Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Geografija in regionalni razvoj

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.12.00  Humanistika  Geografija   

Koda Veda Področje
S230  Družboslovje  Družbena geografija 
P510  Naravoslovno-matematične vede  Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija 
S271  Družboslovje  Specialna didaktika 
S272  Družboslovje  Izobraževanje učiteljev 
Ključne besede
Geografija, Fizična geografija, Družbena geografija, Socialna geografija, Ekonomska geografija, Klimatologija, Geomorfologija, Varstvo okolja, Ekologija, Regionalno planiranje, Politična geogr., Regionalna geografija, geografija krasa, Didaktika geogr.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (21)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  21388  dr. Monika Benkovič Krašovec  Geografija  Raziskovalec  2001 - 2003  21 
2.  14816  dr. Valentina Brečko Grubar  Geografija  Raziskovalec  2001 - 2003  277 
3.  06391  dr. Anton Gosar  Geografija  Raziskovalec  2001 - 2003  629 
4.  18995  Darja Gros    Raziskovalec  2001 - 2003  39 
5.  17428  Danica Jakopič    Raziskovalec  2001 - 2003 
6.  18859  mag. Zorka Jakoš  Geografija  Raziskovalec  2001 - 2003  16 
7.  05865  dr. Marijan Mihael Klemenčič  Geografija  Raziskovalec  2001 - 2003  519 
8.  18950  Ida Knez Račič  Geografija  Raziskovalec  2001 - 2003  48 
9.  11799  dr. Marko Krevs  Geografija  Raziskovalec  2001 - 2003  445 
10.  22645  dr. Simon Kušar  Geografija  Raziskovalec  2003  481 
11.  01296  dr. Franc Lovrenčak  Geografija  Raziskovalec  2001 - 2003  466 
12.  19338  dr. Irena Mrak  Varstvo okolja  Raziskovalec  2001 - 2003  328 
13.  09430  dr. Karel Natek  Geografija  Raziskovalec  2001 - 2003  598 
14.  07694  dr. Darko Ogrin  Geografija  Raziskovalec  2001 - 2003  523 
15.  00380  dr. Mirko Pak  Geografija  Vodja  2001 - 2003  797 
16.  03912  dr. Dušan Plut  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003  1.079 
17.  16425  dr. Sabina Popit  Geografija  Raziskovalec  2001 - 2003  99 
18.  14635  dr. Dejan Rebernik  Geografija  Raziskovalec  2001 - 2003  293 
19.  20793  dr. Blaž Repe  Geografija  Raziskovalec  2001 - 2003  513 
20.  16234  dr. Tatjana Resnik Planinc  Geografija  Raziskovalec  2001 - 2003  515 
21.  20795  dr. Boštjan Rogelj  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003  138 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  98.910 
Povzetek
Geogarfsko proučevanje regionalnega razvoja naravno in družbeno geografsko izredno pestre Slovenije bo vključilo vse regionalne ravni od pokrajinsko-lokalnih, do državne in do dejavnikov učinkovanja širšega evropskega prostora. Težišče raziskovalnega programa bo na: proučevanju mest in procesov urbanizacije, sonaravnega razvoja alpskega sveta, turizma in rekreacije, okoljevarstvene problematike, še posebej nadpovprečno ogroženih okolij, regionalno-razvojne problematike podeželja, teoretsko-metodoloških in didaktičnih problemov stroke ter geomorfoloških in nekaterih drugih naravnih elementov in dejavnikov regionalnega razvoja.Glede na kompleksnost predmeta obravnave, bodo proučevanja vključila vse naravno in družbeno geografske elemente od geomorfoloških do socialnih, naselbinskih in ekonomskih. Posebej bo izpostavljena okoljevarstvena problematika, glede na funkcijo Oddelka pa tudi problematika geografskega izobraževanja (didaktika) in teorija ter metodologija stroke.
Pomen za razvoj znanosti
Predlagani raziskovalni program temelji, podobno kot dosedanje raziskovalno delo raziskovalne skupine, na mednarodno primerljivi metodologiji. V okviru programa se bo odvijalo neposredno sodelovanja s tujimi geografskimi inštitucijami in vodilnimi strokovnjaki posameznih geografskih podroeij in že uteeenimi oblikami objav v tujini in v tujem jeziku domaeih publikacij ter s poroeanji na mednarodnih sestankih. To pa pomeni tudi predstavitev Slovenije in njene regionalno razvojne problematike v mednarodni strokovni in širši javnosti, saj sodelavci sodelujejo in se udeležujejo sestankov raznih delovnih skupin EU. Obenem pomeni to preverjanje naših rezultatov.
Pomen za razvoj Slovenije
V raziskovalni program so vkljueeni mladi raziskovalci, kar pomeni vzgojo kadrov, tudi za potrebe drugih geografskih inštitucij in drugih upravnih služb in prakse. Rezultati raziskav bodo omogoeili razumeti in spoznati celovito podobo in zgradbo regij in Slovenije v celoti. Hkrati pa bodo nakazali procese, probleme in iskali poti k rešitvam. Neposredno bodo služili regionalnemu planiranju, reševanju nekaterih specifienih prostorskih problemov, urejanju in naertovanju mest, naertovanju turistiene in prometne infrastrukture, urbanizacije, pa tudi gospodarskih posegov.Rezultati bodo služili tudi izobraževanju, vkljueeni bodo v uebenike. Bodo pa tudi osnova drugim strokam pri njegovih potrebah za kompleksnim poznavanjem prostora, kmetijstvu, itd.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno