Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Idejnopolitični in kulturni pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   

Koda Veda Področje
H271  Humanistične vede  Politična zgodovina 

Koda Veda Področje
6.01  Humanistične vede  Zgodovina in arheologija 
Ključne besede
Prva Jugoslavija, idejnopolitični pluralizem, kulturno ustvarjanje, katolicizem, liberalizem, komunizem, druga svetovna vojna, revolucija, protirevolucija, druga Jugoslavija, idejnopolitični monizem, kulturna politika, Komunistična partija Slovenije, Zveza komunistov Slovenije, Socialistična zveza delovnega ljudstva, socialistično samoupravljanje, federalizem, Ljudska republika Slovenija, Svobodno tržaško ozemlje, Republika Slovenija.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  30814  Blaž Babič  Zgodovinopisje  Mladi raziskovalec  2009 - 2014  18 
2.  06406  dr. Zdenko Čepič  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2009 - 2014  444 
3.  24282  dr. Filip Čuček  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2009 - 2014  175 
4.  08410  dr. Vida Deželak-Barič  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2009 - 2014  263 
5.  00840  dr. Aleš Gabrič  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2009 - 2014  864 
6.  22284  dr. Jure Gašparič  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2009 - 2014  334 
7.  08394  dr. Bojan Godeša  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2009 - 2014  456 
8.  09653  dr. Damijan Guštin  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2009 - 2014  661 
9.  29512  dr. Jurij Hadalin  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2009 - 2014  109 
10.  32014  dr. Žiga Koncilija  Zgodovinopisje  Mladi raziskovalec  2009 - 2014  63 
11.  28399  dr. Eva Mally  Zgodovinopisje  Mladi raziskovalec  2009 - 2011  10 
12.  04075  dr. Boris Mlakar  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2009 - 2014  584 
13.  29514  dr. Željko Oset  Zgodovinopisje  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  260 
14.  08411  dr. Jurij Perovšek  Zgodovinopisje  Vodja  2009 - 2014  840 
15.  29333  dr. Rosvita Pesek  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2009 - 2011  248 
16.  17105  mag. Tadeja Tominšek Čehulić  Zgodovinopisje  Tehnični sodelavec  2009 - 2014  69 
17.  12928  dr. Nevenka Troha  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2009 - 2014  380 
18.  21670  dr. Marko Zajc  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2009 - 2014  346 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0501  Inštitut za novejšo zgodovino  Ljubljana  5057116000  5.244 
Povzetek
V slovenski novejši zgodovini, za katero je v 20. stoletju značilna vrsta usodnih prelomov v idejnem, političnem in kulturnem razvoju in v vojaškem dogajanju na slovenskih tleh, je vprašanje več ali le enostranskega mišljenjskega, vrednostno-civilizacijskega in družbeno političnega življenja posebej pomembno. Raziskovalni program obravnava to vprašanje z namenom kompleksno razčleniti slovensko kulturno ustvarjanje v prvi Jugoslaviji (1918-1941) ter politični razvoj in idejne ter socialnopolitične značilnosti slovenskega katoliškega, liberalnega in komunističnega revolucionarnega tabora v tem obdobju. Posebej se osredotoča tudi na prelomni čas 2. svetovne vojne na Slovenskem (1941-1945) in je usmerjen v razčlenitev medsebojnih razmerij med tedanjimi ključnimi idejnopolitičnimi dejavniki - okupatorjem, katoliškim in liberalnima taborom, komunisti, Osvobodilno fronto in Slovensko zavezo. Obravnava je zasnovana tudi v obdelavi problema revolucionarne uveljavitve komunistov v tem času, zajema pa še odnose med vojaškimi formacijami (okupacijskimi, odporniškimi in na strani okupatorja vojujočimi se protiodporniškimi vojaškimi formacijami) in civilnim prebivalstvom na Slovenskem v letih 1941-1945. Posebna obravnava je namenjena še času druge Jugoslavije (1945-1991). Najprej osvojitvi monopolnega oblastnega položaja komunistov v slovenski družbi po vojni, in nato razčlenitvi ključnih povojnih družbenih, gospodarskih in političnih procesov ter vloge slovenskih politikov v njih; v raziskavo je zajeto tudi politično življenje v Svobodnem tržaškem ozemlju 1947-1954. Raziskovalni program zajema še obravnavo vprašanja slovenske kulturne politike v zadnjem desetletju obstoja druge Jugoslavije in neposredno po oblikovanju in Republike Slovenije. Program se poglablja v slovensko idejnopolitično in kulturno razgibanost, dileme in prelome v 20. stoletju in bo razjasnil raznovrstno dogajanje v tem obdobju, ki se v svojih posledicah dotika tudi sedanjega časa.
Pomen za razvoj znanosti
Izvedba raziskovalnega programa je omogočila zgodovinsko rekonstrukcijo, razlago in razčlenitev pomena, vloge in teže demokratičnega diskurza v idejnopolitičnih razmerah na Slovenskem od konca 19. stoletja do vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo. Ob tem je bila pomembno razširjena vsebinska razsežnost klasičnega političnega zgodovinopisja, saj raziskava širi obravnavana vsebinska in problemska polja tudi na druga relevantna družbena vprašanja, razčlenjena v konkretnem zgodovinskem času in prostoru. Raziskava je prispevala k novim spoznanjem glede razumevanja pomena same demokracije in v tem okviru vprašanja idejne, politične, socialne in nacionalne kohabitacije ter njunega uresničevanja v novejši slovenski politični zgodovini, kar je izjemnega pomena za celotno polje humanistike in družboslovja. V slovenski znanosti so se namreč doslej s pojmom demokracije ukvarjali predvsem filozofi, pravniki, sociologi in politologi, manj pa zgodovinarji, s tem pa je bil pomen razvojnih procesov postavljen v ozadje. Raziskava je pomembno prispevala k osmislitvi različnih pojavnih oblik in preizkušenj demokracije v novejšem slovenskem historičnem toku in s tem odprla marsikatero raziskovalno perspektivo v delu drugih disciplin. To bo tako na matičnem zgodovinopisnem področju, kot tudi na raziskovalnih področjih drugih disciplin, nadgradilo razumevanje strukture in razvoja modernega slovenskega političnega prostora od njegovega oblikovanja v devetdesetih letih 19. stoletja do danes.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati izvajanja raziskovalnega programa prispevajo k bolj uravnoteženemu in ideološko neobremenjenemu razumevanju demokratičnih in nedemokratičnih tradicij slovenskega prostora ter na ta način odpirajo novo perspektivo pojmovanja demokratičnega življenja danes. S tem je omogočen suveren premislek slovenske nacije o stanju in nadaljnjem razvoju demokracije tako znotraj njenega notranjega zorenja kot v evropskem okviru. To pomembno prispeva k vsebinski razsežnosti nadaljnjega ohranjanja slovenske nacionalne identitete in k dvigu slovenske zgodovinske prepoznavnosti. Rezultati raziskave bodo s tem vplivali na oblikovanje dinamične in odprte družbe, ki bo z jasno predstavo o lastnih političnih delitvah in preizkušnjah demokracije v 20. stoletju sposobna sprejemati sodobne razvojne izzive. Raziskava bo obenem na podlagi svojih zgodovinskih razsežnosti pripomogla k poglobljenemu razumevanju sedanje demokratične politične ureditve. Rezultati izvajanja raziskovalnega programa bodo v širokem spoznavnem obsegu uporabni za zgodovinsko vedo in strokovnjake z drugih področij, ki potrebujejo zgodovinsko vedenje za celostno izvedbo svojih raziskav, usmerjenih na najbolj vitalna vprašanja sedanjega časa. Na ta način bodo omogočili večstransko znanstveno-raziskovalno eksploatacijo, pa tudi diseminacijo v obliki poljudno-znanstvenih podajanj. Prenašajo pa se že tudi v pedagoške procese. Širši javnosti kot enemu od uporabnikov humanističnih raziskav bo omogočeno tudi boljše poznavanje politično-zgodovinske dimenzije slovenskega prostora, kar bo utrdilo identiteto slovenske nacije. Kritični pretres pomena in odnosa do pravic državljana v demokraciji, ki je bila izvedena v okviru raziskave, bo pomembno prispeval k dojemanju istih pojmov in pravic v sodobni Sloveniji in v EU.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno