Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Slovenska umetnost ter umetnost srednje Evrope in jadranskega prostora

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.09.00  Humanistika  Umetnostna zgodovina   
2.18.01  Tehnika     

Koda Veda Področje
H310  Humanistične vede  Umetnostna zgodovina 
H311  Humanistične vede  Slikarstvo 
H312  Humanistične vede  Kiparstvo in arhitektura 
H313  Humanistične vede  Umetnostna kritika 
S240  Družboslovje  Načrtovanje mest in podeželja 
Ključne besede
Umetnostna zgodovina, arhitektura, urbanizem, slikarstvo, kiparstvo, umetna obrt, oblikovanje, Slovenija, Srednja Evropa, Jadran, srednji vek, novi vek, sodobnost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (13)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  02886  dr. Stane Bernik  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2001 - 2003  501 
2.  01445  dr. Janez Hoefler  Umetnostna zgodovina  Vodja  2001 - 2003  510 
3.  08420  dr. Sonja Ana Hoyer  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2001 - 2003  203 
4.  16424  dr. Metoda Kemperl  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2001 - 2002  470 
5.  15756  Jakob Klemenčič  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2001 - 2003  226 
6.  06217  dr. Bogomil Komelj  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2001 - 2003  1.559 
7.  20328  dr. Anabelle Križnar  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2001 - 2003  146 
8.  20921  dr. Renata Novak Klemenčič  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003  125 
9.  08414  dr. Ferdinand Šerbelj  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2001 - 2003  316 
10.  06447  dr. Samo Štefanac  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2001 - 2003  327 
11.  03390  Jadranka Šumi  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2001 - 2003  63 
12.  18158  dr. Beti Žerovc  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2001 - 2003  240 
13.  04930  dr. Sonja Žitko  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2001 - 2003  207 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  96.922 
Povzetek
Raziskovalni program zajema temeljne raziskave zgodovine likovne umetnosti, posebej arhitekture, kiparstva in slikarstva, zatem tudi urbanizma, umetne obrti in oblikovanja od zgodnjega srednjega veka dalje na slovenskih tleh kot tudi v sosednjih regijah Srednje Evrope in na Jadranu. Poudarek je na evidentiranju in raziskavah zakljucenih sklopov po slogovnih obdobjih v smislu teritorialnih korpusov kot tudi po temah in ustvarjalcih, predvsem na manj raziskanih podrocjih, ob upoštevanju sodobnih metodolgij in dosežkov umetnostnozgodovinske stroke v svetu (slogovne in funkcionalne analize, tipologije, ikonografije in kontekstoloških vprašanj ("patronage studies")). Izhodišca so zgodovinski vidiki z raziskavami arhivskih in drugih pisnih virov, za novejša obdobja pa tudi vidiki umetnostne kritike in teorije. Ob tem so pomembne tematske in stilnokriticne primerjave z gradivom in položaji v širšem evropskem prostoru ter umešcanje raziskovalnih rezultatov vanje. Glede na kapacitete in usmerjenost clanov raziskovalne skupine konkretne naloge obsegajo v prvi vrsti raziskave arhitekture, kiparstva, stenskega in tabelnega slikarstva gotike in zgodnje renesanse, arhitekture in kiparstva baroka, arhitekture in kiparstva 19. stoletja ter razlicne vidike umetnostne dejavnosti in umetnostne kritike 20. stoletja v njenem nacionalnem kot tudi internacionalnem kontekstu.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni program je v vseh metodoloških vidikih primerljiv s sorodnimi umetnostnozgodovinskimi raziskavami v svetu, ki prispevajo h kulturni in idejni zgodovini Evrope in sveta kot tudi razumevanju najnovejšega dogajanja v likovni umetnosti, kot se izvajajo na tujih univerzitetnih inštitutih in raziskovalnih organizacijah za druge dežele (npr. Avstrijo, Nemcijo, Italijo, Hrvaško itd.). Pomen predlaganega raziskovalnega programa je v tem, da razišce, predstavi in vcleni relevantno gradivo s teritorialno dolocenega obmocja Slovenije in bližnjih regij Srednje Evrope in Jadrana v širši evropski diapason stroke in razvije raziskovalno metodologijo, ki izhaja iz specificnih zgodovinskih in kulturnih razmer tega prostora.
Pomen za razvoj Slovenije
Osnovni predmet raziskav je del slovenske nacionalne kulturne dedišcine in takšen pomemben za krepitev nacionalne identitete naše države. Je pa razširjen na bližna podrocja Srednje Evrope in jadranskega prostora, kar omogoca njeno objektivnejše vrednotenje, na drugi strani pa tudi usvojitev in poglobitev raziskovalnih metod, ki jih ob omejevanju na Slovenijo ni mogoce razviti v tolikšni meri. Raziskave služijo tako boljšemu poznavanju in vrednotenju slovenske umetnosti vseh dob kot tudi razvijanju in krepitvi umetnostne zgodovine kot znanstvene discipline pri nas.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno