Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.09.00  Humanistika  Umetnostna zgodovina   
5.12.00  Družboslovje  Arhitektura in oblikovanje   
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   

Koda Veda Področje
H310  Humanistične vede  Umetnostna zgodovina 
H311  Humanistične vede  Slikarstvo 
H312  Humanistične vede  Kiparstvo in arhitektura 
Ključne besede
umetnostna zgodovina, likovna umetnost, urbanizem, arhitektura, spomeniško varstvo, kiparstvo, slikarstvo, umetna obrt, oblikovanje, kultura, zgodovina, kulturna zgodovina, Slovenija, Srednja Evropa, Jadran, srednji vek, zgodnji novi vek, novi vek
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  26535  dr. Gašper Cerkovnik  Umetnostna zgodovina  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  95 
2.  01445  dr. Janez Hoefler  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2004 - 2008  505 
3.  16424  dr. Metoda Kemperl  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2004 - 2008  461 
4.  15756  Jakob Klemenčič  Umetnostna zgodovina  Tehnični sodelavec  2005 - 2008  217 
5.  15861  dr. Matej Klemenčič  Umetnostna zgodovina  Vodja projekta  2004 - 2008  382 
6.  20328  dr. Anabelle Križnar  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2006 - 2008  138 
7.  20921  dr. Renata Novak Klemenčič  Humanistika  Raziskovalec  2005 - 2008  120 
8.  06447  dr. Samo Štefanac  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2004 - 2008  319 
9.  14563  dr. Alenka Vodnik  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2008  41 
10.  04930  dr. Sonja Žitko  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2004 - 2008  207 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  94.407 
2.  0588  Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ljubljana  1627082  30.911 
Povzetek
Raziskovalni program zajema temeljne raziskave zgodovine likovne umetnosti, posebej arhitekture, kiparstva in slikarstva, zatem tudi urbanizma, umetne obrti in oblikovanja v srednjem in novem veku na Slovenskem in v sosednjih regijah Srednje Evrope ter na Jadranu. Poudarek je na evidentiranju in raziskavah zaključenih sklopov po slogovnih obdobjih v smislu teritorialnih korpusov kot tudi po temah in ustvarjalcih, še posebej na manj raziskanih področjih, ob upoštevanju sodobnih metodologij in dosežkov umetnostnozgodovinske stroke v mednarodnem prostoru (slogovna in funkcionalna analiza, tipologija, ikonografija, kontekst, socialna zgodovina umetnosti). Izhodišča so zgodovinski vidiki z raziskavami arhivskih in drugih pisnih virov, za novejša obdobja pa tudi vidiki zgodovine umetnostne kritike in teorije. Ob tem so pomembne tematske in stilnokritične primerjave z gradivom in stanjem v širšem evropskem prostoru ter obravnava raziskovalnih rezultatov v mednarodnem kontekstu. Glede na kapacitete programske skupine in raziskovalne usmeritve njenih članov obsegajo konkretne naloge v prvi vrsti raziskave arhitekture, kiparstva, stenskega in tabelnega slikarstva gotike in zgodnje renesanse, arhitekture, kiparstva in slikarstva baroka ter arhitekture in kiparstva 19. stoletja v nacionalnem kot tudi internacionalnem kontekstu.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni program je v vseh metodoloških vidikih primerljiv s sorodnimi umetnostnozgodovinskimi raziskavami v svetu, s tistimi, ki prispevajo h kulturni in idejni zgodovini Evrope in sveta kot tudi k razumevanju najnovejšega dogajanja v likovni umetnosti, in ki se izvajajo na tujih univerzitetnih inštitutih in raziskovalnih organizacijah (npr. v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Hrvaški itd.). Pomen raziskovalnega programa je v tem, da razišče, predstavi in včleni relevantno gradivo s teritorialno določenega območja Slovenije in bližnjih regij Srednje Evrope in Jadrana v širši evropski kontekst stroke in razvije raziskovalno metodologijo, ki izhaja iz specifičnih zgodovinskih in kulturnih razmer tega prostora.
Pomen za razvoj Slovenije
Umetnostna dediščina, ki je osnovni predmet raziskav, je del slovenske nacionalne kulturne dediščine in je kot takšna pomembna za krepitev nacionalne identitete naše države. Razširitev na bližnja področja Srednje Evrope in jadranskega prostora pa omogoča na eni strani njeno objektivnejše vrednotenje, na drugi strani pa tudi usvojitev in poglobitev raziskovalnih metod v večji meri, kot bi bilo to mogoče ob omejevanju na Slovenijo. Raziskave služijo tako boljšemu poznavanju in vrednotenju umetnosti na Slovenskem kot tudi razvijanju in krepitvi umetnostne zgodovine kot znanstvene discipline pri nas.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno