Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Obramboslovje

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.06.00  Družboslovje  Politične vede   

Koda Veda Področje
S175  Družboslovje  Polemologija 
Ključne besede
obrambni in varnostni sistem, nacionalna varnost, mednarodna varnost, civilno-vojaški odnosi, obrambno prestrukturiranje in konverzija, oboroženi spopadi, vojne, varnostne integracije, vojaški management, militarizacija/militarizem, varnostna politika, konflikti.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  01464  dr. Anton Bebler  Politične vede  Raziskovalec  2001 - 2003  739 
2.  14817  dr. Maja Garb  Politične vede  Raziskovalec  2001 - 2003  414 
3.  18890  Judita Goričar    Raziskovalec  2001 - 2003 
4.  04856  dr. Anton Grizold  Politične vede  Raziskovalec  2001 - 2002  534 
5.  22513  dr. Klemen Grošelj  Politične vede  Raziskovalec  2002 - 2003  249 
6.  05812  dr. Ljubica Jelušič  Politične vede  Raziskovalec  2001 - 2003  653 
7.  23412  dr. Jelena Juvan  Politične vede  Raziskovalec  2003  316 
8.  21509  dr. Erik Kopač  Politične vede  Raziskovalec  2001 - 2003  245 
9.  12329  dr. Igor Kotnik  Politične vede  Raziskovalec  2001 - 2003  122 
10.  05815  dr. Darko Lubi  Politične vede  Raziskovalec  2001 - 2003  35 
11.  05816  dr. Marjan Malešič  Politične vede  Vodja  2001 - 2003  538 
12.  19647  dr. Vladimir Prebilič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  596 
13.  18351  dr. Iztok Prezelj  Politične vede  Raziskovalec  2001 - 2003  609 
14.  21650  dr. Uroš Svete  Politične vede  Raziskovalec  2001 - 2003  417 
15.  07634  dr. Vinko Vegič  Politične vede  Raziskovalec  2001 - 2003  143 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.577 
Povzetek
Raziskovalni program Obramboslovje zajema preučevanje tistega segmenta človekovega obstoja in delovanja v družbi / državi in naravi, v katerem se zadovoljuje njegova potreba po preživetju in kakovostnem življenju. Zgodovinsko gledano, je varnost, pojmovana kot stanje v katerem je zagotovljen uravnoteženi, fizični, duhovni in duševni ter gmotni obstoj posameznika in družbene skupnosti v razmerju do drugih posameznikov, družbene skupnosti in narave, temeljna vrednota medčloveških odnosov. Zavestno prizadevanje za vzpostavitev stanja varnosti pa je civilizacijska in kulturna kategorija, ki zajema vse vidike sodobne varnosti, t.j. gospodarsko, socialno, kulturno, politično, pravno, ekološko, obrambno, se pravi tiste pojavne oblike družbenega življenja, ki se štejejo za družbene vrednote. Oblike družbene organiziranosti pa zajemajo lokalno, regionalno, nacionalno, mednarodno in svetovno varnost. Predmet preučevanja raziskovalnega programa Obramboslovje je torej pojav varnosti kot imanentna strukturna prvina posameznika, družbe / države in mednarodnega sistema. V okviru tega programa se preučujejo naslednji vsebinski sklopi omenjene problematike:- zaznavanje in ocenjevanje ogrožanja varnosti v sodobni družbi /državi in mednarodnim sistemom,- koncepti individualne, nacionalne in mednarodne varnosti,- vsebina in razvoj varnostne politike na ravni države in mednarodne skupnosti (varnostni sistemi, mehanizmi in inštrumenti),- vsebina in razvoj posameznikove in kolektivne varnostno-obrambne zavesti kot dela obče kulture sodobne družbe,- procesi in pojavi v zvezi z varnostnimi dejavnostmi v sodobni družbi, kot so: varnostna politika, vojaško-obrambna politika, militarizacija, militarizem, vojaško-industrijski kompleks, civilno-vojaška razmerja, oboroževanje in razoroževanje, konflikti in njihovo reševanje, varnostni vidiki mednarodnih odnosov, obrambna konverzija, popolnjevanje in mobilizacija oboroženih sil, vojaški management idr.,- obrambno prestrukturiranje in konverzija obrambnih potencialov v civilne namene, primerjalno za zahodno in vzhodno Evropo, - konverzija vojaških kadrov po koncu vojne oz. v času demobilizacije v regijah z oboroženimi konflikti, - socialno-kulturni vidiki obrambnega prestrukturiranja in konverzije v Evropi.
Pomen za razvoj znanosti
Interdisciplinarni obramboslovni pristop, ki združuje predvsem sociološko-politološke in vojaške prvine k problematiki varnosti, obrambe, vojaštva in miru, daje znanje in izkušnje, ki obramboslovje kot posebno družbeno vedo razvidno umešča v široko mednarodno sodelovanje ter v okviru svetovnega preučevanja kompleksnega pojava varnosti na individualni, državni in mednarodni ravni. S tem je Obramboslovje sinteza in ekvivalent naslednjih ved v razvitih državah: Security Studeis, International Security Studies, Defence Studies, Strategic Studies, War Studies, Peace Studies.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni program Obramboslovje predstavlja edini akademski okvir v Sloveniji za celovito preučevanje varnostno-obrambne, vojaške in mirovne problematike ter za prenos tovrstnega znanja v nekatere študijske programe na slovenskih univerzah.Prakseološki pomen tega programa pa je zagotavljanje ustreznega znanstveno-raziskovalnega okvirja za oblikovanje moderne varnostne politike in obrambnega sistema Republike Slovenije, ki bosta sposobna izkoristiti družbene in tehnično-tehnološke zmogljivosti države za racionalno, načrtno in sistematično ter učinkovito zagotovitev lastne varnosti in obrambe in ki bosta hkrati funkcionalno in strukturalno kompatibilni z varnostno politiko razvitih evropskih držav, ki delujejo v okviru evropskih varnostnih organizacij. V okviru raziskovalnega programa Obramboslovje je mogoče razvijati znanosti in študije, ki se ukvarjajo s problematiko varnosti, obrambe, vojstva in miru ter vzpodbujati razvojne projekte, ki bodo s svojimi rezultati prispevali k varnosti slovenske družbe in države ter njuni obrambni sposobnosti.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno