Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Avtomatika, robotika in biokibernetika

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.10.00  Tehnika  Proizvodne tehnologije in sistemi   
2.06.00  Tehnika  Sistemi in kibernetika   

Koda Veda Področje
T125  Tehnološke vede  Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 
Ključne besede
Avtomatika, robotika, biokibernetika, okoljska medicina
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (28)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  20216  dr. Jan Babič  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  276 
2.  26474  dr. Mitja Babič  Tehnika  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  24 
3.  28474  dr. Tadej Debevec  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  347 
4.  15734  Dušan Filipič    Tehnični sodelavec  2004 - 2008  13 
5.  25638  dr. Andrej Gams  Tehnika  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  227 
6.  21541  dr. Petra Golja  Medicina  Raziskovalec  2004  298 
7.  29525  mag. Blaž Hajdinjak  Tehnika  Mladi raziskovalec  2008 
8.  20217  dr. Nives Klopčar  Tehnika  Raziskovalec  2004  36 
9.  27758  Andrej Kos  Tehnika  Tehnični sodelavec  2006 - 2008  111 
10.  30526  dr. Stylianos Kounalakis  Medicina  Raziskovalec  2008  108 
11.  24266  dr. Leon Lahajnar  Tehnika  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  16 
12.  08948  dr. Jadran Lenarčič  Tehnika  Vodja  2004 - 2008  466 
13.  09849  Borut Lenart  Tehnika  Tehnični sodelavec  2004 - 2008  39 
14.  04151  dr. Ladislav Lenart  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  93 
15.  14676  dr. Igor Mekjavić  Medicina  Raziskovalec  2004 - 2008  1.253 
16.  00118  dr. Bojan Nemec  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  282 
17.  21549  dr. Damir Omrčen  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  51 
18.  06654  Jožef Opeka    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
19.  03327  dr. Anton Ružić  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  60 
20.  01491  dr. Uroš Janez Stanič  Tehnika  Raziskovalec  2004  262 
21.  29543  mag. Eva Stergaršek Kuzmič  Tehnika  Mladi raziskovalec  2008 
22.  06434  Miha Stopar    Raziskovalec  2004  48 
23.  08016  Danijel Šlebinger  Tehnika  Tehnični sodelavec  2004 - 2005  15 
24.  14918  dr. Martin Tomšič  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  73 
25.  11772  dr. Aleš Ude  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  454 
26.  03264  Bogomir Vrhovec  Tehnika  Tehnični sodelavec  2004 - 2008  60 
27.  06655  Janez Zalar    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
28.  03332  dr. Leon Žlajpah  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2008  265 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  85.820 
Povzetek
Glavni cilj programske skupine je kreirati nova znanja ter jih prenašati v prakso z razvojem originalnih sistemov in tehnologij v gospodarstvo, medicino in šport ter tudi preko sodelovanja v visokošolskem sistemu ali z neposrednim izobraževanjem uporabnikov iz gospodarstva. Skupni naslov raziskav, ki jih izvajamo v skupini, je človek in stroj. V skupini raziskujemo delovanje človeka, predvsem njegovo gibanje, z metodami robotike in avtomatike ter to znanje vpeljujemo v razvoj sodobnih proizvodnih sistemov in tehnologij na eni strani ter biomedicinskih naprav in metod za uporabo v medicini in športu na drugi strani. V okviru programa bomo raziskovali naslednje raziskovalno-razvojne tematike: - Integracija mobilnosti in manipulacije pri industrijskih in servisnih robotih V laboratoriju nameravamo združiti mobilno robotsko ploščad z robotsko roko ter sistem opremiti s senzorji oddaljenosti, stereo umetnim vidom, senzorji dotika in sile, radijskim kompasom itd.. Smisel te eksperimentalne raziskave je razvijati zahtevne nove metode vodenja, ki segajo od strateškega nivoja vodenja do najnižjega, to je do regulacije posameznih komponent. Posebej se nameravamo ukvarjati s problematiko načrtovanja in vodenja paralelnih robotov in redundantnih robotov. - Humanoidni roboti Osredotočili se bomo na dve glavni temi, prva se nanaša na študij in razvoj humanoidnega ramenskega sklopa in celotnega humanoidnega manipulatorja, druga pa na razpoznavanje človeškega gibanja z uporabo stereo vida. Raziskovali bomo predvsem biomehaniko človeške manipulacije z metodami, ki jih uporabljamo v robotiki pri ocenjevanju mehanizmov. Pričakujemo, da bomo s podporo mednarodnega sodelovanja pričeli graditi prototip humanoidne gornje ekstremitete. Drugi sklop raziskav pa obsega merjenje, vrednotenje in računalniško rekonstrukcijo človeškega gibanja z uporabo računalniškega vida. - Fiziologija človeka To je grupa raziskav, ki imajo aplikacijo v industriji, npr. pri ovrednotenju biofizikalnih značilnosti čevljev, oblek in zaščitne opreme ali pri ergonomski analizi delovnih mest, pa tudi v okoljski medicini in športu. - Razvoj novih biomedicinskih naprav in metod v medicini in športu Mednarodno odmevne so tudi raziskave, usmerjene v rehabilitacijo motorično prizadetih bolnikov z uporabo funkcionalne in terapevtske površinske in implantibilne električne stimulacije. Razvijamo in izdelujemo več vrst različnih tipov električnih stimulatorjev, ki omogočajo razne vrste elektroterapije, lajšajo bolečine, pospešujejo celjenje ran in omogočajo hojo hemiplegičnih bolnikov. - Avtomatizacija, robotizacija in informatizacija proizvodnje Skupina je tradicionalno povezana z vrsto slovenskih podjetij pri posodabljanju v proizvodnih procesov. Pričakujemo, da bomo v prihodnjih letih našo povezovanje z gospodarstvom še okrepili predvsem na razvoju robotiziranih celic in proizvodnih linij in razširili teme tudi na problematiko nabavno-transportno-porabne verige materialnih tokov v tovarni.
Pomen za razvoj znanosti
Temeljna paradigma tega programa je povezava človek-stroj. Gre za študij človeških biofizičnih značilnosti z metodami avtomatike, robotike in biokibernetike in za uporabo teh znanj pri razvoju sodobnih proizvodnih sistemov in tehnologij ter novih biomedicinskih naprav in metod. To je možno zaradi tega, ker je skupina interdisciplinarna, saj vključuje strokovnjake avtomatike, robotike, elektronike, strojništva, fizike, matematike, biokibernetike in fiziologije, in zaradi tega, ker je programska skupina tesno povezana s sorodnimi skupinami v svetu in komplementarnimi skupinami pri nas. Ta temeljna paradigma je novost v tehniških znanostih. Tehniške znanosti so tradicionalno razdeljene v področja, kot so strojništvo, elektrotehnika itd. V zadnjem desetletju, predvsem pa s pojavom robotike, so se področja pričela povezovati, tako npr. mehatronika združuje elektroniko, strojništvo in računalništvo. Še novejša pa so prizadevanja povezati raziskave bioloških sistemov s področji tehnike. Uspešno smo združili področje robotskih sistemov in področje fiziologije človeka, in smo tako ena izmed vodilnih skupin na svetu za celostno obravnavanje termoregulacije pri človeku. Glavna prednost naše programske skupine glede na ostale v svetu je v tem, da se v svetu ta proces šele pričenja, medtem ko je naša skupina interdisciplinarno povezavo zgradila že mnogo prej. Naša novejša odkritja na področju manipulacijskih in lokomocijskih značilnosti človeka so odprla vrsto novih raziskovalnih problemov, katerih rešitve lahko bistveno prispevajo k razvoju povsem nove generacije proizvodnih sistemov, ki vključujejo elemente humanoidnosti, ter biomedicinskih naprav rehabilitacijskih, terapevtskih in drugih postopkov v medicini in v športu. Pričakujemo, da bomo v prihodnjih leti prispevali v svetovno zakladnico znanj pomembna originalna odkritja in odprli nove raziskovalne probleme. Znano je tudi, da je ljubljanska šola električne stimulacije med pionirji področja. Zanimivo je, da navkljub večdesetlentnemu razvoju električna stimulacija ni vsesplošno uveljavljena. Slovenija je med najbolj naprednimi. Naši električni stimulatorji in z njimi povezane metode terapevtske in funkcionalne stimulacije postopoma prodirajo v svet.
Pomen za razvoj Slovenije
Za trajnostni družbeno-ekonomski in kulturni razvoj Raziskave, ki jih izvajamo v skupini, so raziskave o človeku in za človeka, povezujejo znanje o človeku in uporabo tega znanja v različnih dejavnostih. Raziskave so namenjene gospodarskemu napredku, vendar je osrednja tema človek, gre torej predvsem za dvig življenjske ravni, ustvarjanje boljših pogojev dela in življenja, skrb za zdravo okolje, zmanjšanje polucije v najširšem smislu (materialne, mišljenjske, kulturne itd.). S tem pogledom želimo zmanjšati splošno obsedenost od neprizadete in koristoljubno usmerjene industrijske proizvodnje v tovarno prihodnosti, ki bo humana in ekološko neoporečna, ter soustvarjati tehnološki napredek, ki bo služil človeku pri ohranjanju zdravja. Za tehnološki razvoj Programska skupina, ki jo oblikujemo že vrsto let, je trajnejša oblika medsebojnega povezovanja in sodelovanja raziskovalno-izobraževalne sfere in gospodarstva na različnih področjih posodabljanja proizvodnje, zlasti pa na področjih avtomatizacije, robotizacije in informatizacije. To dokazuje že tradicionalno sodelovanje z gospodarstvom. Pomen obstoja takšne programske skupine (ki mora biti zaradi področja delovanja nadpovprečno velika in interdisciplinarna) vidimo predvsem v povezovanju in sodelovanju z gospodarstvom, v realizaciji vzorčnih avtomatiziranih in robotiziranih enot in postrojenj, ki so širšega pomena za Slovenijo, v prenosu sodobnih proizvodnih tehnologij in sistemov ter lastnih tehnoloških rešitev v gospodarstvo, v razvoju lastnih biomedicinskih pripomočkov (kot so električni stimulatorji) in metod. To bo prispevalo k splošnem dvigu kvalitete življenja, k humanizaciji proizvodnje, k realizaciji novih proizvodov in odpiranju novih delovnih mest ter k ekološko manj oporečni proizvodnji in dvigovanju konkurenčnosti našega gospodarstva. Za utrjevanje nacionalne identitete in ohranjanje bogastva naravne in kulturne dediščine Slovenci so v zgodovini razvijali svojo identiteto tudi s pomembnim znanstvenim doprinosom v tehniških znanostih, predvsem v elektrotehniki, letalstvu itd. Program, ki ga predlagamo, teži k razvoju lastnih vrhunskih znanj in tehnologij in k povezovanju s svetom na osnovi enakovredne izmenjave (prevzemanje tujih rezultatov s »prodajo« lastnih doprinosov). Na ta način bomo prispevali k utrjevanju nacionalne identitete in k vključevanju Slovenije v sodobne mednarodne tokove.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno