Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.09.00  Humanistika  Umetnostna zgodovina   

Koda Veda Področje
H310  Humanistične vede  Umetnostna zgodovina 

Koda Veda Področje
6.04  Humanistične vede  Umetnost (umetnost, umetnostna zgodovina, izvajanje umetnosti, glasba) 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  30670  dr. Ines Babnik  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2014 - 2018  70 
2.  26535  dr. Gašper Cerkovnik  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2014 - 2018  95 
3.  17839  dr. Martin Germ  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2018  446 
4.  04135  dr. Nataša Golob  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2014  552 
5.  01445  dr. Janez Hoefler  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2014  505 
6.  16424  dr. Metoda Kemperl  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2014 - 2018  461 
7.  15756  Jakob Klemenčič  Umetnostna zgodovina  Tehnični sodelavec  2014 - 2015  217 
8.  15861  dr. Matej Klemenčič  Umetnostna zgodovina  Vodja projekta  2014 - 2018  382 
9.  20328  dr. Anabelle Križnar  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2014 - 2018  138 
10.  31850  dr. Martina Malešič  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2014 - 2018  94 
11.  34359  dr. Katra Meke  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2018  55 
12.  20921  dr. Renata Novak Klemenčič  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2018  120 
13.  37439  Valentina Pavlič  Humanistika  Mladi raziskovalec  2014 - 2018  150 
14.  06447  dr. Samo Štefanac  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2014 - 2018  319 
15.  50535  Sara Turk Marolt  Umetnostna zgodovina  Mladi raziskovalec  2017 - 2018  11 
16.  33097  dr. Asta Vrečko  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2015 - 2018  134 
17.  18158  dr. Beti Žerovc  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2014 - 2018  226 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  94.407 
2.  0588  Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ljubljana  1627082  30.911 
Povzetek
Raziskovalni program zajema temeljne raziskave zgodovine likovne umetnosti, posebej arhitekture, kiparstva in slikarstva, zatem tudi urbanizma in uporabne umetnosti v srednjem in novem veku na Slovenskem in v sosednjih regijah Srednje Evrope ter na Jadranu. Poudarek je na evidentiranju in raziskavah zaključenih sklopov po obdobjih v smislu teritorialnih korpusov kot tudi po temah in ustvarjalcih, še posebej na manj raziskanih področjih, ob upoštevanju sodobnih metodologij in dosežkov umetnostnozgodovinske stroke v mednarodnem prostoru (slogovna in funkcionalna analiza, tipologija, ikonografija, ikonologija, kontekst, socialna zgodovina umetnosti). Izhodišča so zgodovinski vidiki z raziskavami arhivskih in drugih pisnih virov, za novejša obdobja pa tudi vidiki zgodovine umetnostne zgodovine, kritike in teorije. Ob tem so pomembne tematske in stilnokritične primerjave z gradivom in stanjem v širšem evropskem prostoru ter obravnava raziskovalnih rezultatov v mednarodnem kontekstu.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni program je v vseh metodoloških vidikih primerljiv s sorodnimi umetnostnozgodovinskimi raziskavami v svetu, s tistimi, ki prispevajo h kulturni in idejni zgodovini Evrope in sveta kot tudi k razumevanju najnovejšega dogajanja v likovni umetnosti, in ki se izvajajo na tujih univerzitetnih inštitutih in raziskovalnih organizacijah (npr. v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Hrvaški itd.). Pomen raziskovalnega programa je v tem, da razišče, predstavi in včleni relevantno gradivo s teritorialno določenega območja Slovenije in bližnjih regij Srednje Evrope in Jadrana v širši evropski kontekst stroke in razvija raziskovalne metodologije, ki izhajajo iz specifičnih zgodovinskih in kulturnih razmer tega prostora. Načrtovane raziskave bodo pomenile pomemben prispevek k razumevanju zgodovine umetnosti na Slovenskem, v srednji Evropi in v jadranskem prostoru, še posebej v luči medsebojne povezanosti teh področij od srednjega veka naprej. Posamezni metodološki pristopi, še posebej pa sodelovanje z naravoslovnimi laboratoriji pri analizi vzorcev stenskih poslikav poznega srednjega veka ter raziskave gradbene dejavnosti na podlagi virov v dubrovniškem arhivu, s katerimi se razvija metodologijo za raziskave v beneških in istrskih arhivih, pomenijo relativno novost v okviru umetnostnozgodovinskih raziskav v Sloveniji in širšem raziskovalnem prostoru in so pomembni za nadaljnji razvoj znanosti v evropskem merilu. Pri arhitekturnozgodovinskih raziskavah pa želimo razvijati metodologijo tudi s pomočjo bienalnih znanstvenih simpozijih Arhitekturna zgodovina. Povezanost raziskav s pedagoško prakso pa nam omogoča stalen vpliv na razvoj kadrov in na usmerjanje mladih raziskovalcev na tista področja, ki pomenijo v okviru umetnostne zgodovine izrazite deziderate.
Pomen za razvoj Slovenije
Umetnostna dediščina, ki je osnovni predmet raziskav, je del slovenske kulturne dediščine in je kot takšna pomembna za krepitev kulturne identitete naše države. Razširitev na bližnja področja Srednje Evrope in jadranskega prostora pa omogoča na eni strani njeno objektivnejše vrednotenje, na drugi strani pa tudi usvojitev in poglobitev raziskovalnih metod v večji meri, kot bi bilo to mogoče ob omejevanju na Slovenijo. Rezultati raziskav programske skupine so neposredno uporabni pri varovanju kulturne dediščine (pri valorizaciji spomenikov, člani skupine smo neposredno aktivni kot člani strokovnih komisij ipd.) ter pri njeni promociji tako v kulturnem turizmu kot tudi v okviru dejavnosti posameznih kulturnih ustanov, še posebej muzejev, galerij in arhivov, pri pripravi razstav ipd. Predstavljanje raziskovalnih dosežkov v mednarodnem prostoru (z objavami in na konferencah) služi tudi promociji kulturne dediščine. Neposredna povezava s pedagoškim delom omogoča velik vpliv na razvoj in izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja, preko stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki ga izvajamo za srednješolske učitelje umetnostne zgodovine, in preko maturitetne komisije za splošno maturo za umetnostno zgodovino pa tudi na srednje šolsko izobraževanje, velik vpliv pa ima na razvoj stroke tudi preko vzgoje novih kadrov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno