Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Socialno pedagoško in defektološko raziskovanje

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.07.00  Družboslovje  Kriminologija in socialno delo   
5.01.00  Družboslovje  Vzgoja in izobraževanje   

Koda Veda Področje
S285  Družboslovje  Socialna pedagogika 
S160  Družboslovje  Kriminologija 
S216  Družboslovje  Skrbstvo in pomoč prizadetim 
S272  Družboslovje  Izobraževanje učiteljev 
Ključne besede
odklonskost, motnje vedenja in osebnosti, osebe z motnjami v razvoju, diagnostika, socialna patologija, migracije, kvaliteta strokovnega dela, globalizacija, profesionalizacija, supervizija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (21)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  02864  dr. Miran Čuk  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  215 
2.  06565  dr. Bojan Dekleva  Kriminologija in socialno delo  Vodja  2001 - 2003  690 
3.  17010  dr. Tjaša Filipčič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  447 
4.  06113  dr. Doroteja Jelenc  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  130 
5.  12306  dr. Janez Jerman  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  435 
6.  16086  mag. Lidija Kastelic  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  130 
7.  11940  dr. Alenka Kobolt  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  665 
8.  11610  dr. Stanislav Košir  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  329 
9.  16083  dr. Mitja Krajnčan  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  658 
10.  13908  dr. Mojca Lipec Stopar  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  233 
11.  02643  dr. Egidija Novljan  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  468 
12.  11611  dr. Mojca Peček Čuk  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  350 
13.  15383  dr. Suzana Pulec Lah  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  146 
14.  15907  dr. Jana Rapuš Pavel  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  237 
15.  00401  dr. Vinko Skalar  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  525 
16.  02644  dr. Ivan Škoflek  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  254 
17.  04007  dr. Simona Tancig  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  409 
18.  04027  dr. Rajko Vute  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  506 
19.  13902  dr. Darja Zorc Maver  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  287 
20.  14649  dr. Ingrid Žolgar Jerković  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  155 
21.  11614  dr. Sonja Žorga  Psihologija  Raziskovalec  2001 - 2003  264 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0588  Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ljubljana  1627082  30.602 
Povzetek
Raziskovalni program se bo usmerjal v:a) razvoj temeljnih socialno pedagoških in defektoloških konceptov (na področju teorij socialne pedagogike, etiologije, diagnostike, intervencij)b) razvoj metodologije socialno pedagoškega in defektološkega raziskovanja (predvsem kvalitativnega raziskovanja) in ustreznih merskih instrumentovc) proučevanje aktualnih in dolgoročnejših družbenih procesov, ki vplivajo na pojavljanje socialno pedagoške problematike oz. motenj v razvoju in razvoj ustreznih programov pomoči (pogoji tim. tranzicije, globalizacija, družbeno razslojevanje, migracije, novi tehnološki osežki, itd)d) razvijanje procesne funkcionalne diagnostike, vključujoč kognitivne in metakognitivne funkcije, emocionalno-socialno in gibalno funkcioniranje oseb z motnjami v razvojue) proučevanje in spodbujanje procesa profesionalizacije socialne pedagogike in defektologije (modeli evalviranja, standardi kvalitete dela, profesionalna supervizija, modeli poklicnega usposabljanja in napredovanja, itd.)f) proučevanje nastajanja in pojavljanja novih pojavov na področju socialne pedagogike in defektologije (vrstniško in drugo nasilje, zloraba drog, nove mladinske kulture, ki generirajo oz. odražajo nove vrste regresivnih in socialno patoloških teženj, itd)g) evalvacijo obstoječih in razvoj novih vrst strokovnih intervencij (doživljajska pedagogika, modeli institucionalnega in vmesnega tretmana, ambulantno in izveninstitucionalno delo, operacionalizacije socialno integrativnega načela, itd.)h) proučevanje in evalvacijo sistema/mreže zavodske vzgoje, s posebnim poudarkom na zunanje - sistemske in medinstitucionalne vidike ter na notranje, organizacijske in strokovno doktrinarne vidikei) razvoj konceptov, doktrin in instrumentov meddisciplinarnega sodelovanja s sorodnimi panogami.
Pomen za razvoj znanosti
S podobnimi ali enakimi temami se ukvarjajo v vseh državah, ki poznajo socialno pedagogiko in defektologijo oziroma znanstveno razvijanje skrbi za hendikepirane osebe. Izvajanje predlaganega raziskovalnega programa bo omogočilo razvijanje izvirnih slovenskih spoznanj ter povezovanje slovenskega raziskovanja z mednarodnimi raziskovalnimi mrežami in projekti. V zvezi z specifično situacijo Slovenije vidimo možnost širše relevantnosti spoznanj na področju raziskovanja tranzicijskih gibanj ter oblikovanja socialno pedagoških modelov intervencije na vmesnem prostoru med (še) tradicionalno vzgojo ter postmodernimi vzgojnimi koncepcijami.
Pomen za razvoj Slovenije
Izvajanje raziskovalnega programa bo za Slovenijo oz. slovensko socialno pedagoško in defektološko vedo in stroko lahko pomenilo:a) postopen vnos evalvativne naravnanosti na področje razvijanja praktičnih projektov in institucionalnih programov b) spoznavanje specifičnih socialno patoloških pojavov in pojavov razvojnih motenj, ki so bili doslej raziskovalno spregledni in v zvezi s tem razvijanje izhodišč njihovega strokovnega obravnavanja c) sledenje strokovnemu in znanstvenemu razvoju v tujini in ustvarjalno prenašanje tujih spoznaj v Slovenijod) razvijanje tistih specifičnih podpodročij raziskovanja in praktičnega delovanja, ki so bila doslej - v primerjavi s tujino - manj razvita ali za nas še nerelevantna (npr. problematika zasvojenosti in njihovega obravnavanja)e) dograjevanje znanstvenih in strokovnih osnov za svetovno (oz. evropsko) primerljivo usposabljanje socialnih pedagogov in defektologovf) razvoj znanstvenih izhodišč za graditev doktrine kvalitete strokovnega dela in njegovega bolj objektivnega dokumentiranjag) obogatitev pedagoškega dela na ravni dodiplomskih in podiplomskih študijev na obeh področjih.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno