljanja naravnih virov. Program zaznamuje tesno sodelovanje s končnimi uporabniki. Znanstveni cilji so pogosto posledica poznavanja konkretnih težav uporabnikov, ki nastanejo pri delu za vladne organe, kmete in stanovska združenja (npr izvajanje rejskih programov v govedo, prašiče in čebele, testiranje sort sadja in vinske trte, ocenjevanje vpliva pesticidov v povezavi s kmetijsko prakso, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, spremljanje onesnaženosti tal, razvoj kmetijske tehnike itd). Povezanost s kmetijsko svetovalno službo in zbornicami (kmetijstvo, živilska industrija) omogoča da rezultate in znanje neposredno prenašamo na kmete in industrijo hrane. Program rezultatov raziskav ne objavlja le v znanstveni in strokovni javnosti ampak jih širi tudi širši javnosti in potrošnikom preko različnih medijev in promocijskih aktivnosti. Pomemben je tudi doprinos k razvoju kadrov, saj se z vsebinami vključujemo v dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje. S članstvom v številnih nacionalnih in mednarodnih strokovnih komisijah, svetovalnih telesih ministrstev in odborih Evropske komisije dokazujemo relevantnost kompetenc in mednarodni ugled. Vpetost članov programa v raziskovalnih projektih in mrežah EU kaže na mednarodni pomen raziskovalnih rezultatov in omogoča boljši dostop do tujih znanj.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno