Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Paleontologija in stratigrafija

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.00  Naravoslovje  Geologija   

Koda Veda Področje
P450  Naravoslovno-matematične vede  Stratigrafija 
P300  Naravoslovno-matematične vede  Analitična kemija 
B330  Biomedicinske vede  Paleozoologija, filogeneza 
T510  Tehnološke vede  Kronologija, datirne tehnike 
Ključne besede
paleontologija, stratigrafija, regionalna geologija, Slovenija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (6)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  06522  dr. Bogomir Jelen  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003 
2.  07629  dr. Bogdan Jurkovšek  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003 
3.  09632  dr. Tea Kolar-Jurkovšek  Geologija  Vodja  2001 - 2003 
4.  17229  Marija Petrovič    Raziskovalec  2001 - 2003 
5.  03622  Helena Rifelj  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003 
6.  17228  Štefanija Štefanec    Raziskovalec  2001 - 2003 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0215  Geološki zavod Slovenije  Ljubljana  5051410000 
Povzetek
Program zajema raziskave iz področja paleontologije in stratigrafije, ki predstavljata temelj geologije kot ene izmed fundamentalnih naravoslovnih ved. Na osnovi rezultatov paleontoloških raziskav paleozojskih, mezozojskih in kenozojskih plasti v Sloveniji bo možno dopolnjevanje podatkov o prisotnosti in obsegu posameznih biocon, o prisotnosti in obsegu kronostratigrafskih razširjenosti posameznih fosilnih vrst ter spremljajočih fosilnih združb. S pomočjo paleontoloških podatkov in geoloških dogodkov bo mogoče ugotoviti časovni razpon posameznih formacij oz. tektonostratigrafskih enot v Sloveniji in interpretirati paleogeografske razmere ter paleoekološke danosti v času nastanka sedimentnih kamnin. Sistematično zbiranje, raziskovanje in opisovanje fosilnih vrst bo usmerjeno na:- biostratigrafske raziskave paleozojskih plasti Slovenije (konodonti, makroflora),- biostratigrafske raziskave triasnih plasti Slovenije (konodonti in spremljevalna izolirana mikrofavna, makrofavna),- biostratigrafske raziskave krednih plasti Slovenije - fosili Tomajskega apnenca - rudisti Tržaško-komenske planote,- stratigrafsko-paleontološke raziskave terciarja v Sloveniji kot dinamičnega, kompleksnega sistema - iskanje novih vzorcev organiziranosti stratigrafskih odnosov, - iskanje novih shem paleobioloških interakcij med agenti v morskih in terestričnih okoljih, - iskanje novih shem paleobioloških interakcij, - iskanje sprememb v paleoklimatskih procesih, ki so vodile v današnje podnebne razmere, ter uporaba le-teh za napovedovanje bodočih klimatskih sprememb, - iskanje planetarnih vzrokov (tektonskih, reoloških in kozmičnih).
Pomen za razvoj znanosti
Kamnine, ki so se tekom geoloških obdobij odložile na ozemlju Slovenije, pripadajo različnim paleogeografskim in geotektonskim enotam, ki se nadaljujejo tudi v sosednjih deželah. Zato ima večina novih vedenj iz področja paleontologije in stratigrafije tudi širši pomen, ne le za Slovenijo.Rezultati raziskovalnega programa bodo omogočali: dopolnitev biostratigrafske razčlenitve mladopaleozojskih plasti na osnovi makroflore, natančnejše definiranje mladopaleozojskih paleoflorističnih združb v Posavskih gubah, dopolnitev triasne konodontne conacije za področje Slovenije, dopolnitev vrzeli v poznavanju makrofosilov Slovenije s posebnim ozirom na raziskave združb iz novo odkritih najdišč v Tomajskem apnencu Tržaško-komenske planote, na osnovi široko zasnovanih biostratigrafskih raziskav izdelavo paleogeografskega modela za Lipiško formacijo v odvisnosti od globalne evstazije in anoksičnih dogodkov, s pomočjo analize foraminifernih združb ovrednotiti evolucijo klime v miocenu na obeh straneh Alp, na osnovi mikro- in makrofosilnih združb dopolniti znanja iz področja paleoekologije, paleoklimatologije in paleogeografskih razmer v času sedimentacije, dopolniti poznavanje rudistov in izdelati celovit pregled pojavljanja njihovih vrst na Tržaško-komenski planoti, stratigrafsko-paleontološke raziskave terciarja v Sloveniji predstavljajo hevristično pristopanje k iskanju novega smisla v stratigrafiji in paleontologiji.
Pomen za razvoj Slovenije
Za aplikacijo na področju Slovenije bodo rezultati raziskav uporabni pri:- pri izdelavi tematskih geoloških kart,- pri prospekciji energetskih surovin (nafta, plin, premog in termalne vode),- pri raziskavah ležišč gradbenega in okrasnega kamna ter v manjši meri boksita,- povečanju informacijske vsebine sporočil,- pri poznavanju in varovanju naravne in kulturne dediščine naravnega izvora,- pri interpretaciji strukturne zgradbe ozemlja, tektonskih odnosov, reševanju lito- bio- in kronostratigrafske problematike, paleoekologije, paleogeografije ter evolucije,- napovedovanju stratigrafskih parametrov (stratigrafsko modeliranje),- pri ocenjevanju potresne tveganosti.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno