Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskave obalnega morja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.03.00  Naravoslovje  Biologija   
1.06.00  Naravoslovje  Geologija   
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   
2.15.00  Tehnika  Meroslovje   

Koda Veda Področje
B260  Biomedicinske vede  Hidrobiologija, morska biologija, ekologija voda, limnologija 

Koda Veda Področje
1.06  Naravoslovne vede  Biologija 
Ključne besede
obalno morje, ekosistemi, produkcija, plankton, bentos, biodiverziteta, onesnaženje morja, biomarkerji, ekotoksikologija, fotokemija, biogeokemija sedimenta, cirkulacija, modeliranje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (35)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  04650  dr. Oliver Bajt  Varstvo okolja  Raziskovalec  2009 - 2014 
2.  16039  dr. Maja Berden Zrimec  Meroslovje  Raziskovalec  2009 - 2011 
3.  25678  dr. Branko Bogunović  Geografija  Mladi raziskovalec  2009 
4.  13407  dr. Branko Čermelj  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2014 
5.  19945  dr. Luka Drinovec  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2010 
6.  16383  dr. Vesna Flander Putrle  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2014 
7.  18335  Janez Forte  Biologija  Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
8.  22617  dr. Janja France  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2014 
9.  30856  dr. Neli Glavaš  Biologija  Raziskovalec začetnik  2009 - 2014 
10.  26087  dr. Mateja Grego  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2014 
11.  29152  dr. Barbara Hubad  Biokemija in molekularna biologija  Mladi raziskovalec iz gospodarstva  2012 - 2014 
12.  28331  dr. Tjaša Kogovšek  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2014 
13.  30510  dr. Rok Kopinč  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2012 - 2014 
14.  30857  dr. Neža Koron  Biologija  Raziskovalec začetnik  2012 - 2014 
15.  34503  dr. Maja Kos Kramar  Biologija  Mladi raziskovalec  2011 - 2014 
16.  11600  dr. Nives Kovač  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2014 
17.  21408  dr. Aleš Lapanje  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2009 - 2014 
18.  11069  dr. Lovrenc Lipej  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2014 
19.  18338  Tihomir Makovec    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
20.  05226  dr. Vlado Malačič  Vodarstvo  Raziskovalec  2009 - 2014 
21.  04642  dr. Alenka Malej  Biologija  Vodja  2009 - 2014 
22.  27504  dr. Borut Mavrič  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2014 
23.  11360  dr. Patricija Mozetič  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2014 
24.  20398  dr. Martina Orlando Bonaca  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2014 
25.  34474  dr. Valentina Pitacco  Biologija  Mladi raziskovalec  2011 - 2014 
26.  15367  dr. Andreja Ramšak  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2014 
27.  33223  dr. Lucija Raspor Dall'Olio  Biokemija in molekularna biologija  Mladi raziskovalec  2010 - 2014 
28.  27542  dr. Tomaž Rijavec  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2012 - 2014 
29.  30853  dr. Iva Talaber  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2014 
30.  29618  dr. Tinkara Tinta  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2014 
31.  03764  dr. Valentina Turk  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2014 
32.  27507  dr. Katja Venko  Biokemija in molekularna biologija  Mladi raziskovalec  2009 
33.  31481  dr. Martin Vodopivec  Biologija  Mladi raziskovalec  2013 - 2014 
34.  27865  dr. Jana Vojvoda  Biokemija in molekularna biologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2011 
35.  16040  dr. Alexis Zrimec  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2011 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0105  Nacionalni inštitut za biologijo  Ljubljana  5055784 
Povzetek
Multidisciplinarni program s težiščem na raziskavah ekološke dinamike obalnih sistemov predstavlja integracijo biološke, kemijske in fizikalne oceanografije ter varstva okolja; skupaj so osnova za dosego ciljev trajnostnega gospodarjenja z morjem in obalnim okoljem. Z raziskavami želimo opredeliti pelaško primarno produkcijo in vrstno sestavo fitoplanktona ob upoštevanju pomembnih oceanografskih gonilnih sil (vpliv visokofrekvenčnih valov in vetrne cirkulacije ter vpliv plimovanja na transport) predvsem v obdobju, ki je pomembno za razvoj evtrofikacijskih pojavov oz. škodljivih cvetenj (sluz, HAB). Te raziskave bomo navezali na razvoj avtomatiziranega merilca za spremljanje različnih skupin alg, ki temelji na meritvah zakasnjene fluorescence fotosistema II. Pelaške raziskave bomo dopolnili s študijem mikrobne dinamike ter študijem želatinoznega planktona, ki predstavlja v mnogih obalnih območjih resen ekološki problem. Cilj je opredelitev celovitega trofičnega statusa severnega Jadrana in sprememb pod vplivom onesnaženja, vključno z analizo biomarkerjev. Ker fotokemijska razgradnja organske snovi v obalnem okolju predstavlja pomemben kompetitiven proces mikrobni razgradnji, bomo analizirali fotokemijske pretvorbe naravnih organskih spojin. Raziskovali bomo biogeokemijske procese v obalnih travnikih ter študij dopolnili z raziskavami meiofavne ter obrežne ihtiofavne. Raziskave temeljijo na intenzivnem terenskem delu na morju z uporabo velike opreme (plovilo, obalna oceanografska postaja), na laboratorijskih poskusih in uporabi sodobnih mikroskopskih tehnik, označenih radioaktivnih spojin, tehnik molekularne biologije in različnih kemijskih metod ter na modeliranju procesov. Terensko delo vključuje tudi avtonomno potapljanje in uporabo nedestruktivnih metod. Raziskave cirkulacije bodo poleg eksperimentalnih meritev na morju vključevale tudi modeliranje, numerične simulacije in teoretične analize. Numerični model za Tržaški zaliv bo vgnezden v prognostični model za Jadransko morje, slednji pa v prognostični model za Sredozemsko morje.
Pomen za razvoj znanosti
Širjenje znanja o morskih procesih in interakcijah med človekom in morskim okoljem je ključnega pomena za bodočo blaginjo človeštva. Morski organizmi in ekosistemi obalnih območij so izpostavljeni kombinaciji številnih dejavnikov; časovni in prostorski obseg vplivov pa je lahko zelo različen. S predlaganim programom prispevamo k razumevanju sestave in delovanja ekosistemov polzaprtih morij in obalnih območij. Multidisciplinarni pristop, uporaba novih metod in tehnik, modeliranje procesov pomagajo osvetliti mehanizme in gonilne sile dinamike ekosistemov in njihove biodiverzitete vključno z negativnimi pojavi v morskem okolju (evtrofikacija, sluzenje, masovno pojavljanje meduz, onesnaženje in drugi vplivi dejavnosti ljudi). Morska okolja zmerno toplega pasu so še zlasti občutljiva za klimatska nihanja. Nove metode in tehnike prispevajo k razjasnjevanju vloge morskih mikrobov v čistih in onesnaženih okoljih. Naši izsledki analiz dolgoročnih sprememb prispevajo k ugotovitvam v kolikšni meri signali globalnih sprememb vplivajo na obalne ekosisteme in različne trofične nivoje. Raziskave dinamike združb in še zlasti mikroorganizmov pomagajo k razjasnitvi značilnosti biogeokemijskih ciklusov in funkcioniranju morskih ekosistemov.
Pomen za razvoj Slovenije
Nova nacionalna in EU pomorska politika podpirata ohranjanje morskih virov, ekosistemski pristop pri gospodarjenju z morskim okoljem in uporabo ekoloških principov za dosego trajnostnega razvoja. Raziskave programa Sloveniji pomagajo pri implementaciji teh konceptov z zagotavljanjem novega znanja o strukturi in delovanju obalnih ekosistemov. Raziskave v okviru programa sodijo v več prioritetnih sklopov za razvoj Slovenije: razvoj metodologij in raziskovalna podpora za mednarodno, EU in nacionalno politiko na področju ohranjanja morskega okolja, virov in uporabo ekosistemskega pristopa pri upravljanju morskega in obalnega okolja, raziskave in razvoj genomskih in biotehnoloških metodologij z aplikacijami na področju biomedicine in zdravja, vključno z razvojem človeških virov na področju biotehnologije. Pomembno je tudi povezovanje različnih ved oz. disciplin s prepletanjem ekologije, fizike, molekularne biologije, biokemije in različnih tehnologij za doseganje razvojnih ciljev. Specifično raziskave v okviru programa omogočajo oceno dinamike, produkcije in razgradnje organske snovi v neobremenjenem okolju in pod vplivom različnih virov onesnaženja (komunalne in druge odplake, rečni vnosi, ribogojnice). Za oceno kakovosti obalnega morja razvijamo nova biološka orodja, ki poleg dosedanjih parametrov (plankton, kemijski indikatorji in oceanografski parametri) omogočajo boljše ocene stanja morskega okolja. Naše metode bodo tudi neposredno uporabne pri spremljanju kakovosti naravnega okolja, možen bo razvoj aktivnih remediacijskih tehnologij. Prav tako so pomembne vsebine s področja raziskav toksičnih alg in s tem potencialne ogroženosti zdravja ljudi oz. posledic za pridelovalce školjk, ki se soočajo s krajšimi oz. daljšimi prepovedmi prodaje školjk. Razvoj novega, integriranega obalnega opazovalnega sistema skupaj s prenosom in obdelavo podatkov izboljšuje naše sposobnosti obalnih prognoz. V okviru programa smo tudi postavili modelska okolja za cirkulacijo široko odprtih zalivov in jih uporabili za oceno cirkulacije v notranjosti Koprskega zaliva za potrebe aplikativne študije okoljskih razmer v območju Luke Koper. Ti rezultati pomembno vplivajo na razširitev zmogljivosti Luke Koper in s tem na slovensko gospodarstvo. Osredotočenost programa na raziskovalno podporo ekosistemskemu pristopu, razvoju opazovalnega sistema ter izboljšano razumevanje kritičnih procesov in interakcij v obalnem ekosistemu prispevajo k trajnostnemu razvoju in odgovorni rabi morskega okolja. Prenos izsledkov v izobraževanje in širjenje novih znanj med ljudi s popularizacijo prispeva k večjemu splošnemu znanju o teh pomembnih temah.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno