Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Obramboslovje

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.06.00  Družboslovje  Politične vede   

Koda Veda Področje
S175  Družboslovje  Polemologija 

Koda Veda Področje
5.06  Družbene vede  Politične vede 
Ključne besede
nacionalna in mednarodna varnost, varnostni sektor, varnostna politika, civilno-vojaški odnosi, mednarodne varnostne strukture, krizno upravljanje in vodenje, oboroženi spopadi, mirovne operacije
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (14)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  01464  dr. Anton Bebler  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2013  739 
2.  14817  dr. Maja Garb  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2013  418 
3.  18890  Judita Goričar    Tehnični sodelavec  2009 - 2013 
4.  04856  dr. Anton Grizold  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2013  534 
5.  22513  dr. Klemen Grošelj  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2012  252 
6.  05812  dr. Ljubica Jelušič  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2012  653 
7.  23412  dr. Jelena Juvan  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2013  325 
8.  21509  dr. Erik Kopač  Politične vede  Raziskovalec  2011 - 2013  245 
9.  05816  dr. Marjan Malešič  Politične vede  Vodja  2009 - 2013  539 
10.  19647  dr. Vladimir Prebilič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2013  606 
11.  18351  dr. Iztok Prezelj  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2013  618 
12.  21650  dr. Uroš Svete  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2013  417 
13.  29415  dr. Janja Vuga  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2013  203 
14.  30703  dr. Rok Zupančič  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2013  240 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.348 
Povzetek
Program "Obramboslovje" obravnava štiri ključne vsebinske sklope: 1. Legitimnost, racionalnost in učinkovitost varnostne politike slovenske države. Ta sklop je usmerjen v preučevanje odnosa slovenske javnosti do ključnih vprašanj nacionalne in mednarodne varnosti, kjer se kot temeljne teme pojavljajo varnostna kultura državljanov Slovenije, članstvo Slovenije v mednarodnih varnostnih strukturah in njene obveznosti do teh struktur, reforma obrambnega sistema, v prvi vrsti oboroženih sil, ki so prešle na poklicni način popolnjevanja z vojaki, ugled vojaškega poklica v slovenski javnosti, še posebej med mladimi ter spremljanje sistema civilne obrambe in znotraj njega predvsem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 2. Vloga Slovenije v mednarodnih varnostnih strukturah. Ta sklop obravnava varnostne vidike članstva Slovenije v Združenih narodih, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, Evropski uniji in Severno atlantskem zavezništvu (Natu). Sodobni teoretični pristopi k fenomenu varnosti poudarjajo vse večji pomen multilateralne razsežnosti varnosti in vpliv politik, ki se oblikujejo znotraj mednarodnih varnostnih organizacij na nacionalno varnost. Posebno raziskovalno pozornost zasluži proces "anticipatorne adaptacije", v katerem vstopajoče države prevzemajo politiko, norme in vrednote teh organizacij, po vstopu pa sooblikujejo njihovo politiko. V tem smislu politična dinamika mednarodnih varnostnih struktur vse bolj vpliva na strateški pogled, znotraj katerega države članice oblikujejo svojo varnostno politiko in izvajajo reformo varnostnega sektorja. 3. Reforma varnostnega sektorja v mednarodnoprimerjalni perspektivi. V sodobnih državah v varnostnem sektorju zaradi spremenjene narave groženj in novih nalog, ki se pred ta sektor postavljajo, prihaja do korenitih sprememb v oboroženih silah, policiji ter paravojaških in parapolicijskih strukturah. Varnostne reforme v Sloveniji bomo primerjali z reformami v drugih primerljivih evropskih državah. To še posebej velja za prehod na poklicni način popolnjevanja Slovenske vojske z vojaki. Prehod na poklicno vojsko odpira tudi novo poglavje v demokratičnem nadzoru nad oboroženimi silami in v civilno-vojaških odnosih nasploh. Spremljali bomo odnos med oboroženimi silami in njihovim družbenim okoljem, notranje institucionalne spremembe v vojski in moderne pristope k vojaškemu vodenju. Predmet preučevanja bodo tudi psihološke in sociološke implikacije sodelovanja slovenskih vojakov, policistov in civilnih uradnikov v mirovnih operacijah ter operacijah kriznega upravljanja in vodenja. 4. Upravljanje in vodenje v notranjih in mednarodnih kompleksnih krizah, ki imajo izvor v delovanju naravnih sil, neobvladani tehnologiji, ali pa so antropogenega izvora. Vojaški, predvsem pa nevojaški viri ogrožanja v Evropi povzročajo številne kompleksne krize, ki zahtevajo učinkovit sistem kriznega upravljanja in vodenja na nacionalni in mednarodni ravni. Pri tem je nujno, da se v posameznih državah in na mednarodni ravni preseže sektorski pristop h krizam in da se različni akterji kriznega upravljanja in vodenja povežejo v soočanju s posledicami krize. Programska skupina bo izbrane notranje in mednarodne krize proučila s pomočjo kognitivno-institucionalnega pristopa in ponudila empirične ugotovitve, ki bodo podlaga za nadgradnjo sistema kriznega upravljanja in vodenja v Sloveniji.
Pomen za razvoj znanosti
Nacionalni raziskovalni program Obramboslovje predstavlja temelj za razvoj in nadgradnjo teoretičnih in metodoloških vsebin s področja obramboslovne vede, vojaških družboslovnih študij in študij mednarodne varnosti. Raziskovanje v okviru nacionalnega programa je prispevalo k razvoju in preverjanju različnih teorij o nacionalni in mednarodni varnosti v luči empiričnih podatkov, ki jih pridobimo z uporabo obramboslovnih metod raziskovanja. Težišče raziskovanja je bilo na varnostnem sektorju v RS, vendar novi viri ogrožanja in nove razsežnosti klasičnih virov ogrožanja opozarjajo na soodvisnost držav in jih silijo k povezovanju. Zato moramo tudi znanstveniki pri svojem raziskovanju stremeti k povezovanju raziskovalnih naporov in spoznanj v mednarodnem okolju. To pomeni, da smo raziskovalne ugotovitve primerjali na mednarodni ravni v okviru mednarodnih strokovnih združenj, kot so International Sociological Association, International Political Science Association, Inter University Seminar on Armed Forces and Society, European Research Group on Military and Society, European Crisis Management Academy ter v raziskovalnih projektih, ki jih vodijo tuje akademske in raziskovalne institucije. Pomembno je bilo sodelovanje v raziskovalnih projektih EU - HUMSEC, COPRA, PREPARE in v programu COST (gl. več v nadaljevanju poročila).
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalno delo v okviru skupine prispeva h koncipiranju ustreznejše politike ter sistema nacionalne varnosti. Analize trendov v javnem mnenju in stopnje legitimnosti mednarodnih organizacij ter nacionalnovarnostnega sistema prispevajo k časovni perspektivi proučevanih tem in vplivu na delovanje varnostnega sektorja v Sloveniji. Ugotovitve iz programa so lahko uporabljene pri razvoju varnostnega sektorja v Sloveniji, zlasti pri transformaciji Slovenske vojske in pri izgrajevanju celovitega sistema kriznega upravljanja in vodenja. Poznavanje rezultatov omogoča uspešnejše in bolj pregledno delovanje javnoupravnega dela MORS, ugotovitve so koristne za zakonodajno in izvršno vejo oblasti v Sloveniji. Raziskovanje ima posreden vpliv na gospodarske subjekte, zlasti tiste, ki upravljajo s kritično infrastrukturo, saj rezultati analiz procesov vodenja ter javne porabe silijo k izboljšani ekonomski učinkovitosti in racionalnejši rabi javnih sredstev, s tem pa k razbremenitvi gospodarstva. Opravljene analize prispevajo k fleksibilnosti, robustnosti in odzivnosti gospodarskih subjektov na krizne razmere, zlasti na področju energetske varnosti in podnebnih sprememb. Raziskovanje ima vpliv na kulturni razvoj Slovenije na področju iskanja in oblikovanja vojaške identitete Slovenije, pri čemer spoznanja iz preteklosti služijo sistemu reformiranja varnostnega sektorja v smislu iskanja primerljivih oblik vojaškega delovanja na nadnacionalni ravni v preteklosti in danes.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno