Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Umiranje dreves v submediteranu: zaporedje procesov, njihova medsebojna povezanost in prihodnja perspektiva

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.01.01  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Gozd - gozdarstvo 

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Ključne besede
umiranje gozdv, umiranje dreves, suša, podnebne spremembe, kroženje ogljika, vodna bilanca, označevalni poskusi, stabilni izotopi
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (28)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  52869  Natalija Dovč    Tehnični sodelavec  2020 - 2023 
2.  24416  dr. Klemen Eler  Biologija  Raziskovalec  2020 - 2023  307 
3.  29164  dr. Mitja Ferlan  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Vodja  2020 - 2023  223 
4.  22609  dr. Jožica Gričar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2020 - 2023  542 
5.  29633  dr. Polona Hafner  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2020 - 2023  159 
6.  39600  dr. Jernej Jevšenak  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2020 - 2023  111 
7.  39085  dr. Janez Kermavnar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2020  128 
8.  53781  Erika Kozamernik  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2020 - 2023  63 
9.  07127  dr. Hojka Kraigher  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2020 - 2023  1.333 
10.  53233  dr. Luka Krajnc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2020 - 2023  94 
11.  17333  Robert Krajnc    Tehnični sodelavec  2020 - 2023  56 
12.  15108  dr. Lado Kutnar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2020 - 2021  803 
13.  54402  David Lenarčič  Biologija  Raziskovalec  2021 - 2023  14 
14.  11595  dr. Tomislav Levanič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2020 - 2023  616 
15.  21581  dr. Irena Maček  Biologija  Raziskovalec  2020  136 
16.  20842  dr. Aleksander Marinšek  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2020 - 2023  387 
17.  24268  dr. Tanja Mrak  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2020 - 2023  129 
18.  51856  dr. Sara Pintarič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2020 - 2022  17 
19.  10264  dr. Primož Simončič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2020 - 2023  702 
20.  06403  mag. Tomaž Sinkovič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2020  91 
21.  53019  Gregor Skoberne    Tehnični sodelavec  2020 - 2023 
22.  55175  Maruša Skubic  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2021 - 2023  12 
23.  31877  dr. Nataša Šibanc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2022 - 2023  87 
24.  38188  dr. Tina Unuk Nahberger  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2022 - 2023  51 
25.  53096  Andreja Vedenik  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2020 - 2023 
26.  22592  dr. Urša Vilhar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2020 - 2023  420 
27.  14011  dr. Dominik Vodnik  Biologija  Raziskovalec  2020 - 2023  415 
28.  50188  Boštjan Zupanc    Tehnični sodelavec  2020 - 2023 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0404  Gozdarski inštitut Slovenije  Ljubljana  5051673000  12.045 
2.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.832 
Povzetek
Gozdne ekosisteme vedno pogosteje omejuje in obremenjuje suša, pogosto v povezavi z visokimi temperaturami, kar vpliva na kroženje vode in ogljikovega dioksida, zmanjšuje produktivnost in povečuje dovzetnost za škodljivce in bolezni. Umiranje dreves je ključni dejavnik dinamike gozdov in pričakuje se, da se bo pojav še povečeval. Kljub nedavnemu napredku v raziskovanju razumevanja fizioloških mehanizmov, ki vodijo do umiranja drevja, nam še vedno primanjkuje znanja o kazalcih tveganja umrljivosti, ki bi jih bilo mogoče uporabiti na nivoju posameznega drevesa. Čeprav več dejavnikov vpliva na umiranje drevja, so hidravlične lastnosti rastlin tiste, ki imajo osrednjo vlogo pri določanju preživetja med sušo in vplivov suše na dinamiko ogljika. Bistveno je izboljšati natančnost, s katero lahko napovemo odzivnost dreves na sušo, da bi razumeli odpornost gozdov v spreminjajočih se podnebnih razmerah. Cilji predlaganega raziskovalnega projekta so: (1) Iskanje dolgoročnih podnebnih in talnih dejavnikov umrljivosti submediteranskih drevesnih vrst na območju submediteranskega podnebnega tipa z uporabo regionalnega ekološkega (intenzivnosti suše) gradienta. (2) Sočasna določitev funkcionalnosti drevja in drevesnih anatomskih struktur, ki so bile prizadete v času izjemne suše, z namenom ugotavljanja celotnega zaporedja drevesnih procesov in njihovih medsebojnih odnosov, ki vodijo do propada drevja. (3) Določitev učinkov ekosistema (moč sekvestracije, spreminjanje vrstne sestave, umiranje) kot sinteza znanja o tem, kako bodo spremenjene klimatske razmere vplivale na umiranje drevesnih vrst v raziskovanih ekosistemih in na regionalni ravni. Za oceno zaporedja fizioloških procesov, povezanih z umiranjem dreves, medsebojnimi povezavami in prihodnjimi posledicami tega pojava na ekosisteme, se bo delo izvajalo na dveh prostorskih merilih na submediteranskih gozdovih, ki jih je pogosto prizadene suša: (1) regionalna raven in (2) drevesna raven. Raziskave na regionalni ravni bodo potekale na širšem submediteranskem območju, ki se razprostira na SZ Hrvaške, JV Slovenije in SZ Italije. Raziskave na drevesni ravni pa bodo omejene na ožje območje Podgorskega krasa v JV Sloveniji, kjer smo že izvedli več raziskav na nivoju ekosistema in delovanja dreves v sušnih razmerah. Za uresničitev predlaganega dela bo projekt organiziran v delovne pakete, ki bodo zajemali vse načrtovane dejavnosti. Predlagani predmet raziskave je interdisciplinaren. Projekt bodo zato izvajali raziskovalci iz dveh raziskovalnih ustanov: Gozdarskega inštituta Slovenije in Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno