Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Trajnostno kmetijstvo

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.02.00  Biotehnika  Živalska produkcija in predelava   
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
B400  Biomedicinske vede  Zootehnika, živinoreja, vzreja 

Koda Veda Področje
4.02  Kmetijske vede in veterina  Znanost o živalih in mlekarstvu 
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Ključne besede
znanost o živalih; sadjarstvo; vinogradništvo; enologija; okoljski odtis; pedologija; kmetijski inženiring; zatiranje škodljivcev; kakovost hrane
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
10.904,44
A''
892,34
A'
4.799,05
A1/2
5.895,99
CI10
12.284
CImax
2.982
h10
48
A1
36,78
A3
84,93
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 25. marec 2023; A3 za obdobje 2017-2021
Podatki za razpise ARRS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  542  14.160  12.839  23,69 
Scopus  588  15.113  13.678  23,26 
Raziskovalci (42)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  53570  Sergeja Adamič  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2019 - 2021  23 
2.  05658  dr. Drago Babnik  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  361 
3.  16373  dr. Helena Baša Česnik  Kemija  Raziskovalec  2018 - 2023  882 
4.  33232  dr. Nina Batorek Lukač  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  203 
5.  17919  dr. Dejan Bavčar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  287 
6.  31007  dr. Irena Bertoncelj  Biologija  Raziskovalec  2018 - 2021  95 
7.  53292  Jernej Bubnič  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2020 - 2021  47 
8.  11233  dr. Marjeta Čandek Potokar  Živalska produkcija in predelava  Vodja  2018 - 2023  741 
9.  35366  dr. Anka Čebulj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2019 - 2021  62 
10.  21613  dr. Franc Čuš  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  340 
11.  10448  dr. Aleš Gregorc  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018  489 
12.  26536  dr. Jože Hladnik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2021  62 
13.  00371  dr. Viktor Jejčič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  1.151 
14.  29728  dr. Janez Jenko  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2019  140 
15.  12010  dr. Janez Jeretina  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2020 - 2023  402 
16.  34275  dr. Daša Jevšinek Skok  Veterina  Raziskovalec  2020 - 2023  79 
17.  32553  dr. Anastazija Jež Krebelj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2022 - 2023  42 
18.  16059  dr. Veronika Kmecl  Kemija  Raziskovalec  2022 - 2023  438 
19.  05663  dr. Darinka Koron  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  736 
20.  29500  dr. Robert Leskovšek  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2021  222 
21.  25795  dr. Klemen Lisjak  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  289 
22.  14023  dr. Betka Logar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  428 
23.  51919  Alenka Mihelčič  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2018 - 2023  36 
24.  30770  dr. Ajda Moškrič  Biologija  Raziskovalec  2018 - 2023  43 
25.  38985  dr. Jana Obšteter  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2020 - 2023  58 
26.  55850  Jana Petelin Zadnik  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2021 
27.  50594  dr. Klavdija Poklukar Žnidaršič  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2018 - 2023  45 
28.  35156  dr. Mateja Potisek  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2022 - 2023  25 
29.  23608  dr. Janez Prešern  Biologija  Raziskovalec  2018 - 2021  181 
30.  10922  dr. Andrej Simončič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2021  922 
31.  28877  dr. Maja Ivana Smodiš Škerl  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  253 
32.  08746  dr. Matej Stopar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  428 
33.  27589  dr. Martin Škrlep  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  316 
34.  38767  dr. Katja Šuklje  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2019 - 2023  103 
35.  31919  dr. Urška Tomažin  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2021  113 
36.  21399  dr. Andreja Vanzo  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  228 
37.  14548  dr. Špela Velikonja Bolta  Kemija  Raziskovalec  2018 - 2023  420 
38.  10035  dr. Jože Verbič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  922 
39.  16283  dr. Borut Vrščaj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2021  869 
40.  34339  dr. Nika Weber  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2021  174 
41.  38190  Polona Zabukovec  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2018 - 2020  12 
42.  22606  dr. Tomaž Žnidaršič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2023  186 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  19.438 
Povzetek
Cilj raziskovalnega programa "Trajnostno kmetijstvo", je zagotoviti znanje in izkušnje za konkurenčno in okoljsko trajnostno proizvodnjo kakovostne in zdrave hrane (živalskega in rastlinskega izvora). Znanje in izkušnje raziskovalcev vključenih v program omogočajo reševanje kompleksnih problemov kmetijstva z interdisciplinarnim pristopom in holistično obravnavo. Program ima dva stebra; prvi se osredotoča na produktivnost pridelave in kakovost različnih kmetijskih (živilskih) produktov (mleko, meso, med, sadje in vino). Drugi steber se posveča okoljskim vidikom. Oba stebra povezuje skupna točka, kot rdeča nit med njima, tj poudarek na tehnoloških dejavnikih ali proizvodnih sistemih. Program je razdeljen na več specializiranih delovnih skupin, ki so podprte z skupnimi enotami za kemijske analize (laboratoriji) in informatiko. Tehnološki steber predstavljajo raziskave za izboljšanje produktivnosti in kakovosti v živalski produkciji in predelavi (mleko, meso), vključujoč krmne vire, pokriva tehnološke izzive čebelarstva, sadjarstva, vinogradništva in vinarstva. Okoljski steber se posveča učinkom kmetijske dejavnosti na okolje in raziskavam ukrepov agrotehnike za zmanjšanje okoljske obremenitve. Konkurenčna kmetijska dejavnost prinaša tudi negativne učinke na okolje zaradi uporabe kemikalij za zaščito rastlin, vnosa gnojil v tla in emisij toplogrednih plinov. Raziskovali bomo okoljski odtis različnih proizvodnih sistemov v živalski in rastlinski proizvodnji s končnim ciljem ohranjanja naravnih virov, ki jih bomo spremljali s pomočjo metod geografskega informacijskega sistema in modeliranja.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalne aktivnosti obravnavajo številne izzive pomembne za kmetijstvo. Program se ukvarja z novimi, izvirnimi znanstvenimi vprašanji ter še posebej s težavami, s katerimi se srečuje v slovenskih razmerah. Znanstveni dosežki članov programa skupaj z močno vpetostjo v raziskovalnih projektih in mrežah EU zagotavljajo odločenost k doseganju visoke znanstvene relevantnosti in izvirnosti, s ciljem obdržati korak z globalnim napredkom v znanosti. Na področju znanosti in reje živali, se znanstveni izzivi nanašajo na vrednotenje krme in njeno optimizacijo kakovosti za prehrano v prežvekovalcev, ki vključuje razvoj novih metod za ocenjevanje in sort z izboljšano hranilno vrednost. Raziskave za izboljšanje kakovosti mleka in mesa z uporabo novih rejskih orodij (genomska selekcija) in interakcijo s proizvodnim sistemom ali upravljanjem v čredi. Vezano na proizvodnjo mesa prašičev bomo nadaljevali raziskave kakovosti mesa z znanstvenimi izzivi, povezanimi z večkriterijsko oceno lokalne prašiča pasme Krskopolje za izdelke visoke kakovosti ter se še posebej posvečali težavam povezanim s kakovostjo mesa zaradi ukinjanja kirurške kastracije pujskov. Raziskave alternativ (reja samcev ali imunokastratov) in posledice z vidika kakovosti produktov so potrebne tudi v slovenskih razmerah. Novi znanstveni dokazi v zvezi s prilagoditvijo živinoreje na podnebne spremembe in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje (emisije toplogrednih plinov) so tudi izzivi, ki jim sledi program.   V čebelarstvu, bodo raziskave usmerjene na biologijo, rasne značilnosti in vitalnost čebel na individualni ali na ravni kolonije. Čebele predstavljajo model za preučevanje zunanje vplivov na živa tkiva in organe, v ta namen se pričakuje da bodo imunohistološke in molekularne metode skupaj s kliničnimi testiranji doprinesla nova znanstvena spoznanja in njihovo aplikacijo v reji čebel. V sadjarstvu (pridelava jabolk) se iščejo novi agensi za razvoj izboljšanih in bolj konsistentnih metod redčenja plodičev z zmanjšanim tveganjem za okolje. Razvoj metod preciznega kmetijstva pri škropilnih programih v sadovnjaku s ciljem, da se zadovolji fiziološke potrebe posameznega drevesa. Nadgradnja konvencionalnega pristopa v vinogradništvu in enologiji z genomskimi, proteomskimi in metabolomskimi raziskavami na področju predelave vina in bioaktivnih snovi v grozdju predstavlja pristop za pridobitev izvirnih znanstvenih izsledkov. Raziskave škodljivcev in njihovega širjenje v specifičnem (slovenskem) okolju predstavlja prispevek k poznavanju biologije in ekologije škodljivih organizmov tudi v širšem kontekstu in zagotavlja znanstveno osnovo za razvoj ustreznih tehnologij za zaščito kmetijskih rastlin.   Kakovost tal in odvisnost od podtalnice, presoja okoljskih lastnosti tal in modeliranje, odnosi tla-rastline, digitalno kartiranje tal in proksimalno zaznavanje predstavljajo temeljni raziskovalni fokus s ciljem zagotavljanja kakovosti agro-ekosistemov. Raziskovanje povezave tla-rastlina-podzemne vode je ključnega pomena za doseganje trajnostnega kmetijstva in ustrezno upravljanje naravnih virov. Poleg tega so potrebne raziskave organskega ogljika v zemlji in zadržanja atmosferskega ogljika za zmanjšanje učinka toplogrednih plinov na podnebne spremembe in grožnje.     Zaradi potrebe po alternativnih energetskih virih so raziskave biogenih goriv v vzponu in zelo pomembne. Tehnologije za uporabo biogenih goriv so še v razvoju in zgodnji fazi, zmanjšanje emisij TGP z njihovo uporabo je eden od glavnih motivov raziskav. Originalni rezultati se pričakujejo v raziskavah okoljskega odtisa zaradi posebnih pogojev slovenskega kmetijstva.
Pomen za razvoj Slovenije
Zaradi holističnega pristopa pri obravnavi tehnoloških in okoljskih vidikov kmetijske dejavnosti so rezultati programa velikega pomena za trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva in s tem družbe. Program sledi nacionalnim prednostnim izzivom na področju razvoja podeželja; ta se osredotoča na konkurenčnost kmetijstva, kakovost hrane in diverzifikacijo proizvodnje, zeleno energijo, ohranjanje okolja in trajnostnega upravljanja naravnih virov. Program zaznamuje tesno sodelovanje s končnimi uporabniki. Znanstveni cilji so pogosto posledica poznavanja konkretnih težav uporabnikov, ki nastanejo pri delu za vladne organe, kmete in stanovska združenja (npr izvajanje rejskih programov v govedo, prašiče in čebele, testiranje sort sadja in vinske trte, ocenjevanje vpliva pesticidov v povezavi s kmetijsko prakso, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, spremljanje onesnaženosti tal, razvoj kmetijske tehnike itd). Povezanost s kmetijsko svetovalno službo in zbornicami (kmetijstvo, živilska industrija) omogoča da rezultate in znanje neposredno prenašamo na kmete in industrijo hrane. Program rezultatov raziskav ne objavlja le v znanstveni in strokovni javnosti ampak jih širi tudi širši javnosti in potrošnikom preko različnih medijev in promocijskih aktivnosti. Pomemben je tudi doprinos k razvoju kadrov, saj se z vsebinami vključujemo v dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje. S članstvom v številnih nacionalnih in mednarodnih strokovnih komisijah, svetovalnih telesih ministrstev in odborih Evropske komisije dokazujemo relevantnost kompetenc in mednarodni ugled. Vpetost članov programa v raziskovalnih projektih in mrežah EU kaže na mednarodni pomen raziskovalnih rezultatov in omogoča boljši dostop do tujih znanj.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno