Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Jezikoslovje I - slovanski jeziki

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.05.00  Humanistika  Jezikoslovje   

Koda Veda Področje
H590  Humanistične vede  Baltski in slovanski jeziki in književnosti 
H595  Humanistične vede  Ruski jezik in književnost 
H360  Humanistične vede  Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika 
H351  Humanistične vede  Fonetika in fonologija 
H355  Humanistične vede  Zgodovina jezika 
H352  Humanistične vede  Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa 
Ključne besede
Jezikoslovje, sinhronija, diahronija; jezik - slovenski in drugi slovanski jeziki.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (22)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  10899  dr. Vanda Babič  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  88 
2.  21588  mag. Robert Cazinkić  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003  43 
3.  09431  dr. Aleksandra Derganc  Jezikoslovje  Vodja  2001 - 2003  318 
4.  21808  dr. Andrej Ermenc Skubic  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  359 
5.  14681  dr. Vojko Gorjanc  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  478 
6.  21782  Nataša Hribar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  588 
7.  16054  Tatjana Komarova  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  86 
8.  13060  dr. Simona Kranjc  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  510 
9.  06468  dr. Erika Kržišnik  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  419 
10.  20331  dr. Tina Lengar Verovnik  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2002  339 
11.  20482  dr. Nataša Logar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  354 
12.  08100  dr. Irena Orel  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  322 
13.  06323  dr. Vesna Požgaj-Hadži  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  485 
14.  07584  dr. Tomaž Sajovic  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  198 
15.  05799  dr. Vera Smole  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  520 
16.  19059  dr. Mojca Smolej  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003  356 
17.  18139  Marina Spanring-Poredoš  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  17 
18.  11651  dr. Marko Stabej  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  627 
19.  02330  dr. Alenka Šivic-Dular  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003  330 
20.  19337  dr. Hotimir Tivadar  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003  435 
21.  10168  Janja Urbas  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  38 
22.  00972  dr. Ada Vidovič-Muha  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  467 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  97.945 
Povzetek
V raziskovalnem programu so združene raziskave naslednjih predmetnih področij: slovenskega jezika kot prvega in slovenskega jezika kot drugega/tujega jezika; primerjalnega slovanskega jezikoslovja s paleoslavistiko; ruskega jezika; hrvaškega jezika; makedonskega jezika in drugih slovanskih jezikov. Slovenski jezik zaradi njegovega posebnega položaja kot prvega jezika v RS osvetljujejo raziskave vseh glavnih sodobnih jezikoslovnih pristopov sinhronega in diahronega jezikoslovja. Primerjalno slovansko jezikoslovje pomeni posodobljen pristop k problematiki, ki je v slovenskem in mednarodnem jezikoslovju tradicionalna, posebej pa je pomembna za jezikoslovni vidik slovenske etnogeneze. Drugi slovanski jeziki se raziskujejo kot tuji jeziki, pri čemer posebna pozornost velja problemom jezikovne konfrontacije, zlasti tistim, ki se odpirajo pri prevajanju. Raziskovalni program je zasnovan z jasnim ciljem postopoma odpravljati raziskovalni primanjkljaj, ki je nastal zaradi restriktivnega odnosa do jezikoslovja na Slovenskem.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni program nadaljuje živ dialog raziskovalnih disciplin s svetovnim jezikoslovjem in se vključuje z izvirnim prispevkom tako v gradivu kot v teoriji v mednarodne jezikoslovne in jezikovne tokove. Pri tem je treba zlasti opozoriti na slovenistični del programske skupine, ki je tako po dosežkih kot po potencialu znanstveno najpropulzivnejša skupina v svetovnem merilu, saj je pri nas po naravi stvari svetovno središče raziskovanja slovenskega jezika. Ta del s svojimi izsledki vpisuje slovenistiko avtentično in samostojno v mednarodno jezikoslovje.
Pomen za razvoj Slovenije
Programska skupina vključuje učitelje in mlade raziskovalce naše najstarejše univerzitetne ustanove in je osrednja skupina, ki ustvarja znanje, potrebno za delovanje slovenščine kot prvega in knjižnega jezika v državi (prav tako tudi kot drugega/tujega jezika) ter za poučevanje ostalih slovanskih jezikov kot tujih. Izsledki se nemudoma prenašajo v priročnike (slovnice, učbenike itd.) in v poučevanje slovenščine na vseh ravneh ter so strokovna podlaga za odločanje pri vprašanjih jezikovnega načrtovanja in politike ter jezikovne kulture. Raziskovalni program prispeva torej znanstveno in strokovno podlago za obstoj slovenščine kot prvega in državnega jezika.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno