Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Trajnostno oblikovanje kvalitetnega bivalnega okolja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.12.00  Družboslovje  Arhitektura in oblikovanje   
5.08.00  Družboslovje  Urbanizem   

Koda Veda Področje
S240  Družboslovje  Načrtovanje mest in podeželja 
T260  Tehnološke vede  Prostorsko planiranje 
T240  Tehnološke vede  Arhitektura, oblikovanje notranjosti 
Ključne besede
arhitektura, urbanizem, oblikovanje, trajnostno načrtovanje, bivalno okolje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (42)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  00997  dr. Lucija Ažman-Momirski  Urbanizem  Raziskovalec  2006 - 2008  389 
2.  24415  dr. Jaka Bežan  Arhitektura in oblikovanje  Mladi raziskovalec  2006 - 2008 
3.  03524  mag. Mladen Bratović  Gradbeništvo  Tehnični sodelavec  2006 - 2008  17 
4.  29389  dr. Larisa Brojan  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2008  45 
5.  05853  dr. Ilka Čerpes  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2004 - 2008  292 
6.  20425  dr. Gregor Čok  Urbanizem  Raziskovalec  2004 - 2008  224 
7.  13345  dr. Leon Debevec  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2006 - 2008  137 
8.  13344  dr. Živa Deu  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2006 - 2008  977 
9.  30371  dr. Or Ettlinger  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2008  30 
10.  13183  dr. Alenka Fikfak  Urbanizem  Raziskovalec  2005 - 2008  681 
11.  03771  dr. Peter Fister  Arhitektura in oblikovanje  Vodja  2004 - 2008  689 
12.  03153  mag. Peter Gabrijelčič  Arhitektura in oblikovanje  Tehnični sodelavec  2006 - 2007  775 
13.  11640  mag. Tadej Glažar  Arhitektura in oblikovanje  Tehnični sodelavec  2006 - 2008  241 
14.  20426  Rupert Gole  Arhitektura in oblikovanje  Tehnični sodelavec  2004 - 2008  35 
15.  24482  dr. Nika Grabar  Arhitektura in oblikovanje  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  127 
16.  16391  dr. Špela Hudnik  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2006 - 2008  247 
17.  18982  dr. Sonja Ifko  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2006 - 2008  299 
18.  26562  dr. Matevž Juvančič  Urbanizem  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  140 
19.  02972  dr. Borut Juvanec  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2004 - 2008  652 
20.  02200  dr. Igor Kalčič  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2005 - 2008  369 
21.  10121  dr. Vojko Kilar  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2006 - 2008  395 
22.  26563  dr. Ljudmila Koprivec  Arhitektura in oblikovanje  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  45 
23.  05961  dr. Fedja Košir  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2006 - 2008  255 
24.  09810  Janez Koželj  Arhitektura in oblikovanje  Tehnični sodelavec  2006 - 2008  648 
25.  01234  dr. Janez Kresal  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2004 - 2008  187 
26.  28942  Eva Križaj  Arhitektura in oblikovanje  Tehnični sodelavec  2007 - 2008  21 
27.  18718  dr. Domen Kušar  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2005 - 2008  153 
28.  01237  dr. Jože Kušar  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2006 - 2008  159 
29.  07751  dr. Ljubo Lah  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2006 - 2008  200 
30.  01236  dr. Boris Leskovec  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2006 - 2008  311 
31.  05564  dr. Darko Likar  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2006 - 2008  90 
32.  01238  dr. Jože Marinko  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2005 - 2008  80 
33.  16194  dr. Peter Marolt  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2005 - 2008  267 
34.  11746  dr. Tomaž Novljan  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2005 - 2008  237 
35.  03214  Marjan Ocvirk  Arhitektura in oblikovanje  Tehnični sodelavec  2006 - 2008  108 
36.  06024  dr. France Rihtar  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2006 - 2008  107 
37.  18717  Igor Seljak  Arhitektura in oblikovanje  Tehnični sodelavec  2006 - 2008  76 
38.  23324  dr. Tomaž Slak  Arhitektura in oblikovanje  Tehnični sodelavec  2006 - 2008  196 
39.  29390  dr. Špela Verovšek  Urbanizem  Mladi raziskovalec  2008  95 
40.  11310  dr. Martina Zbašnik-Senegačnik  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2004 - 2008  538 
41.  23542  dr. Domen Zupančič  Arhitektura in oblikovanje  Mladi raziskovalec  2004 - 2005  343 
42.  12101  dr. Tadeja Zupančič  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2004 - 2008  452 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0791  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo  Ljubljana  1626949  8.776 
Povzetek
Slovenski prostor je zaradi njegove izjemne raznolikosti in bogatih naravnih in ustvarjenih danosti ter položaja v Evropi potrebno obravnavati s specifičnimi metodami in kriteriji, utemeljenimi zlasti z indukativnimi raziskovalnimi procesi ter povezavi z evropskim prostorom - kar je doslej izrazito deficitarno. Raziskovalni program predvideva, da bodo rezultati in promocije že doseženih visokih kvalitet oblikovanega bivalnega okolja zagotavljale Sloveniji pomembno izhodišče za trajnostni razvoj in za pomembno vlogo v mednarodnem prostoru. Nastale bodo nove metode tako raziskovanja kot načrtovanja, obenem pa vzgoje javnosti in strokovnjakov. Izbor raziskovalnih sestavin je usmerjen v razmerja kvalitetnega bivalnega okolja do naravnih danosti, varstva okolja, naravne, stavbne, naselbinske in krajinske dediščine, problema arhitekturne identitete, vplivov na družbeno-ekonomski in socialni razvoj, uvedbo novih orodij za urejanje kvalitetnega bivalnega okolja. Program v obvezni interdisciplinarni zasnovi, povezanosti z realnim prostorom in z aplikativno nadgradnjo povezuje arhitekturo, urbanizem in oblikovanje z ekologijo, gradbeništvom, sociologijo, umetnostno zgodovino itd. Osnovni cilji so teoretične in metodološke raziskave stroke za njen razvoj, izobraževanje, razvoj metod, promocijo. Aplikativni del raziskav se neposredno navezuje na teoretične in obravnava naslednje sestavine: kvaliteten razvoj in ohranitev bivalnega okolja v slovenskem prostoru, reševanje problemov trajnostne rabe prostora in varovanje kulturne in naravne dediščine v širšem (evropskem, svetovnem) okolju, aktualnih ciljev oblikovanja in rabe bivalnega okolja ter ugotavljanje "dobrih praks", novih pojavov ali metod in tehnologij, relevantnih za vzpostavitev in razvoj kvalitetnega bivalnega okolja.
Pomen za razvoj znanosti
Svetovni pomen rezultatov programa je v specifični možnosti slovenskega prostora, da vzorčno razišče in metodološko obdela ter ponudi temeljne in aplikativne rešitve izjemno zapletenih sestavin varstva, urejanja in razvoja bivalnega okolja. V mednarodnem okolju tudi vzpostavljajo most znanstvenega pristopa med zahodnim in vzhodnim delom Evrope, kot ga omogoča izjemna vsebinska širina. Novi rezultati RP vsebujejo nove teoretične osnove, interdisciplinarne metode, izobraževalne okvire, posebne dokumentacijske in "monitoring" metode za razvojno planiranje bivalnega okolja, ki jih je zaradi specifičnih pogojev mogoče razviti predvsem v Sloveniji - v neposredni povezavi z evropskimi in svetovnimi strokovnimi krogi so že vključevane v nov znanstven pristop zlasti v povezavi med zahodnim in vzhodnim delom Evrope ter z najsodobnejšimi pristopi tudi v širšem svetovnem merilu. Znanstveno raziskovalna dejavnost Inštituta za arhitekturo FA je bila vedno vpeta tudi v svetovno merilo, kar je osnovni cilj tudi za predlagani raziskovalni program.To dokazujejo tako povezave z mednarodnimi raziskovalnimi programi kot neposredne povezave ali sodelovanja v mednarodnih raziskovalnih projektih in programih. Najbolj odmevne aktivnosti in dosežki v tej smeri so raziskave iz naslednji področij: - problematika raziskav in varstva kulturne dediščine (v okviru raziskovalnih programov EU, Sveta Evrope, Unesca, regije Alpe Jadran in številne bilateralne raziskave), - razvoj stanovanjske gradnje, - trajnostni razvoj naselij, - varna protipotresna gradnja, -razvoj arhitekturnih konstrukcij (za vse naštete smeri so pomembni kongresi, strokovna posvetovanja, bilateralne raziskave itd.) Komplementarnost in vpetost raziskav na mednarodni ravni je izražena tako v obvezni interdisciplinarnosti kot v izhodišču raziskovalne tematike. Neposredne povezave zlasti z evropskimi raziskovalnimi centri kažejo na realno vpetost tem v istočasno zastavljene probleme v drugih okoljih. Obenem so nekateri projekti že tudi nadaljevanje ali začetek takih aktualnih mednarodnih raziskovalnih projektov. Že široko sodelovanje v 5. evropskem programu v različnih temah (od projekta razvoja vzgoje – Erasmus/ Socrates itd., preko specifičnih razvojnih raziskav - protipotresna gradnja in normativi gradnje, do teoretičnih modelov za planiranje - reurbanizacija mestnih jeder itd.) dokazujejo uspešnost dosedanje komplementarnosti raziskovalnega dela, saj so nekateri med raziskovalci oziroma njihove skupine v novih mrežnih projektih prevzeli tudi vlogo koordinatorja na evropski ravni (Fister - Re Urban itd.).
Pomen za razvoj Slovenije
RP je v Sloveniji pomemben - za prenos, razvoj in navezavo na celovite cilje trajnostnega razvoja bivalnega okolja iz evropskega in svetovnega merila v slovenski prostor in slovenskih izkušenj v druga okolja, za razvoj interdiscipinarnega sistema raziskav in planiranja oblikovanega bivalnega okolja, za vzgojo specialistov in raziskovalcev, za vzorčne obdelave najpomembnejših problemov trajnostnega urejanja prostora. POMEN ZA GOSPODARSTVO IN DRUŽBO Kot temeljne in razvojne raziskave za potrebe prostorske zakonodaje in regulative v konkretnem prostoru. Številne aplikativne raziskovalne naloge so in bodo podlaga za strateške ali realne odločitve o trajnostnem razvoju bivalnega okolja v Sloveniji. Raziskovalci so stalno vabljeni kot eksperti za arhitekturne, urbanistične in oblikovalske raziskave, ki jih potrebujejo različna ministrstva, občine, poslovne skupnosti in zasebniki. (Opomba: Rezultati raziskav in njihov odmev v slovenskem prostoru je redno objavljen v letnem zborniku AR.) POMEN ZA GOSPODARSKO PANOGO/E -za tehnološki razvoj – vpliv na razvoj gradbenih tehnologij: Kot temeljne ali razvojne raziskave razvoja arhitekturne, urbanistične in oblikovalske stroke. V slovenskem merilu so pomembne kot odmev na realnost prostora, kot pobuda za kvalitetno oblikovanje bivalnega okolja, kot osnova za razvoj stroke in vzgoje strokovnjakov in predvsem kot povezava z najboljšimi dosežki v svetovnem merilu. V tem okviru je na različnih ravneh izkazan interes in vzpostavljeno sodelovanje z gospodarskimi subjekti (proizvodnja gradiv ali izvajanje gradbenih del, reševanje posebnih prostorskih in oblikovnih problemov itd.). POMEN ZA DRUŽBENO INFRASTRUKTURO, ZA JAVNO UPRAVO Programska skupina zagotavlja rezultate raziskav, ki so neposredno uporabni za razvoj družbenega oz. upravnega sistema urejanja in oblikovanja prostora POMEN ZA KULTURNI RAZVOJ Če razumemo arhitekturo kot del kulture, potem ovrednotimo rezultate programa kot neposrednega pomena za kulturni razvoj. POMEN ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE Kot temeljne raziskave celotne stavbne in naselbinske dediščine slovenskega prostora in kot raziskave identitete tako imenovanih "arhitekturnih krajin". Pomen rezultatov raziskav je izkazan v aktivnem in stalnem sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, lokalnimi skupnostmi (občinami), Zavodom za varstvo kulturne dediščine RS in njegovimi regionalnimi enotami, različnimi raziskovalnimi inštitucijami, projektantskimi skupinami ali posamezniki, individualnimi naročniki ali uporabniki raziskav. V okviru priprave nove državne slovenske strategije prostorskega razvoja so te raziskave vključene kot del obveznih strokovnih osnov in bodo v prihodnosti nadgrajene po potrebi z dodatnimi.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno