Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Primerjalna genomika in genomska biodiverziteta

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.02.00  Biotehnika  Živalska produkcija in predelava   
4.06.00  Biotehnika  Biotehnologija   
3.04.00  Medicina  Onkologija   
3.05.00  Medicina  Reprodukcija človeka   

Koda Veda Področje
4.04  Kmetijske vede in veterina  Kmetijska biotehnologija 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (44)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  07914  dr. Dušan Benčina  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2014  223 
2.  27545  dr. Rebeka Lucijana Berčič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  112 
3.  33147  dr. Luka Bolha  Biokemija in molekularna biologija  Mladi raziskovalec  2010 - 2014  25 
4.  23779  Nina Brumec    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
5.  31912  dr. Nina Cirkvenčič  Farmacija  Mladi raziskovalec  2009 - 2013 
6.  29430  dr. Ivanka Cizelj  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  51 
7.  31911  dr. Eva Čeh  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2013  38 
8.  35373  dr. Ida Djurdjevič  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  35 
9.  05098  dr. Peter Dovč  Biotehnologija  Vodja  2009 - 2014  935 
10.  29431  dr. Daliborka Dušanić  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2013  42 
11.  20135  dr. Alenka Erjavec Škerget  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2009 - 2014  150 
12.  33149  Irena Godnič  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2010 - 2013  31 
13.  10412  dr. Simon Horvat  Biotehnika  Raziskovalec  2009 - 2014  561 
14.  18981  dr. Tatjana Kavar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2010 - 2014  75 
15.  29432  dr. Rok Keber  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  52 
16.  13343  dr. Nadja Kokalj Vokač  Onkologija  Raziskovalec  2009 - 2014  448 
17.  34335  dr. Saša Koprivec  Veterina  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  23 
18.  30811  dr. Danijela Krgović  Onkologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2014  79 
19.  16361  dr. Tanja Kunej  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  913 
20.  33997  Vesna Mrak    Tehnični sodelavec  2012 - 2014  15 
21.  05008  dr. Mojca Narat  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  688 
22.  28505  dr. Jernej Ogorevc  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  137 
23.  24298  dr. Irena Oven  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  81 
24.  29433  dr. Anja Palandačić  Reprodukcija človeka  Mladi raziskovalec  2009 - 2011  42 
25.  27547  dr. Zala Prevoršek  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  42 
26.  34334  dr. Jasmina Puc  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  18 
27.  22445  dr. Andrej Razpet  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2012  64 
28.  34336  dr. Andrej Renčelj  Medicina  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  22 
29.  24369  dr. Matjaž Simončič  Biotehnologija  Raziskovalec  2009  23 
30.  28506  dr. Urška Sivka  Biokemija in molekularna biologija  Tehnični sodelavec  2009 - 2014  19 
31.  11906  dr. Aleš Snoj  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2014  219 
32.  20200  dr. Špela Stangler Herodež  Onkologija  Raziskovalec  2009 - 2014  241 
33.  33151  dr. David Stanković  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2010 - 2014  119 
34.  15658  dr. Simona Sušnik Bajec  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2009 - 2014  194 
35.  18853  Ljubica Šalgaj    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
36.  17513  Vida Štuhec    Tehnični sodelavec  2009  10 
37.  18851  Simona Varžič    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
38.  13152  dr. Damijan Vokač  Srce in ožilje  Raziskovalec  2010 - 2014  164 
39.  15747  Andreja Zagorac  Reprodukcija človeka  Tehnični sodelavec  2009 - 2014  154 
40.  18852  Suzana Zagorc-Lapuh    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
41.  18205  dr. Boris Zagradišnik  Onkologija  Raziskovalec  2009 - 2014  259 
42.  32581  dr. Minja Zorc  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2014  182 
43.  37602  Jelena Zurc    Tehnični sodelavec  2014 
44.  28404  dr. Katja Žerjavič  Onkologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2011  46 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0334  Univerzitetni klinični center Maribor  Maribor  5054150000  22.743 
2.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.279 
Povzetek
Genomska revolucija je zaznamovala razvoj temeljnih in aplikativnih bioloških znanostih v zadnjem desetletju. Uporaba sodobnih metod genetike, molekularne in celične biologije ter imunologije v povezavi z visoko zmogljivimi genomskimi orodji odpira popolnoma nove možnosti za pridobivanje znanja o strukturi in delovanju genomov. Program je sestavljen modularno s poudarkom na proučevanju genetske pestrosti v naravnih in gojenih populacijah ter primerjalnem proučevanju genetske determiniranosti lastnosti, ki so povezane z zdravjem in proizvodnimi lastnostmi. Biologija laktacije predstavlja modul, ki je usmerjen v proučevanje izražanja genov v mlečni žlezi različnih sesalskih vrst v različnih fizioloških stanjih. Poleg genov, ki so pomembni za sestavo in tehnološke lastnosti mleka je modul usmerjen v proučevanje izražanja genov, ki uravnavajo razvoj mlečne žleze in imunski odziv ob okužbah. Ker je mlečna žleza cikličen organ, nam nudi idealen model za študij razvoja in rasti, kakor tudi involucije organa v odvisnosti od reprodukcijskega cikla. Za proučevanje vloge posameznih genov in genomskih regij uporabljamo in vitro sisteme, ki omogočajo študij delovanja posameznih genov pod kontroliranimi pogoji in nudijo široko paleto eksperimentalnih možnosti. Pomemben aspekt modula predstavlja študij post transkripcijskih mehanizmov, ki vključujejo procesiranje mRNA in modulacijo izražanja genov z RNA interferenco. Cikličen razvoj mlečne žleze nam omogoča proučevanje vloge matičnih celic v mlečni žlezi in njihovo vlogo pri nastanku tumorjev. Detekcija kandidatnih genov in razvoj transgenih živalskih modelov je programski modul, ki je pretežno usmerjen v gensko mapiranje in odkrivanje regij, ki uravnavajo metabolizem energije in nalaganje maščob v telesu. Identifikacija kandidatnih genov poteka v več korakih, ki obsegajo kartiranje genskih regij z velikim vplivom (QTL), razvoj informativnih markerjev in izbor kandidatnih genov z ozirom na njihov fiziološki pomen in genetsko variabilnost v proučevanjih populacijah. Za preverjanje vloge kandidatnih genov uporabljamo predvsem asociacijske študije v gojenih populacijah, razvijamo pa tudi mišji model z izničenimi geni za in vivo študij delovanja tarčnih regij v genomu. Poleg študija dejavnikov, ki vplivajo na metabolizemn energije, posebno pozornost namenjamo biogenezi mitohondrijev in interakcijam med jedrnim in mitohondrijskim genomom. Proučevanje molekularnih osnov antigenske variabilnosti ptičjih mikoplazem, je namenjeno odkrivanju mehanizmov, ki tem organizmom omogočajo uspešno izogibanje gostiteljevemu imunskemu odzivu in preživetje v imunsko kompetentnem gostitelju. Študij imunskega odziva je tema, ki povezuje več modulov programa in omogoča iskanje novih rešitev za zaščito pred infekcijami. Študij interakcij med delovanjem genoma patogenih mikroorganizmov in gostitelja pomembno doprinaša k boljšemu razumevanju faktorjev virulence omogoča razvoj novih diagnostičnih sredstev in cepiv. Modul, ki je usmerjen v študij genetske pestrosti prosto živečih in gojenih populacij živali omogoča evidentiranje stanja v proučevanih populacijah, proučevanje medpopulacijskih razmerij in zgodovine populacij na osnovi njihove genetske strukture. Poleg tega pojasnjuje taksonomski položaj redkih in pogosto ogroženih taksonov in jim na ta način zagotavlja ustreznejšo obravnavo in boljše možnosti za preživetje. Razvoj citogenetskih in molekularnih metod za gensko diagnostiko v medicini je modul, ki se metodološko povezuje z večino drugih modulov in na ta način v medicinsko naravnane raziskave vnaša širši, primerjalni aspekt.
Pomen za razvoj znanosti
Programska skupina je na številnih področjih v samem vrhu raziskovanja. Področja, kjer aktivno doprinašamo k generiranju novega znanja so biologija laktacije, karakterizacija matičnih celic, proučevanje molekularnega ozadja debelosti, razvoj živalskih modelov za študij debelosti, razumevanje evolucijskega razvoja salmonidov v JV Evropi, imunogene determinante aviarnih in širše živalskih mikoplazem, Razvoj novih diagnostičnih metod v humani citogenetiki in rekonstrukcija zgodovine pasem domačih živali. Na področju genomskih raziskav se vključujemo v večje konzorcije in tam s svojim znanjem o genetskem ozadju kompleksnih lastnosti doprinašamo k generiranju novega znanja.
Pomen za razvoj Slovenije
Pomen programske skupine za Slovenijo je v prenosu vrhunskega znanja v lokalno okolje in v aplikaciji znanja v praksi in posredovanju metodoloških novosti različnim uporabnikom. Preko objavljanja naših rezultatov doprinašamo tudi h krepitvi ugleda slovenske znanosti v svetu. Naši študentje, ki uspešno nadaljujejo znanstveno kariero v tujini so naši ambasadorji in pomembni nosilci stikov z raziskovalnimi inštitucijami v tujini. Programska skupina tudi konkretno stalno skrbi za napredek diagnostičnih potopkov v medicini in za stalno posodabljanje metod, ki jih uporabljamo za upravljanje z genskimi viri in za izboljšanje genetske baze domačih živali.
Avdiovizualni viri (1)
št. Naslov (s povezavo na video) Dogodek Vir
1. Primerjalna genomika in genomska biodiverziteta  Pro(mo)gram - predstavitveni filmi raziskovalnih programov  Video predstavitev raziskovalnega programa 
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno