Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Trajnostno oblikovanje kvalitetnega bivalnega okolja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.12.00  Družboslovje  Arhitektura in oblikovanje   
5.08.00  Družboslovje  Urbanizem   

Koda Veda Področje
S240  Družboslovje  Načrtovanje mest in podeželja 
T260  Tehnološke vede  Prostorsko planiranje 
T240  Tehnološke vede  Arhitektura, oblikovanje notranjosti 

Koda Veda Področje
6.04  Humanistične vede  Umetnost (umetnost, umetnostna zgodovina, izvajanje umetnosti, glasba) 
Ključne besede
arhitektura, urbanizem, oblikovanje, trajnostno načrtovanje, bivalno okolje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (38)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  35407  dr. Boris Azinović  Gradbeništvo  Mladi raziskovalec  2012  73 
2.  00997  dr. Lucija Ažman-Momirski  Urbanizem  Raziskovalec  2009 - 2012  385 
3.  34365  dr. Andreja Benko  Arhitektura in oblikovanje  Mladi raziskovalec  2011 - 2012  124 
4.  03524  mag. Mladen Bratović  Gradbeništvo  Tehnični sodelavec  2011 - 2012  17 
5.  29389  dr. Larisa Brojan  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  45 
6.  05853  dr. Ilka Čerpes  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2012  291 
7.  20425  dr. Gregor Čok  Urbanizem  Raziskovalec  2009 - 2012  223 
8.  13345  dr. Leon Debevec  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2012  136 
9.  13344  dr. Živa Deu  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2012  975 
10.  13183  dr. Alenka Fikfak  Urbanizem  Raziskovalec  2009 - 2012  675 
11.  03771  dr. Peter Fister  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009  689 
12.  16391  dr. Špela Hudnik  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009  246 
13.  18982  dr. Sonja Ifko  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2012  291 
14.  31865  dr. Anja Jutraž  Urbanizem  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  136 
15.  26562  dr. Matevž Juvančič  Urbanizem  Raziskovalec  2009 - 2012  137 
16.  02972  dr. Borut Juvanec  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2012  645 
17.  02200  dr. Igor Kalčič  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2011  369 
18.  10121  dr. Vojko Kilar  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2012  395 
19.  28583  dr. David Koren  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2012  108 
20.  05961  dr. Fedja Košir  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2012  255 
21.  01234  dr. Janez Kresal  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2012  187 
22.  28942  Eva Križaj  Arhitektura in oblikovanje  Tehnični sodelavec  2009  21 
23.  18718  dr. Domen Kušar  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2012  150 
24.  01237  dr. Jože Kušar  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2012  159 
25.  07751  dr. Ljubo Lah  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2012  195 
26.  01236  dr. Boris Leskovec  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2011  311 
27.  05564  dr. Darko Likar  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2012  90 
28.  34366  dr. Jernej Markelj  Arhitektura in oblikovanje  Mladi raziskovalec  2011 - 2012  48 
29.  16194  dr. Peter Marolt  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2012  262 
30.  11746  dr. Tomaž Novljan  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2012  236 
31.  30757  dr. Simon Petrovčič  Arhitektura in oblikovanje  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  79 
32.  23324  dr. Tomaž Slak  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2012  193 
33.  15110  dr. Lara Slivnik  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2012  151 
34.  29390  dr. Špela Verovšek  Urbanizem  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  95 
35.  11310  dr. Martina Zbašnik-Senegačnik  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2012  537 
36.  23542  dr. Domen Zupančič  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2012  343 
37.  12101  dr. Tadeja Zupančič  Arhitektura in oblikovanje  Vodja  2009 - 2012  452 
38.  31860  dr. Rok Žgalin Kobe  Arhitektura in oblikovanje  Mladi raziskovalec  2009 - 2012 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0791  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo  Ljubljana  1626949  8.657 
Povzetek
Slovenski prostor je zaradi njegove izjemne raznolikosti in bogatih naravnih in ustvarjenih danosti ter položaja v Evropi potrebno obravnavati s specifičnimi metodami in kriteriji, utemeljenimi zlasti z indukativnimi raziskovalnimi procesi ter povezavi z evropskim prostorom - kar je doslej izrazito deficitarno. Raziskovalni program predvideva, da bodo rezultati in promocije že doseženih visokih kvalitet oblikovanega bivalnega okolja zagotavljale Sloveniji pomembno izhodišče za trajnostni razvoj in za pomembno vlogo v mednarodnem prostoru. Nastale bodo nove metode tako raziskovanja kot načrtovanja, obenem pa vzgoje javnosti in strokovnjakov. Izbor raziskovalnih sestavin je usmerjen v razmerja kvalitetnega bivalnega okolja do naravnih danosti, varstva okolja, naravne, stavbne, naselbinske in krajinske dediščine, problema arhitekturne identitete, vplivov na družbeno-ekonomski in socialni razvoj, uvedbo novih orodij za urejanje kvalitetnega bivalnega okolja. Program v obvezni interdisciplinarni zasnovi, povezanosti z realnim prostorom in z aplikativno nadgradnjo povezuje arhitekturo, urbanizem in oblikovanje z ekologijo, gradbeništvom, sociologijo, umetnostno zgodovino itd. Osnovni cilji so teoretične in metodološke raziskave stroke za njen razvoj, izobraževanje, razvoj metod, promocijo. Aplikativni del raziskav se neposredno navezuje na teoretične in obravnava naslednje sestavine: kvaliteten razvoj in ohranitev bivalnega okolja v slovenskem prostoru, reševanje problemov trajnostne rabe prostora in varovanje kulturne in naravne dediščine v širšem (evropskem, svetovnem) okolju, aktualnih ciljev oblikovanja in rabe bivalnega okolja ter ugotavljanje "dobrih praks", novih pojavov ali metod in tehnologij, relevantnih za vzpostavitev in razvoj kvalitetnega bivalnega okolja.
Pomen za razvoj znanosti
Glavni pomen rezultatov programa TRAJNOSTNO OBLIKOVANJE KVALITETNEGA GRAJENEGA OKOLJA je v specifični možnosti slovenskega prostora, da vzorčno razišče in metodološko obdela ter ponudi temeljne in aplikativne rešitve izjemno zapletenih sestavin varstva, urejanja in razvoja bivalnega okolja. V mednarodnem okolju tudi vzpostavljajo most znanstvenega pristopa med zahodnim in vzhodnim delom Evrope, kot ga omogoča izjemna vsebinska širina. Znanstveno raziskovalna dejavnost Fakultete za arhitekturo je bila vedno vpeta tudi v svetovno merilo, kar je osnovni cilj tudi za predlagani raziskovalni program.To dokazujejo tako povezave z mednarodnimi raziskovalnimi programi kot neposredne povezave ali sodelovanja v mednarodnih raziskovalnih projektih in programih. V okviru raziskovalnega programa so bile realizirane aktivnosti in dosežki z naslednji področij: - energijsko varčne zgradbe - razvoj stanovanjske gradnje, - trajnostni razvoj naselij, - varna protipotresna gradnja, -razvoj arhitekturnih konstrukcij - problematika raziskav in varstva kulturne dediščine, (za vse naštete smeri so pomembni kongresi, strokovna posvetovanja, seminarji, bilateralne raziskave itd.) Rezultati RP vsebujejo nove teoretične osnove, interdisciplinarne metode, izobraževalne okvire, posebne dokumentacijske in "monitoring" metode za razvojno planiranje bivalnega okolja, ki jih je zaradi specifičnih pogojev mogoče razviti predvsem v Sloveniji - v neposredni povezavi z evropskimi in svetovnimi strokovnimi krogi so že vključene v nov znanstven pristop zlasti v povezavi med zahodnim in vzhodnim delom Evrope ter z najsodobnejšimi pristopi tudi v širšem svetovnem merilu.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni program trajnostno oblikovanje kvalitetnega bivalnega okolja je v Sloveniji pomemben - za prenos, razvoj in navezavo na celovite cilje trajnostnega razvoja bivalnega okolja iz evropskega in svetovnega merila v slovenski prostor in slovenskih izkušenj v druga okolja; za razvoj interdisciplinarnega sistema raziskav in planiranja oblikovanega bivalnega okolja; za vzgojo specialistov in raziskovalcev; za vzorčne obdelave najpomembnejših problemov trajnostnega urejanja prostora. Raziskovalni program je pomemben za gospodarstvo in družbo. Številne aplikativne raziskovalne naloge so in bodo podlaga za strateške ali realne odločitve o trajnostnem razvoju bivalnega okolja v Sloveniji. Raziskovalci so stalno vabljeni kot eksperti za arhitekturne, urbanistične in oblikovalske raziskave, ki jih potrebujejo različna ministrstva, občine, poslovne skupnosti in zasebniki. (Opomba: Rezultati raziskav in njihov odmev v slovenskem prostoru je redno objavljen v letnem zborniku AR.) Velik pomen raziskovalnega programa se kaže tudi v gospodarskih panogah – za tehnološki razvoj – vpliv na razvoj gradbenih tehnologij. Kot temeljne ali razvojne raziskave razvoja arhitekturne, urbanistične in oblikovalske stroke. V slovenskem merilu so pomembne kot odmev na realnost prostora, kot pobuda za kvalitetno oblikovanje bivalnega okolja, kot osnova za razvoj stroke in vzgoje strokovnjakov in predvsem kot povezava z najboljšimi dosežki v svetovnem merilu. V tem okviru je na različnih ravneh izkazan interes in vzpostavljeno sodelovanje z gospodarskimi subjekti (proizvodnja gradiv ali izvajanje gradbenih del, reševanje posebnih prostorskih in oblikovnih problemov, uvajanje energijsko varčnih standardov v gospodarstvo itd.). Raziskovalni program je pomemben za družbeno infrastrukturo in javno upravo. Programska skupina zagotavlja rezultate raziskav, ki so neposredno uporabni za razvoj družbenega oz. upravnega sistema urejanja in oblikovanja prostora. Arhitektura je pomemben del nacionalne kulture, zato lahko ovrednotimo rezultate programa tudi kot neposredni pomen za kulturni razvoj. Raziskave so pomembne kot temeljne raziskave celotne stavbne in naselbinske dediščine slovenskega prostora in kot raziskave identitete tako imenovanih "arhitekturnih krajin". Pomen rezultatov raziskav je izkazan v aktivnem in stalnem sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, lokalnimi skupnostmi (občinami), Zavodom za varstvo kulturne dediščine RS in njegovimi regionalnimi enotami, različnimi raziskovalnimi inštitucijami, projektantskimi skupinami ali posamezniki, individualnimi naročniki ali uporabniki raziskav. V okviru priprave nove državne slovenske strategije prostorskega razvoja so te raziskave vključene kot del obveznih strokovnih osnov in bodo v prihodnosti nadgrajene po potrebi z dodatnimi. Kakovostna arhitektura je eden bistvenih promotorjev države in torej pomembna tudi na državnem nivoju. Vse temeljne, aplikativne in razvojne raziskave so na področju arhitekture v svojem bistvu naravnane razvojno. Arhitekturna praksa povezuje tehniko in umetnost gradnje. Raziskovalni program pa predstavlja priložnost za teoretsko kritično refleksijo prakse, za višjo stopnjo celovitosti arhitekturnega ustvarjanja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno