Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Gradbeni objekti in materiali

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.01.00  Tehnika  Gradbeništvo   

Koda Veda Področje
2.01  Tehniške in tehnološke vede  Gradbeništvo 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (55)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  35411  dr. Andrej Anžlin  Gradbeništvo  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  135 
2.  16394  dr. Mirjam Bajt Leban  Gradbeništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  291 
3.  22313  dr. Janez Bernard  Gradbeništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  148 
4.  04258  mag. Alojz Bevc  Gradbeništvo  Tehnični sodelavec  2009 - 2014  160 
5.  30756  dr. Aleš Česen  Gradbeništvo  Mladi raziskovalec  2009 - 2013  23 
6.  33293  dr. Jerneja Češarek Kolšek  Gradbeništvo  Raziskovalec  2013 - 2014  69 
7.  27655  dr. Sabina Dolenec  Geologija  Raziskovalec  2012 - 2014  470 
8.  11292  dr. Vilma Ducman  Gradbeništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  503 
9.  11897  dr. Karmen Fifer Bizjak  Gradbeništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  291 
10.  24339  dr. Matija Gams  Gradbeništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  204 
11.  14934  dr. Mateja Golež  Gradbeništvo  Tehnični sodelavec  2009 - 2014  230 
12.  08670  dr. Jože Hafner  Gradbeništvo  Raziskovalec  2013 - 2014  63 
13.  23403  dr. Miha Hiti  Meroslovje  Raziskovalec  2011 - 2014  56 
14.  37501  dr. Miha Hren  Gradbeništvo  Mladi raziskovalec  2014  60 
15.  13411  dr. Sabina Jordan  Gradbeništvo  Tehnični sodelavec  2009 - 2014  287 
16.  14926  dr. Nataša Knez  Gradbeništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  109 
17.  33198  dr. Lidija Korat  Gradbeništvo  Mladi raziskovalec  2010 - 2014  129 
18.  22315  dr. Tadeja Kosec  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2014  336 
19.  26527  dr. Jaka Kovač  Gradbeništvo  Raziskovalec  2009 - 2012  32 
20.  24337  dr. Miha Kramar  Gradbeništvo  Raziskovalec  2013 - 2014  73 
21.  27532  dr. Maja Kreslin  Gradbeništvo  Raziskovalec  2011 - 2014  162 
22.  17353  Viljem Kuhar    Tehnični sodelavec  2009 - 2014  320 
23.  02667  Bojan Leben  Gradbeništvo  Tehnični sodelavec  2009 - 2014  94 
24.  08281  dr. Andraž Legat  Gradbeništvo  Vodja  2009 - 2014  486 
25.  21593  dr. Stanislav Lenart  Gradbeništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  227 
26.  11649  dr. Marko Likon  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2009 - 2013  57 
27.  13398  mag. BOJANA LUKAČ  Kemija  Tehnični sodelavec  2009 - 2011  39 
28.  05697  mag. Marjanca Lutman  Gradbeništvo  Tehnični sodelavec  2009 - 2014  481 
29.  25599  dr. Alenka Mauko Pranjić  Geologija  Raziskovalec  2009 - 2014  319 
30.  05930  dr. Ana Mladenović  Geologija  Raziskovalec  2009 - 2014  819 
31.  37699  dr. Petra Močnik  Materiali  Mladi raziskovalec  2014  36 
32.  32104  dr. Peter Nadrah  Kemija  Raziskovalec začetnik  2013 - 2014  78 
33.  36451  dr. Primož Oprčkal  Geologija  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  124 
34.  17991  dr. Primož Pavšič  Gradbeništvo  Tehnični sodelavec  2009 - 2010  167 
35.  24096  dr. Tomaž Pazlar  Gradbeništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  120 
36.  04137  dr. Borut Petkovšek  Gradbeništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  203 
37.  35412  dr. Andreja Pondelak  Materiali  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  98 
38.  05703  mag. Mihael Ramšak  Gradbeništvo  Tehnični sodelavec  2009 - 2014  146 
39.  13700  mag. Mojca Ravnikar Turk  Gradbeništvo  Tehnični sodelavec  2009 - 2014  210 
40.  05706  dr. Andrej Rebec  Gradbeništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  121 
41.  34381  dr. Nejc Rozman  Materiali  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  39 
42.  12521  dr. Andrijana Sever Škapin  Gradbeništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  428 
43.  04054  mag. Jelena Srpčič  Gradbeništvo  Tehnični sodelavec  2009 - 2011  367 
44.  09861  Jerneja Strupi-Šuput  Gradbeništvo  Tehnični sodelavec  2009 - 2012  134 
45.  13200  dr. Aljoša Šajna  Gradbeništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  194 
46.  27939  Luka Škrlep  Gradbeništvo  Tehnični sodelavec  2009 - 2014  131 
47.  35413  dr. Mateja Štefančič  Gradbeništvo  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  33 
48.  32022  dr. Erika Švara Fabjan  Kemija  Mladi raziskovalec  2009 - 2014  72 
49.  00654  dr. Miha Tomaževič  Gradbeništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  743 
50.  37502  dr. Petra Triller  Gradbeništvo  Mladi raziskovalec  2014  81 
51.  27508  dr. Janez Turk  Gradbeništvo  Raziskovalec  2013 - 2014  215 
52.  22096  dr. Gregor Vidmar  Gradbeništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  54 
53.  25471  dr. Gregor Vilhar  Gradbeništvo  Raziskovalec  2009 - 2010  54 
54.  20335  dr. Bojan Zajec  Gradbeništvo  Raziskovalec  2013 - 2014  182 
55.  10771  dr. Aleš Žnidarič  Gradbeništvo  Tehnični sodelavec  2009 - 2014  413 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1502  Zavod za gradbeništvo Slovenije  Ljubljana  5866324000  10.454 
Pomen za razvoj znanosti
Velika večina raziskav programske skupine je vključena v mednarodne projekte (predvsem v EU Okvirnih programih), kar dokazuje da so raziskave pomembne za razvoj znanosti v širšem smislu. Zato so tudi usmeritve naših raziskav usklajene s tistimi v tujini: razvoj novih materialov (vključno z nano-materiali) in tehnologij, povečanje trajnosti materialov in objektov, izboljšanje energetske učinkovitosti in uporaba alternativnih virov energije, uporaba sekundarnih surovin in zmanjšanje vplivov na okolje, ohranjanje kulturne dediščine, razvoj ali modifikacija tehnik in metodologij za ocenjevanje ter spremljanje stanja objektov. Določene specifike naših raziskav so povezane predvsem s posebnimi lastnostmi stavb in inženirskih objektov, ter značilnostmi naravnih virov in okolja. Programska skupina se je s svojimi rezultati uveljavila v mednarodnem merilu, o čemer pričajo objavljena dela v znanstvenih revijah najvišjega ranga na vseh področjih delovanja, številni citati objavljenih del, vpetost raziskovalcev kot stalnih recenzentov, ter članstva v mednarodnih združenjih. Kljub temu, da so naše raziskave pretežno aplikativno usmerjene, na številnih področjih vzdržujemo neposreden stik z najnovejšimi znanstvenimi spoznanji: - raziskave na področju potresnega inženirstva, - študij dinamičnega obnašanja zemljin, - modeliranje požarnih scenarijev, - razvoj nano-materialov za uporabo v gradbeništvu, - razvoj kompozitov z uporabo sekundarnih surovin/odpadkov, vključno z imobilizacijo toksičnih komponent, - raziskave in razvoj različnih postopkov remediacije s kovinami onesnaženih zemljin, - raziskave kompleksnih degradacijskih procesov (alkalno-silikatna reakcija, korozija jekla v betonu, napetostno-korozijsko pokanje, tribo-korozijski procesi), - karakterizacija degradacijskih procesov historičnih materialov in razvoj nadomestnih materialov, - razvoj materialov in tehnologij za izboljšanje trajnosti posameznih materialov in vrst objektov, - modeliranje toplotnih tokov in vlage v stavbah ob določenih pogojih okolja, - razvoj in implementacijo različnih merilnih tehnik in metodologij za ovrednotenje stanja materialov in objektov, - evalvacija različnih metod za oceno življenjskega kroga. Pri naših raziskavah smo poskušali v čim večji meri učinkovito implementirati znanja iz drugih temeljnih področij, saj lahko z njihovo kombinacijo uspešno kreiramo nova znanstvena spoznanja. To je še posebej pomembno pri trajnostnem gradbeništvu, ki združuje znanja številnih temeljnih ved in različnih uporabnih področij. Istočasno so rezultati naših raziskav prispevali tudi k osnovnemu znanju posameznih ved in usmerjali aktivnosti na aplikativnih področjih. Zato so imele aktivnosti programske skupine velik pomen za razvoj znanosti na širšem področju gradbeništva, ter posredno tudi za nekatera ostala področja tehnike in naravoslovja. Pri tem je bilo ključno tesno sodelovanje z vrhunskimi znanstveniki in raziskovalnimi skupinami v tujini (partnerski inštituti in univerze) in doma (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, IJS, KI, IMT, GeoZS).
Pomen za razvoj Slovenije
Področje gradbeništva v vseh razvitih državah predstavlja močno industrijsko vejo, ki posredno vpliva tudi na velik krog ostalih industrijskih panog, še posebej je povezano z infrastrukturo v prometu, energetiki in komunalnih dejavnostih. Istočasno je trajnostno gradbeništvo eden ključnih delov trajnostnega razvoja družbe kot celote. V tem smislu naše raziskave niso bile navezane samo na ožje področje gradbeništva, temveč tudi na učinkovito rabo virov, zmanjševanje vplivov na okolje, ter sociološki vidik bivanja. S sodelovanjem v številnih mednarodnih projektih in združenjih smo delovali kot vmesni člen med svetovnim tehnološkim razvojem in industrijskimi partnerji, ter tako posredno prenašali znanje in izkušnje v industrijsko prakso. Stabilnost in varnost gradbenih objektov sta že sama po sebi pomembna za trajnostni družbeno-ekonomski razvoj. Porušitev ali izrazita poškodovanost objektov (stavb in infrastrukturnih objektov) med potresom (večji del Slovenije spada med tektonsko aktivna področja), poplavami, zaradi zemeljskih plazov ali požara, bi poleg človeških žrtev lahko povzročila tudi prekinitev gospodarskih dejavnosti države. Potrebno je omeniti, da bi bila v takem primeru relativno velika tudi verjetnost onesnaženj, oziroma ekoloških katastrof. Zato so raziskave na segmentu potresnega in požarnega inženirstva, ter varstva pred poplavami in plazovi, izjemno pomembne za družbeno-ekonomski razvoj Slovenije. Gradbeni objekti s posebnimi zahtevami (prometna in energetska infrastruktura, odlagališča) morajo poleg splošnih zahtev izpolnjevati še dodatne zahteve, ki so določene s posebnostmi njihovega delovanja in vplivi okolja. Zato so specifične tudi zahteve pri načrtovanju, gradnji, vzdrževanju in sanacijah te vrste objektov. Naše raziskave so omogočale optimalno izpolnitev teh zahtev, povezanih z varnostjo, trajnostjo, zmanjšanjem vplivov na okolje, ter tudi ekonomičnostjo posameznih operacij (gospodarjenje z objekti). Posebej pomembna je ustrezna izvedba omenjenih aktivnosti pri jedrskih objektih (vključno z odlagališči jedrskih odpadkov), saj vsaka napaka poleg neposrednih človeških žrtev in izjemne gospodarske škode lahko povzroči dolgoročno ekološko katastrofo velikih razsežnosti. Z raziskavami na področju uporabe sekundarnih surovin, energetske učinkovitosti stavb in uporabe alternativnih virov energije (sončna in geotermalna) smo intenzivno sodelovali pri zmanjšanju obremenitev okolja, naravnih surovin in energije. Gradbeništvo je namreč idealno področje za uporabo različnih odpadkov kot kvalitetnih alternativnih materialov in sicer predvsem iz dveh razlogov: na tem področju je možno porabiti velike količine teh materialov; z različnimi vezivi ali postopki je možno imobilizirati toksične komponente. S svojimi raziskavah smo prispevali k optimizaciji uporabe različnih industrijskih in komunalnih odpadkov, ter tudi postopkov za remediacijo onesnažene vode in zemljin. Učinkovita uporaba omenjenih tehnologij je skupaj s celovitimi analizami življenjskega kroga (LCA/Life Cycle Assessment in LCCA/Life Cycle Cost Analysis) pogoj za trajnostni razvoj Slovenije. V tem smislu je zelo pomembno tudi naše sodelovanje s partnerji v okviru širših projektov KIC »Raw Materials« in Widespread Teaming »Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence (InnoRenew CoE)«. Pomemben del slovenske kulturne dediščine predstavlja tudi stavbna dediščina, ki jo je potrebno stalno vzdrževati in periodično obnavljati/restavrirati. Glede na to, da je ohranjanje originala eden najpomembnejših parametrov restavratorskega posega, smo z rezultati naših raziskav v sodelovanju z ostalimi inštitucijami zagotavljali ustrezen nivo obnavljanja kulturne dediščine in tudi osnovo za razvoj nadomestnih historičnih materialov. Del pridobljenega znanja se preliva tudi v učne programe na univerzitetnem študiju. Tesna vpetost v mednarodne raziskave nam omogoča predvsem mentorstvo na podiplomskem nivoju.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno