Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Trajnostno oblikovanje kvalitetnega bivalnega okolja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.12.00  Družboslovje  Arhitektura in oblikovanje   
5.08.00  Družboslovje  Urbanizem   

Koda Veda Področje
T240  Tehnološke vede  Arhitektura, oblikovanje notranjosti 

Koda Veda Področje
6.04  Humanistične vede  Umetnost (umetnost, umetnostna zgodovina, izvajanje umetnosti, glasba) 
5.07  Družbene vede  Ekonomska in družbena geografija 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (21)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  35407  dr. Boris Azinović  Gradbeništvo  Mladi raziskovalec  2013 - 2016  75 
2.  00997  dr. Lucija Ažman-Momirski  Urbanizem  Raziskovalec  2013 - 2017  390 
3.  34365  dr. Andreja Benko  Arhitektura in oblikovanje  Mladi raziskovalec  2013 - 2015  125 
4.  29389  dr. Larisa Brojan  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  45 
5.  18507  dr. Petra Čeferin  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2013 - 2017  241 
6.  13183  dr. Alenka Fikfak  Urbanizem  Raziskovalec  2013 - 2017  684 
7.  31865  dr. Anja Jutraž  Urbanizem  Raziskovalec  2013 - 2014  136 
8.  26562  dr. Matevž Juvančič  Urbanizem  Raziskovalec  2013 - 2017  140 
9.  02972  dr. Borut Juvanec  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2013 - 2014  652 
10.  10121  dr. Vojko Kilar  Arhitektura in oblikovanje  Vodja  2013 - 2017  395 
11.  28583  dr. David Koren  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2013 - 2017  108 
12.  18718  dr. Domen Kušar  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2013 - 2017  156 
13.  05564  dr. Darko Likar  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2013 - 2017  90 
14.  34366  dr. Jernej Markelj  Arhitektura in oblikovanje  Mladi raziskovalec  2013 - 2015  48 
15.  30757  dr. Simon Petrovčič  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2013 - 2017  79 
16.  39203  Katarina Rus  Arhitektura in oblikovanje  Mladi raziskovalec  2016 - 2017  12 
17.  23324  dr. Tomaž Slak  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2013 - 2014  197 
18.  29390  dr. Špela Verovšek  Urbanizem  Raziskovalec  2015 - 2017  98 
19.  11310  dr. Martina Zbašnik-Senegačnik  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2013 - 2017  540 
20.  12101  dr. Tadeja Zupančič  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2013 - 2017  453 
21.  31860  dr. Rok Žgalin Kobe  Arhitektura in oblikovanje  Mladi raziskovalec  2013 - 2014 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0791  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo  Ljubljana  1626949  8.813 
Povzetek
Predlagani raziskovalni program je razdeljen na tri tematske sklope: A) Razvoj sodobnih konceptov arhitekture in urbanizma vezanih na specifiko arhitekturnega prostora in kulturno dediščino v Sloveniji, B) Raziskave vezane na projektiranje, tehnologijo in izvedbo detajlov trajnostnih nizkoenergijskih hiš in C) Raziskave metod dialoga in izobraževanja o trajnostnem prostorskem razvoju v arhitekturi in urbanizmu. Prvi sklop povezuje in razvija arhitekturno in urbanistično teorijo z raziskovanjem specifik arhitekturnega prostora v Sloveniji in razvojem kritičnega in varovalno-kreativnega odnosa do naravne in kulture dediščine. Drugi sklop raziskuje problematiko trajnostnega projektiranja nizkoenergijskih hiš, ki so vse pogostejše v slovenski arhitekturni praksi in katerih uporaba bo v naslednjih letih predpisana tudi z zakonom. Pri tem poskuša odgovoriti na vprašanje, kako tehnične zahteve po povečani energetski učinkovitosti stavb vplivajo na varnost objektov, od konstrukcijske celote to detajlov. Podrobno raziskuje kako izvesti stike konstrukcijskih sklopov na nivoju kleti in temeljev, na nivoju priključkov skozi fasadni ovoj in na nivoju strehe. Tretji tematski sklop je posvečen arhitekturnemu in urbanističnemu izobraževanju, razvoju metod za pogajalski urbanizem, med-disciplinarnemu in medgeneracijskemu sodelovanju ter vseživljenjskem učenju v procesu oblikovanja prostora. Razvija organizacijski, prostorski in tehnološki sistem dialoga o trajnostnem prostorskem razvoju, ki je obenem platforma vseživljenjskega učenja sooblikovalcev prostora.
Pomen za razvoj znanosti
Svetovni pomen rezultatov programa je v specifični možnosti slovenskega prostora, da v času ekonomske krize vzorčno razišče in metodološko obdela ter ponudi temeljne in aplikativne rešitve izjemno zapletenih sestavin varstva, urejanja in razvoja bivalnega okolja. Čas ekonomske krize je priložnost in izziv za inovacije, usmerjene k racionalizaciji rabe prostora, materialov in energije, ob hkratnem povečanju bivalnega udobja in ugodja. Rezultati v mednarodnem okolju tudi vzpostavljajo most znanstvenega pristopa med zahodnim in vzhodnim delom Evrope, kot ga omogoča vsebinska širina.   Komplementarnost in vpetost raziskav na mednarodni ravni je izražena tako v obvezni interdisciplinarnosti kot v izhodišču raziskovalne tematike. Predvidene raziskovalne teme sestavljajo vzorec najbolj aktualnih problemov v zastavljenem cilju, kako trajnostno oblikovati kvalitetno bivalno okolje.   Neposredne povezave zlasti z evropskimi raziskovalnimi centri kažejo na realno vpetost tem v istočasno zastavljene probleme v drugih okoljih. Obenem so nekateri projekti že tudi nadaljevanje ali začetek takih aktualnih mednarodnih raziskovalnih projektov. Že široko sodelovanje v 5. evropskem programu v različnih temah (od projekta razvoja vzgoje – Erasmus..., preko specifičnih razvojnih raziskav - protipotresna gradnja in normativi gradnje, do teoretičnih modelov za planiranje - reurbanizacija mestnih jeder itd.) dokazujejo uspešnost dosedanje komplementarnosti raziskovalnega dela, saj so nekateri med raziskovalci oziroma njihove skupine v novih mrežnih projektih prevzeli tudi vlogo koordinatorja na evropski ravni.
Pomen za razvoj Slovenije
RP je v Sloveniji pomemben: - za prenos, razvoj in navezavo na celovite cilje trajnostnega razvoja bivalnega okolja iz evropskega in svetovnega merila v slovenski prostor in slovenskih izkušenj v druga okolja, - za razvoj interdiscipinarnega sistema raziskav in planiranja oblikovanega bivalnega okolja, - za vzgojo specialistov in raziskovalcev, - za vzorčne obdelave najpomembnejših problemov trajnostnega urejanja prostora.   NEPOSREDNI POMEN: GOSPODARSTVO IN DRUŽBA RP predstavlja temeljne in razvojne raziskave za potrebe prostorske zakonodaje in regulative v konkretnem prostoru. GOSPODARSKA(-E) PANOGO/E -za tehnološki razvoj – vpliv na razvoj gradbenih tehnologij: Temeljno in razvojno raziskovalnje v arhitekturi vodi v razvoj novih gradbenih tehnologij. POMEN ZA DRUŽBENO INFRASTRUKTURO, ZA JAVNO UPRAVO Programska skupina zagotavlja rezultate raziskav, ki so neposredno uporabni za razvoj družbenega oz. upravnega sistema urejanja in oblikovanja prostora POMEN ZA KULTURNI RAZVOJ Če razumemo arhitekturo kot del kulture, potem ovrednotimo rezultate programa kot neposrednega pomena za kulturni razvoj. DEDIŠČINA Temeljne raziskave celotne stavbne in naselbinske dediščine slovenskega prostora in identitete tako imenovanih "arhitekturnih krajin" vplivajo na prakso varovanja arhitekturne dediščine v aktivnem in stalnem sodelovanju z državno, regionalno in lokalno ravnjo skupnosti (od ministrstev do občin), z Zavodom za varstvo kulturne dediščine RS in njegovimi regionalnimi enotami, različnimi raziskovalnimi inštitucijami, projektantskimi skupinami ali posamezniki, individualnimi naročniki ali uporabniki raziskav   POSREDNI POMEN ZA DRUŽBO: PROMOCIJA DRŽAVE Kakovostna arhitektura je eden bistvenih promotorjev države. DOSTOPANJE DO TUJIH ZNANJ Dostopanje do tujih znanj je omogočeno prek mreženja, tako disciplinarnega kot tudi meddisciplinarnega (EAAE; ENHSA; UIA; ECAADE; IAPS…) VKLJUČEVANJE V MEDNARODNO DELITEV DELA, VZGOJA KADROV Vloga predlaganega programa v mednarodni delitvi dela je nedvoumna, saj je po besedah evropske direktive o poklicnih kvalifikacijah, ki zagotavlja prosti pretok delovne sile na osmih ključnih področjih družbeno-prostorskega razvoja: 'arhitekturno oblikovanje, kakovost zgradb, njihova usklajenost z okoljem, spoštovanje naravne in mestne krajine' zadeva 'javnega interesa' vseh evropskih držav. (iz preambule 27, Direktive 2005/36/ES; str. 25).  Kot osrednja nacionalna izobraževalna institucija, ki izobražuje na najvišji stopnji arhitekturnega izobraževanja, mora Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani graditi znanstvenoraziskovalno in izobraževalno jedro izobraževalnega sistema. POMEN ZA RAZVOJ STROKE IN INŽENIRSKE PRAKSE Vse temeljne, aplikativne in razvojne raziskave so na področju arhitekture v svojem bistvu naravnane razvojno. Arhitekturna praksa povezuje tehniko in umetnost gradnje. Raziskovalni program pa predstavlja priložnost za teoretsko kritično refleksijo prakse, za višjo stopnjo celovitosti arhitekturnega ustvarjanja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno