Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.05.00  Humanistika  Jezikoslovje   

Koda Veda Področje
H350  Humanistične vede  Jezikoslovje 

Koda Veda Področje
6.02  Humanistične vede  Jeziki in književnost 
Ključne besede
sodobna in zgodovinska slovenska leksika, besedotvorje, skladnja, terminologija, besedje, leksika, leksem, leksikologija, leksikografija, razlagalni splošni/specializirani/terminološki slovarji, eno- in večjezični slovarji, pomenske razlage, eno- in večbesedna slovarska gesla in podgesla, geslovniki, slovarski sestavki, listkovno slovarsko gradivo, zbirke elektronskih besedil; termin, slovenska terminologija, terminografija, botanični slovar, splošni tehniški slovar, gledališki slovar, geografski slovar, pravnozgodovinski slovar, umetnostnozgodovinski slovar, lesarski slovar, čebelarski slovar, gemološki slovar, slovaropisni priročnik, priročnik za tehnike; dialektologija, slovenska narečja, lingvistični (jezikovni) atlas, fonetika, fonologija, fonološki opis, narečni slovar, naglas, tonematika, fonoteka, narečne gradivske zbirke; etimologija, etimološki slovar, primerjalno jezikoslovje,
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (45)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  23505  dr. Kozma Ahačič  Jezikoslovje  Raziskovalec  2010 - 2014  674 
2.  17092  dr. Aleksandra Bizjak Končar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  126 
3.  07322  dr. Varja Cvetko-Orešnik  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  140 
4.  32210  dr. Metod Čepar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  58 
5.  17532  Marija Djurović    Tehnični sodelavec  2009 - 2012 
6.  15689  dr. Helena Dobrovoljc  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  395 
7.  27512  dr. Tanja Fajfar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  149 
8.  05792  dr. Metka Furlan  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  386 
9.  16313  dr. Apolonija Gantar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2013 - 2014  222 
10.  21708  dr. Nataša Gliha Komac  Jezikoslovje  Raziskovalec  2013 - 2014  408 
11.  32205  dr. Januška Gostenčnik  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  131 
12.  20203  dr. Nataša Jakop  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  165 
13.  19181  dr. Tjaša Jakop  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  368 
14.  05494  dr. Primož Jakopin  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  221 
15.  17536  Nevenka Jerman    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
16.  37555  dr. Janoš Ježovnik  Jezikoslovje  Mladi raziskovalec  2014  110 
17.  10288  dr. Carmen Kenda-Jež  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  314 
18.  32204  dr. Boris Kern  Jezikoslovje  Mladi raziskovalec  2009 - 2013  279 
19.  21451  dr. Simona Klemenčič  Humanistika  Raziskovalec  2009 - 2014  187 
20.  34596  dr. Domen Krvina  Jezikoslovje  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  111 
21.  29391  dr. Mojca Kumin Horvat  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  221 
22.  18808  Alenka Lap    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
23.  29395  dr. Nina Ledinek  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  132 
24.  11054  dr. Andreja Legan Ravnikar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  248 
25.  06500  dr. Majda Merše  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2012  302 
26.  28437  dr. Mija Michelizza  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  121 
27.  34592  dr. Tanja Mirtič  Jezikoslovje  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  96 
28.  05798  dr. Jožica Narat  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  125 
29.  06331  dr. Vladimir Nartnik  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009  372 
30.  30798  dr. Andrej Perdih  Jezikoslovje  Raziskovalec  2013 - 2014  176 
31.  33360  dr. Špela Petric Žižić  Jezikoslovje  Mladi raziskovalec  2010 - 2014  48 
32.  17537  Alenka Porenta    Tehnični sodelavec  2009 - 2014  33 
33.  06475  dr. Frančiška Premk  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2010  214 
34.  35530  dr. Luka Repanšek  Jezikoslovje  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  147 
35.  07485  dr. Jerica Snoj  Jezikoslovje  Raziskovalec  2013 - 2014  75 
36.  04617  dr. Marko Snoj  Jezikoslovje  Vodja  2009 - 2014  501 
37.  23441  dr. Matej Šekli  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  451 
38.  10353  dr. Jožica Škofic  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  680 
39.  06192  dr. Silvo Torkar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2013 - 2014  453 
40.  35533  dr. Mitja Trojar  Jezikoslovje  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  180 
41.  17538  Rožamarija Uršič    Tehnični sodelavec  2009 - 2013 
42.  07635  dr. Peter Weiss  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  716 
43.  20690  dr. Danila Zuljan Kumar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  467 
44.  25651  dr. Mojca Žagar Karer  Jezikoslovje  Mladi raziskovalec  2009  256 
45.  12845  dr. Andreja Žele  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  859 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.962 
Povzetek
Raziskovalni program obsega na podlagi edine in edinstvene klasične in elektronske gradivske baze nastajajoča slovarska in monografska jezikoslovna dela s področja sodobnega slovenskega knjižnega jezika, slovenske strokovne terminologije, atlase in slovarje s področja dialektologije slovenskega jezika, zgodovinske slovarje slovenskega jezika in pripadajoča monografska dela, etimološki slovar slovenskega jezika ter izgradnjo korpusa slovenskega jezika, kakor je smiselno in nujno za izdelavo inštitutskih slovarskih del in širše. Neobhodno podlago za večino najavljenih slovarskih del, še zlasti za pripravo in izdelavo slovarjev sodobnega knjižnega jezika in strokovnih terminoloških slovarjev, predstavlja infrastrukturna dejavnost (raziskovalna in iz te posledično nastale in nastajajoče ustrezne gradivske zbirke, klasične in v večji meri elektronske), vključena v sklop t. i. Naravne in kulturne dediščine ZRC SAZU. Za slovarsko delo je potrebna poleg obvladovanja slovaropisnih metod široka jezikoslovna razgledanost, ki vključuje znanje slovnice, poznavanje jezikoslovnih teorij, še zlasti pa jezikoslovnega področja, ki mu slovar pripada. Končno velja posebej izpostaviti, da slovarsko delo izrazito zahteva skupinsko leksikološko-leksikografsko reševanje jezikovnih/jezikoslovnih vprašanj in aplikativni prenos jezikovnega/jezikoslovnega vedenja v slovarsko prakso. Slovarsko delo pri enojezičnih razlagalnih slovarjih slovenskega jezika zahteva stalno sledenje najnovejšim jezikoslovnim ugotovitvam in njihovo praktično preverjanje oz. uresničevanje. Slovarska dela in slovarji so izrednega pomena za posodobitev, utrditev in širitev jezikovne kulture na slovenskih tleh, obenem pa nujna potreba za slovensko razpoznavnost pri delovanju v Evropski uniji. Program obsega interdisciplinarno raziskovanje slovenske terminologije in terminografije s stališča besedotvorja, stilistike, pomenoslovja, primerjalnega jezikoslovja, izdelavo slovenskega slovaropisnega priročnika in jezikovnega priročnika za tehnike, izdelavo poimenovalnega sistema in večjezičnih, normativnih, razlagalnih slovarjev. Sinhrone in diahrone raziskave slovenskih narečij na vsem slovenskem etničnem prostoru so usmerjene v izdelavo jezikovnih atlasov (slovenskega, slovanskega, evropskega) in narečnih slovarjev, v monografske opise krajevnih govorov ali narečij, v preučevanje zgodovine dialektologije ter v oblikovanje narečnih gradivskih zbirk. Cilj raziskav tega obdobja je izpolnjevati obveznosti pri mednarodnih projektih (Slovanski in Evropski lingvistični atlas), zaključiti pripravljalna dela za Slovenski lingvistični atlas in povečati gradivske zbirke. Sistematično in kontinuirano raziskovanje izvora in etimologije celotnega slovenskega izraznega fonda (občnega in imenskega) omogoča poleg dokončanja etimološkega slovarja slovenskega jezika tudi nastanek monografskih prikazov. Končni rezultat vsakokratne analize slovenske besede je sintetični prikaz v obliki geselskega članka, iz katerega je razvidno, kako je beseda izpričana/živa v slovenskem jeziku (sinhrono in diahrono), kako je vanj prišla, sorodnost besed v drugih slovanskih jezikih, na podlagi katerega besedotvornega vzorca je nastala in kaj je prvotno pomenila. Med aktualne, dolgoročne naloge slovenskega zgodovinskega slovaropisja spada priprava slovarja jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja oz. slovarja, ki prikazuje slovenski knjižni jezik v času njegovega nastanka. V pripravi je integralni popis besedja, uporabljenega v protestantskih delih 16. stoletja. Izhodišče raziskave besedilnega korpusa slovenskega jezika so novejši dosežki kvantitativnega jezikoslovja svetovnih jezikov, predvsem angleškega, ter primerljivi rezultati, dobljeni z dosedanjimi raziskavami slovenskih besedilnih in leksikografskih elektronskih zbirk.
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati programske skupine so pomembni za razvoj slovenistične znanosti v sinhronem in diahronem vidiku, in sicer z obeh vidikov tudi diastratično in diatopično. Podajajo teoretske ugotovitve in interpretirane podatke o domala vseh plasteh slovenskega jezika na način, ki omogoča nadaljnje raziskave. Pomembni so tudi za razvoj primerjalnega slovanskega in indoevropskega jezikoslovja, saj prinašajo interpretacijo slovenskega gradiva tako, da je to gradivo pripravljeno za širšo obravnavo pri raziskovalcih drugih, zlasti sorodnih in sosednjih jezikov. Rezultati vplivajo tudi na razvoj tistih strok, za katere smo v sodelovanju z zunanjimi področnimi strokovnjaki pripravili terminološke slovarje in druge terminološke priročnike.
Pomen za razvoj Slovenije
Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe (3. člen Ustave Republike Slovenije), za slovenski narod pa je značilno, da ga v prvi vrsti opredeljuje prav jezik. Slovenščina je uradni jezik Republike Slovenije in eden od uradnih jezikov Evropske unije. Programska skupina kontinuirano skrbi za opremljenost slovenskega jezika s temeljnimi jezikovnimi priročniki, kot so slovar knjižnega jezika, pravopisni, etimološki, zgodovinski, narečni in terminološki slovarji ter lingvistični atlasi, ob tem pa jezikovni skupnosti zagotavlja tudi referenčno splošnojezikovno in terminološko svetovanje. Vse to daje na voljo v sodobni spletni obliki, s čimer na eni strani zagotavlja razvoj slovenskega jezika v vseh pojavnih oblikah, na drugi pa slovenščino kot kulturni jezik z bogato tradicijo umešča v krog drugih kulturnih jezikov osrednjeevropskega prostora.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno