Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Obramboslovje

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.06.00  Družboslovje  Politične vede   
5.06.04  Družboslovje  Politične vede  Obramboslovje 

Koda Veda Področje
S175  Družboslovje  Polemologija 

Koda Veda Področje
5.06  Družbene vede  Politične vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  01464  dr. Anton Bebler  Politične vede  Raziskovalec  2014 - 2017  739 
2.  01942  dr. Marjan Brezovšek  Politične vede  Raziskovalec  2014 - 2017  1.047 
3.  14817  dr. Maja Garb  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2017  414 
4.  18890  Judita Goričar    Tehnični sodelavec  2014 - 2017 
5.  04856  dr. Anton Grizold  Politične vede  Raziskovalec  2014 - 2017  534 
6.  19072  dr. Miro Haček  Politične vede  Raziskovalec  2014 - 2017  713 
7.  05812  dr. Ljubica Jelušič  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2017  653 
8.  23412  dr. Jelena Juvan  Politične vede  Raziskovalec  2014 - 2017  316 
9.  21509  dr. Erik Kopač  Politične vede  Raziskovalec  2014 - 2017  245 
10.  33786  dr. Simona Kukovič  Politične vede  Mladi raziskovalec  2014  308 
11.  05816  dr. Marjan Malešič  Politične vede  Vodja  2014 - 2017  538 
12.  19647  dr. Vladimir Prebilič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2017  596 
13.  18351  dr. Iztok Prezelj  Politične vede  Raziskovalec  2014 - 2017  610 
14.  21650  dr. Uroš Svete  Politične vede  Raziskovalec  2014 - 2017  417 
15.  39175  dr. Miha Šlebir  Politične vede  Mladi raziskovalec  2016 - 2017  24 
16.  29415  dr. Janja Vuga  Politične vede  Raziskovalec  2014 - 2017  203 
17.  30703  dr. Rok Zupančič  Politične vede  Raziskovalec  2014 - 2017  233 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.603 
Povzetek
Raziskovalna skupina bo pri svojem delu izhajala iz ključnih teoretskih paradigem, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti v sodobnem svetu, pri čemer bo dala večji poudarek teorijam, ki so kritične do tradicionalnih pristopov k varnosti ter opozarjajo na nekonvencionalne oblike ogrožanja varnosti in izpostavljajo posameznika ter različne družbene skupine kot temeljni referenčni objekt varnosti. Pri tem bo raziskovanje upoštevalo kontekst socialno-ekonomske in finančne krize v svetu, saj kriza zaostruje obstoječe varnostne probleme in vpliva na pojav novih, hkrati pa omejuje možnosti držav in mednarodne skupnosti, da se z njimi ustrezno spoprimejo, saj so razpoložljivi viri zaradi posledic krize omejeni. Skupina bo delovala interdisciplinarno in sodelovala z raziskovalci z drugih, tako domačih kot tujih raziskovalnih inštitucij, ob tem pa bo oblikovala prilagodljive module, ki se bodo ukvarjali z naslednjimi vsebinskimi sklopi: globalna, regionalna, nacionalna varnost vs. varnost posameznika in družbenih skupin; preprečevanje oboroženih spopadov, analiza oboroženih spopadov in vloga mednarodnih akterjev pri zaustavljanju spopadov in po-konfliktni obnovi držav-varnostni, ekonomski, politični, upravni in vrednotni vidiki; mirovne operacije in misije kot oblika globalizacije varnosti-uspešnost in učinkovitost mednarodnega posredovanja, vpliv sodelovanja vojska v mednarodnih operacijah in misijah na procese njihove funkcionalne profesionalizacije, procesi vodenja operacije v večkulturnem okolju; ekonomski vidiki varnosti, s poudarkom na ekonomskem bojevanju in ekonomskih sankcijah kot sredstvu za doseganje zunanjepolitičnih ciljev in varnostnih interesov ter na analizi obrambnih izdatkov; kognitivno institucionalna analiza sodobnih kompleksnih kriz ter kriznega upravljanja in vodenja; okoljska varnost in v tem kontekstu energijska varnost; informacijska varnost in kibernetični prostor kot nova strateška domena; boj proti terorizmu; transformacija obrambne politike in obrambnih, še posebej vojaških sistemov sodobnih držav; etični in pravni vidiki uporabe sodobnih varnostnih tehnologij; varnostna kultura, še posebej mlade populacije ter izbrane teme iz sociologije vojske in polpretekle vojaške zgodovine Slovenije.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni program Obramboslovje je osnova za razvoj in nadgradnjo vsebin s področja obramboslovja ter vojaških študij in mednarodne varnosti. Pri tem vidimo prispevek k razvoju in preverjanju različnih teorij o nacionalni in mednarodni varnosti, ki bo temeljil na empiričnih podatkih in primerjalnih metodah. Ker nove grožnje silijo države k povezovanju na nadnacionalni ravni, moramo tudi znanstveniki pri svojem raziskovanju stremeti k povezovanju raziskovalnih naporov in spoznanj v mednarodnem okolju. To pomeni, da bomo raziskovalne ugotovitve primerjali na mednarodni ravni v okviru NATO RTO ter NATO Science for Peace Program, v mednarodnih strokovnih združenjih, kot so ISA RC01, IUS, ERGOMAS, ter v raziskovalnih projektih, ki jih vodijo Geneva Centre for Democratic Control of the Armed Forces, European Crisis Management Academy in drugi.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalno delo bo prispevalo h koncipiranju ustreznejše politike ter sistema nacionalne varnosti. Analize trendov v javnem mnenju in stopnje legitimnosti mednarodnih organizacij ter nacionalnovarnostnega sistema prispevajo k časovni perspektivi proučevanih tem in vplivu na delovanje varnostnega sektorja v Sloveniji. Ugotovitve iz programa bodo uporabljene pri razvoju varnostnega sektorja v Sloveniji, zlasti pri transformaciji Slovenske vojske in pri izgrajevanju celovitega sistema kriznega upravljanja in vodenja. S poznavanjem rezultatov bo delovanje javnoupravnega dela MORS uspešnejše in bolj pregledno, ugotovitve bodo koristile zakonodajni in izvršni veji oblasti v Sloveniji. Raziskovanje bo imelo posreden vpliv na gospodarske subjekte, zlasti tiste, ki upravljajo s kritično infrastrukturo, saj bo analiziranje procesov vodenja ter javne porabe sililo k izboljšani ekonomski učinkovitosti in bolj racionalni porabi javnih sredstev, s tem pa k razbremenitvi gospodarstva. Opravljene analize bodo prispevek k fleksibilnosti, robustnosti in odzivnosti gospodarskih subjektov na krizne razmere, zlasti na področju energetske varnosti in podnebnih sprememb. Raziskovanje bo imelo vpliv na kulturni razvoj Slovenije na področju iskanja in oblikovanja vojaške identitete Slovenije, pri čemer bodo spoznanja iz preteklosti služila sistemu reformiranja varnostnega sektorja v smislu iskanja primerljivih oblik vojaškega delovanja na nadnacionalni ravni nekoč in danes.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno