Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
B390  Biomedicinske vede  Fitotehnika, hortikultura, zaščita pridelka, fitopatologija 
T430  Tehnološke vede  Tehnologija hrane in pijač 
Ključne besede
sadne rastline, vinska trta, vinarstvo, fiziologija, rastlinski hormoni, fotosinteza, klonska selekcija, genska banka, pomologija, pomotehnika, ampelografija, ampelotehnika, predelava grozdja, analiza vina, NMR, stabilizacija vina.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (19)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  10256  mag. Barbara Ambrožič Turk  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  150 
2.  17919  dr. Dejan Bavčar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  296 
3.  17045  Boštjan Godec  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  641 
4.  17325  Bojana Grofelnik    Raziskovalec  2001 - 2003 
5.  17313  Roman Klopčič    Raziskovalec  2001 - 2003  21 
6.  07906  dr. Mitja Kocjančič  Kemija  Raziskovalec  2001 - 2003  232 
7.  05663  dr. Darinka Koron  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  746 
8.  05666  mag. Boris Koruza  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  210 
9.  10486  Vesna Lokar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  112 
10.  17305  Roman Mavec    Raziskovalec  2001 - 2003  270 
11.  07151  dr. Julij Nemanič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  861 
12.  17321  Ivana Pajk    Raziskovalec  2001 - 2003 
13.  17322  Jurij Polak    Raziskovalec  2001 - 2003 
14.  08085  mag. Mojca Resnik  Kemija  Raziskovalec  2001 - 2003  104 
15.  08746  dr. Matej Stopar  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2001 - 2003  438 
16.  21399  dr. Andreja Vanzo  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  248 
17.  17319  Rudolf Voglar    Raziskovalec  2001 - 2003 
18.  15158  dr. Urška Vrhovšek  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  337 
19.  17330  Jožica Zajc    Raziskovalec  2001 - 2003 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  20.095 
Povzetek
Raziskovalni program programske skupine "SADJARSTVO, VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO" obsega: - Raziskave fiziologije rasti in razvoja sadnih rastlin in vinske trte, s poudarkom na ugotavljanju delovanja rastlinskih hormonov in izkoristkov fotosinteze ter proučevanje njihovega vpliva na količino in kakovost pridelka. - Proučevanje mehanizmov formiranja plodičev ter naravnega in induciranega redčenja plodov v odvisnosti od sorte, podlage, gojitvene oblike, osvetlitve listnega sklopa in ostalih agrotehničnih ukrepov, z namenom preprečevanja nihanja količine in kakovosti pridelka, pri sadnih rastlinah in vinski trti. - Zbiranje, kolekcioniranje (genske banke), proučevanje tehnološke vrednosti, ampelografska in pomološka opisovanja ter čuvanje genskega bogastva pri sadnih rastlinah in vinski trti. - Proučevanje in uvajanje novih postopkov genetske in zdravstvene selekcije (laboratorijski testi, indeksiranje), odbira zdravih elitnih rastlin ter žlahtnenje novih domačih sort in klonov sadnih rastlin in vinske trte. - Proučevanje analitskih postopkov za varovanje originalnosti in kakovosti slovenskih vin pred zlorabami , z izdelavo standardov, ki dokumentirajo sorto in poreklo vina - (določitev razmerja med elementi v molekuli etanola z metodo NMR). - Ohranitev in posodobitev tradicionalnih postopkov pridelave slovenskih vin, pri naših starih avtohtonih vinskih sortah ter novih klonih vinskih sort lastnih selekcij. - Razvoj tehnoloških postopkov predelave grozdja in nege vina, ki bodo ohranili povdarjeno tipičnost naših vin, ob manjši uporabi fizikalnih in kemičnih stabilizacijskih postopkov. - Proučevanje vpliva tal na karakter pomembnejših slovenskih sortnih in sestavljenih vin. - Sodelovanje s sorodnimi tujimi raziskovalnimi inštitucijami in vključevanje v skupne mednarodne raziskovalne projekte na teh področjih.
Pomen za razvoj znanosti
Širši pomen in hkrati tudi cilji predlaganega raziskovalnega programa so: - prispevati k temeljnim spoznanjem na področju fiziologije rasti in rodnosti sadnih rastlin ter vinske trte; - očuvanje in preprečevanje erozije genskega bogastva avtohtonih sort in ekotipov sadnih rastlin in vinske trte na območju republike Slovenije; - vključevanje našega genskega bogastva v program formiranja svetovne genske banke kmetijskih rastlin; - vzgoja novih domačih sort in klonov sadnih rastlin ter vinske trte, ki bodo pomembno vplivali na dvig kakovosti pridelka sadja in grozdja; - snovanje novih tehnologij za pridelavo količinsko in kakovostno optimalnih pridelkov sadja, grozdja in vina; - razvijanje metod senzoričnega ocenjevanja vina ter ohranitev naravnosti in večje pestrosti vinskih okusov; - ter obogatitev svetovne banke raziskovalnih podatkov o vinih.
Pomen za razvoj Slovenije
V slovenskem merilu je poglavitni pomen zastavljenega raziskovalnega programa zagotoviti znanstveno podlago za načrtovanje in izvajanje aplikativnih raziskav na področju sadjarstva, vinogradništva in vinarstva, ki bodo omogočale tehnološko primerljivo, gospodarno in okolju prijazno pridelavo sadja, grozdja in vina. Pogosto se namreč v naših sadovnjakih, vinogradih in vinskih kleteh še vedno uporabljajo šablonski in do določene mere zastareli tehnološki postopki, ki jih moramo nujno posodobiti.Velikega pomena za naše kmetijstvo je tudi vzgoja novih domačih sort in klonov, ki na eni strani zagotavljajo največji možni obseg uporabe ter izkoristka domačega znanja in izkušenj, na drugi strani pa je stalna skrb za večjo kakovost pridelkov sadja, grozdja in vina, ki jo nove sorte zagotavljajo, naša edina možnost za preživetje na zahtevnih mednarodnih trgih.S tem raziskovalnim programom želimo prispevati k večji razpoznavnosti, uveljavljenosti in konkurenčnosti naših pridelovalcev sadja, grozdja in vina v slovenskem in evropskem merilu. Zbiranje naših avtohtonih sort sadnih rastlin in vinske trte ter njihovo vključevanje v gensko banko kmetijskih rastlin, pomeni pomemben prispevek k očuvanju naše naravne in kulturne dediščine. Zbrani raziskovalni rezultati bodo koristen in nujen pripomoček za oblikovanje naše nove kmetijske zakonodaje in njeno prilagajanje predpisom Evropske unije, ne nazadnje pa bodo prispevki o opravljenem raziskovalnem delu, objavljeni v znanstveni literaturi, prispevali tudi k mednarodni uveljavitvi in ugledu naše države.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno