Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.11.00  Humanistika  Teologija   
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   

Koda Veda Področje
6.03  Humanistične vede  Filozofija, religija in etika 
Ključne besede
vrednote, vrline, judovski in krščanski viri, tradicija, Sveto pismo, Septuaginta, Mišna, midraši, apokrifi, Vulgata, patristika, zgodovina Cerkve, Avguštin, Tertulijan, Hieronim, metafore, simboli, personifikacije, simbol, dialog, semantika, stilistika
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
20.423,68
A''
4.341,38
A'
12.210,07
A1/2
14.133,41
CI10
339
CImax
10
h10
6
A1
70,33
A3
0,03
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 14. april 2024; A3 za obdobje 2018-2022
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  117  199  164  1,4 
Scopus  214  383  317  1,48 
Raziskovalci (21)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  26295  dr. Matjaž Ambrožič  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2022 - 2024  229 
2.  57345  dr. Nikolaj Aracki Rosenfeld  Teologija  Raziskovalec  2023 - 2024  58 
3.  57388  dr. Alenka Arko  Teologija  Raziskovalec  2023 - 2024  155 
4.  19609  dr. Irena Avsenik Nabergoj  Literarne vede  Vodja  2022 - 2024  598 
5.  54932  Jan Dominik Bogataj    Tehnični sodelavec  2022 - 2023  267 
6.  50873  dr. Matjaž Celarc  Teologija  Raziskovalec  2022 - 2024  150 
7.  52400  dr. Janez Ferkolj  Teologija  Raziskovalec  2022 - 2024  113 
8.  18052  dr. Christian Gostečnik  Psihologija  Upokojeni raziskovalec  2022 - 2024  1.187 
9.  12881  dr. Bogdan Kolar  Zgodovinopisje  Upokojeni raziskovalec  2022 - 2024  745 
10.  54648  Aljaž Krajnc  Teologija  Mladi raziskovalec  2022 - 2024  17 
11.  18871  dr. Slavko Krajnc  Teologija  Raziskovalec  2022 - 2024  441 
12.  13884  dr. Jože Krašovec  Jezikoslovje  Upokojeni raziskovalec  2022 - 2024  1.544 
13.  19608  dr. Maksimilijan Matjaž  Teologija  Raziskovalec  2022 - 2024  635 
14.  28869  dr. Maria Carmela Palmisano  Teologija  Raziskovalec  2022 - 2024  76 
15.  56832  Liza Primc  Teologija  Mladi raziskovalec  2022 - 2024  11 
16.  37758  dr. Andrej Saje  Teologija  Raziskovalec  2022 - 2023  270 
17.  36723  dr. Samo Skralovnik  Teologija  Raziskovalec  2022 - 2024  172 
18.  30750  dr. Miha Šimac  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2022 - 2024  161 
19.  14469  dr. Miran Špelič  Teologija  Raziskovalec  2022 - 2024  502 
20.  13878  dr. Anton Štrukelj  Teologija  Upokojeni raziskovalec  2022 - 2024  1.604 
21.  18057  dr. Marjan Turnšek  Teologija  Raziskovalec  2022 - 2024  1.300 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0170  Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta  Ljubljana  1627112  12.058 
Povzetek
Raziskovalni program P6-0262: Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji se je izvajal v dveh obdobjih: prvo 2004-2008, drugo 2009-2014. V tretjem obdobju 2015-2021 je bil naslov nekoliko spremenjen: Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti. Za nadaljnje obdobje predlagamo nadaljevanje obstoječega programa z nekoliko razširjenim naslovom, ki bo vodilo našega raziskovanja v naslednjem dolgoročnem obdobju: Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga. Kljub očitni osrednji vlogi vrednot v vsakem človeškem življenju, civilizaciji in religiji se je doslej temu posvečalo le malo raziskav. Programska skupina bo s 16 uveljavljenimi raziskovalci in 2 doktorskima študentoma raziskovala vrednote in vrline v okviru posameznih teoloških področij (Sveto pismo in judovstvo, patristika, zgodovina Cerkve, liturgika, dogmatika, cerkveno pravo, religijska psihologija) in s tem skušala zapolniti te obsežne vrzeli. V svetopisemskih besedilih vseh temeljnih žanrov in v njihovih interpretacijah v poznejših komentarjih, liturgičnih besedilih, sistematični teologiji, cerkvenem pravu, religijski psihologiji in literarnih reinterpretacijah v poeziji, prozi in dramatiki bomo preučevali njihove reference na vrednote in vrline z uporabo med seboj povezljivih pristopov in teorij: a) besedilno filološki pristop; b) literarno eksegetični pristop; c) kritika oblik in teorija žanrov; d) historična antropologija; e) kognitivna teorija metafor; f) elementi performativnih pristopov; g) intertekstualni pristop; h) tematološke in slogovne analize literarnih poustvaritev svetopisemskih besedil in drugo. Ker v hebrejščini ni besede za "vrednoto", bomo na ravni semantike in hermenevtike po načelu holistične interpretacije iskali skladnost med razvejanim besediščem za vse temeljne vrednote in vrline v sodobnih oblikah komunikacije in "semantičnim poljem" rabe čustveno zaznamovanih besed ter simbolov, metafor in personifikacij za vrednote v starem Izraelu, judovstvu in zgodnjem krščanstvu. Rezultate programa, ki bo pomenil prvo načrtno in celostno raziskovanje vrednot in vrlin v judovsko-krščanskih virih in tradiciji v njihovem razvoju od antike do danes, bomo v slovenščini, angleščini in nekaterih drugih jezikih objavljali v obliki znanstvenih monografij in člankov v znanstvenih revijah doma in v tujini, v obliki univerzitetnih učbenikov in v znanstvenih komentarjih k prevodom temeljnih del (svetopisemski komentarji, apokrifi, targumi, temeljna patristična in liturgična dela idr.) in predstavljali v obliki rednih predavanj v izvajanju obsežnega učnega načrta Teološke fakultete UL. Načrtno raziskovanje vrednot v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga obeta velik prispevek ne le za področje raziskovanja Svetega pisma in teologije, temveč tudi za področja religiologije, jezikoslovja, literarnih ved, zgodovinopisja, kulturne zgodovine in drugih humanističnih znanosti v slovenskem in mednarodnem prostoru.
Pomen za razvoj znanosti
Pomen programa za razvoj znanosti lahko opredelimo pod tremi vidiki: 1. Model timskega razkrivanja pomena osebnih vrednot in vrlin v zgodovini evropske civilizacije glede na univerzalne skupne osnove in specifiko v posameznih religij in kultur; 2. analitična metodološka pot do spoznanja prednosti komplementarnih metod v nasprotju z ekskluzivističnimi metodami s primeri celostne (holistične) interpretacije; 3. razkrivanje izkustvene in diskurzivne poti prepoznavanja aktualnosti vrednot in vrlin v judovsko-krščanskih virih ter uvajanje v načine aktualizacije vsebin na področjih osebnega in družbenega življenja, vzgoje, umetnosti in znanosti. Vsebinska zasnova programa izhaja iz spoznanja, da so judovsko-krščanske osebne in družbene vrednote kot vodilna načela in trajna prepričanja o tem, kaj je dobro in zaželeno in kaj ne, imele izjemen vpliv na družbo v vseh časih. Judovsko-krščanske vire sestavljajo velika in vplivna dela antike in zgodnjega srednjega veka. Glavni viri judovstva so Sveto pismo Stare zaveze, ki je bilo vir navdiha v nastajanju poznejših judovskih virov, kot so stari prevodi Svetega pisma (Septuaginta, targumi itd.), tematske razlage (apokrifi, Mišna, Talmud, midraši), srednjeveški filološki komentarji v hebrejščini ter zelo bogata religiozna in svetna literatura antike in srednjega veka. Glavni viri krščanstva so predvsem celotno Sveto pismo (Stara in Nova zaveza) v izvirniku in v številnih vplivnih prevodih ter izjemno bogata patristična literatura v grščini, latinščini in nekaterih drugih jezikih. Vsi ti viri na različne načine odražajo skupno staro-orientalsko, grško in latinsko religiozno, literarno in kulturno tradicijo. Celota antičnih kultur pa je neizčrpen vir motivov in simbolov v celotni poznejši evropski literaturi, filozofiji in teologiji. Le natančno komparativno raziskovanje starejših virov ter poznejše religiozne in svetne literature lahko zanesljivo pokaže točke podobnosti in razlik med antičnimi civilizacijami. Tako se pokaže tudi, kako so antične civilizacije vplivale na razvoj evropske religiozne in svetne kulture. Raziskovanje vrednot v antičnih judovsko-krščanskih virih v primerjavi z drugimi antičnimi kulturami (stari Egipt, Mezopotamija, Grčija in kultura helenizma) člane programske skupine postavlja pred zelo zahtevno nalogo iskanja podobnosti in razlik v dojemanju vrednot na univerzalni izkustveni ravni in na ravni intelektualnega diskurza. Zanima nas razmerje med prikazi vrednot v poetičnih tekstih in literarnih pripovedih ter opredelitvami družbenih in verskih norm. Temeljno je torej vprašanje, kakšno je razmerje med personalno in kolektivno družbeno sfero, razmerje med dojemanjem vrednot kot osebnih vrlin in družbenih norm. Na ravni jezikov je temeljno vprašanje, kako se kažejo podobnosti in razlike v izražanju vrednot v hebrejsko-judovski semitski jezikovni strukturi in v nesemitskih jezikovnih strukturah (stari Egipt, antična Grčija z razširitvijo v dolgo obdobje helenistične kulturne dominacije). Ker je celotna raznolika antična kultura, še zlasti hebrejsko-judovska in grško-helenistična, vplivala na razvoj evropskih kultur skozi dva tisoč let, se je temu vplivu pridružila še rimska kultura, ki je postala dominantna v zahodni Evropi. Raziskovalci temeljnih teoloških področij (biblični študiji, patristika, cerkvena zgodovina, liturgika, dogmatika, cerkveno pravo in religijska psihologija) se srečujejo z vprašanjem, kako se vrednote skozi zgodovino izražajo v konstelaciji vplivov večpomenske hebrejsko-judovske poetike, grške logike in rimskega prava. Večplastnost in kompleksnost vseh navedenih razmerij je razlog, da se raziskovalci na posameznih področjih večinoma lotevajo parcialnih filoloških, literarnih, filozofskih, sistematično-teoloških in pravnih vidikov znotraj posameznih korpusov. Le malokdo se medjezikovnih, medkulturnih in medreligijskih razmerij loteva celostno primerjalno. Ker je Sveto pismo primarni vir judovstva in krščanstva, bo za vse raziskovalce izrednega pomena novi komentirani prevod Svetega pisma (Jeruzalemska izdaja). To delo v svojih razlagah (uvodi, opombe in dodatki) v okviru vseh svetopisemskih knjig odpira vprašanje večpomenskosti posameznih besed, metafor, simbolov in personifikacij. Ta tip prevoda, ki smo ga v obdobju od leta 2007 opravili člani programske skupine, vsakega raziskovalca usmerja v preverjanje prevoda z izvirnikom in s tradicijo bibličnih prevodov v Evropi in Sloveniji. Ker pa cilj tako zastavljenih raziskav niso samo objave v slovenščini, temveč tudi v tujih jezikih, predvsem v angleščini, bodo člani programske skupine lahko veliko prispevali k mednarodni delitvi dela v iskanju odgovorov na kompleksna znanstvena vprašanja, ki podpirajo razvoj humanizma. Temeljne judovsko-krščanske vrednote in vrline so v pretežno literarnih virih prikazane z izraznimi sredstvi bogate metaforike, simbolov in personifikacij. Številne metafore, simboli in personifikacije so specifični po kulturah in posredujejo pomen o svetu in človekovem življenju. Miti, simboli in personifikacije so predstavljali srce vzgoje že od starih Grkov dalje. Raziskovanje alternativnih perspektiv metafor, simbolov in personifikacij pomaga pri učenju, kako razmišljati ustvarjalno in kritično ter postavljati vprašanja v interakciji med različnimi področji od literature, likovne umetnosti, filozofije, psihologije, teologije, podjetniških modelov in politike. Raziskovalci programske skupine so tudi univerzitetni učitelji in na različne načine sodelujejo v pedagoški dejavnosti, ki je pomemben del njihovega dela.
Pomen za razvoj Slovenije
Pomen za družbeno-ekonomski in kulturni razvoj Slovenije lahko opredelimo pod temi vidiki: 1) pridobivanje kognitivnih sposobnosti za reflektiranje in kritično diskusijo o kompleksnih vprašanjih vrednot v judovsko-krščanskih virov v razponu od antike do sodobnosti; 2) razvijanje vseh študijskih smeri pedagoškega programa na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in ožje sodelovanje s teološkimi fakultetami univerz srednje in jugovzhodne Evrope s posebnim poudarkom na ekumenizmu; 3) stimuliranje mednarodnega znanstvenega sodelovanja, prizadevanja za družbene kohezije, razpravljanje o etičnih vprašanjih; 4) odpiranje procesov, ki omogočajo boljše odločanje v politiki, in stimuliranje boljšega razumevanja posameznika in družbenih navad, ki oblikujejo naše vsakdanje življenje. Vsebinski poudarki programske skupine temeljijo na dejstvu, da se s prevodi in komentarji Svetega pisma najbolj vsestransko vključujemo v skupni evropski kulturni in religiozni prostor. Sveto pismo je osnova diskurza o etičnih vprašanjih, o jezikovni in kulturni identiteti, o človekovih pravicah in o duhovnih osnovah človekovega bivanja. Sveto pismo je temeljni vir evropske in slovenske kulture, ki je odločilno pripomogel k razvoju slovenskega jezika, literature in kulture na vseh drugih področjih ustvarjalnosti (glasba, likovna umetnost, film itd.). Z raziskavami bo programska skupina dosegla najpomembnejšo identifikacijsko skupno točko v razvijanju slovenskega jezika, literarne teorije in hermenevtike. Komentirani prevod Svetega pisma ter številni članki in monografije predstavljajo pomemben prispevek biblični in teološki znanosti, posebej še za razvoj slovenske splošne in duhovne kulture. Večina rezultatov programske skupine predstavlja tudi nenadomestljivo osnovo za razvijanje pedagoškega programa na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Načrt in izvajanje programske skupine že v izhodišču pogojujejo vitalne potrebe slovenske splošne in duhovne kulture, znanosti in izobraževanja na univerzitetni ravni. Programsko skupino zavezuje dejstvo kroničnega pomanjkanja mednarodno primerljivih znanstveno komentiranih judovsko krščanskih virov in mednarodno primerljivega znanstvenega diskurza na področjih religiologije, filozofije, teologije in religijske pedagogike v luči temeljnih vrednot in vrlin. To razloži, zakaj je v načrtu in izvajanju programa poudarek na optimalni izrabi komentiranega prevoda Svetega pisma, na izrabi komentiranih prevodov nekaterih del starejših judovskih in krščanskih virov, kot so midraši, apokrifi in dela cerkvenih očetov. Vsebinski vidiki rezultatov programske skupine kažejo, da se vsi raziskovalci posebej trudijo za veljavo etičnih vrednot v vseh segmentih slovenske družbe. Metode literarne vede pomagajo razlikovati med analitičnimi metodami in teološko refleksijo. Sistematičnim teologom lahko pomagajo, da sprejmejo stalno napetost (vendar ne ločevanja) med jezikovnimi in literarnimi izrazi resnice ter bolj spekulativnimi in sistematičnimi pristopi na področju sistematične teologije v njeni nalogi, da razvija celostno refleksijo o ključnem razmerju svetopisemskega sporočila do človeške eksistence. Poglobljeno celostno literarno branje besedil pomaga odkriti veliko vrednost aktualizacije Svetega pisma v judovski tradiciji targumov in midrašev na eni strani ter krščanske tradicije bibličnih komentarjev, homilij in drugih vrst spisov cerkvenih očetov in poznejših teologov na drugi. Celostno branje judovsko-krščanskih virov pod vidikom temeljnih vrednot lahko pomaga razumeti številne sodobne probleme, kot so vprašanje solidarnosti do ubogih, teologija osvoboditve, položaj žensk, pravice človeške osebe, zaščita človekovega življenja, varstvo narave, hrepenenje po miru v svetu. Osrednje sporočilo o evangeljski pravičnosti in ljubezni ne more preprečiti pojavov rasne segregacije, antisemitizma in drugih oblik diskriminacije in nasilja. Vse vrste diskriminacije in nasilja v vseh časih kažejo, kako upravičeno je iskanje globljega pomena svetopisemskega sporočila. Raziskovanje alternativnih perspektiv metafor, simbolov in personifikacij pomaga pri učenju, kako razmišljati ustvarjalno in kritično ter postavljati vprašanja v interakciji med različnimi področji od poezije, likovne umetnosti, podjetniškimi modeli in politiko. Antitetična razmerja rabe simbolov vrlin in pokvarjenosti dajejo idealno osnovo za preiskovanje in razumevanje človekove izkušnje, našega sveta, vrednot različnih kultur in etičnih vprašanj. Programsko skupino sestavljajo raziskovalci s teoloških področij, ki predstavljajo mednarodno določen sistem temeljnih teoloških področij: biblične vede, judovstvo, patristika, liturgika, sistematična teologija, zgodovina Cerkve in kanonsko pravo. Vsi delni projekti programske skupine so pomembni za akademsko in splošno izobraževanje v Sloveniji. Izvajanje raziskav bo v službi velikih potreb pedagoškega programa Teološke fakultete in univerze kot celote, pa tudi v spodbudo za razvoj drugih izobraževalnih ustanov in splošne kulture. V preoblikovani program so vključeni mlajši raziskovalci, da za prihodnost zagotovimo dovolj visoko kvalificiranih strokovnjakov za vsa temeljna teološka področja. Najpomembnejša naloga programa pa je služenje pereči potrebi po teološki literaturi visoke kakovosti v slovenščini in razvijanje medsebojnega sodelovanja v raziskovanju v širšem mednarodnem akademskem okviru. Izsledki raziskave bodo dobrodošli za pisce zgodovinskih učbenikov in razprav, posredno pa bodo bogatili tudi poznavanje udejstvovanja Cerkve pri posredovanju in oblikovanju občečloveških moralnih vrednot na osnovi naravne duhovne izkušnje ob poglabljanju v predstavitev vrednot v judovsko-krščanskih virih.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno