Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Antropološke in prostorske raziskave

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.03.00  Humanistika  Antropologija   
2.17.00  Tehnika  Geodezija   

Koda Veda Področje
S220  Družboslovje  Kulturna antropologija, etnologija 

Koda Veda Področje
5.04  Družbene vede  Sociologija 
Ključne besede
socialna in kulturna antropologija; antropologija prostora, kraja in časa; antropološka lingvistika; arheologija; arheoastronomija; daljinsko zaznavanje; geografski informacijski sistemi
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (13)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  39776  dr. Tomi Bartole  Antropologija  Raziskovalec  2017 - 2020  38 
2.  22570  dr. Nataša Gregorič Bon  Humanistika  Raziskovalec  2015 - 2021  172 
3.  25640  dr. Žiga Kokalj  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2018  378 
4.  28658  dr. Aleš Marsetič  Geodezija  Raziskovalec  2016 - 2021  108 
5.  15112  dr. Krištof Oštir  Geodezija  Raziskovalec  2015 - 2017  596 
6.  25040  Peter Pehani    Tehnični sodelavec  2015 - 2021  101 
7.  33466  dr. Maja Petrović-Šteger  Humanistika  Raziskovalec  2019 - 2021  140 
8.  23960  Melita Robič    Tehnični sodelavec  2015 - 2021 
9.  54762  Nastja Slavec  Antropologija  Mladi raziskovalec  2020 - 2021  18 
10.  50575  dr. Liza Stančič  Geografija  Mladi raziskovalec  2017 - 2019  38 
11.  18930  dr. Ivan Šprajc  Arheologija  Vodja  2015 - 2021  499 
12.  15116  dr. Borut Telban  Antropologija  Raziskovalec  2015 - 2021  425 
13.  20005  dr. Tatjana Veljanovski  Geodezija  Raziskovalec  2015 - 2021  158 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  63.147 
Povzetek
Raziskovalni program bo ohranil svojo usmeritev v arheološke in arheoastronomske študije v Mezoameriki, socialno in kulturno antropološke študije na Papui Novi Gvineji in Albaniji ter prostorske in geomorfološke analize z daljinskim zaznavanjem in geografskimi informacijskimi sistemi (GIS). Program združuje interdisciplinarno skupino raziskovalcev, katerih glavni namen je razvijati nove metode in nova znanja na njihovih znanstvenih področjih. Skupni imenovalec raziskovalcev je, da se vsi posvečajo raziskavam prostora, kraja in časa s perspektive njihove specifične kompetence in so bodisi posamezno bodisi kot skupina objavili znanstvena dela na to temo (»Prostor, kraj, čas« je od leta 2013 tudi naslov njihove elektronske knjižne zbirke pri Založbi ZRC).   Raziskave, ki jih člani programa izvajajo, temeljijo na dolgotrajnem in obsežnem terenskem delu ter na terenu pridobljenih podatkih. V tem duhu bodo v okviru predlaganega programa nadaljevali z delom na nikdar prej zapisanih in analiziranih družbenih, kulturnih in jezikovnih značilnostih ljudi, ki živijo v porečju reke Karawari na Papui Novi Gvineji. Poleg dela na slovnici in slovarju tega papuanskega jezika, bodo poseben poudarek namenili prostorski umestitvi verzov in pomembnosti starodavnih poti v obsežni zbirki celonočnih pesmi. Raziskovalci vedo kako sodelovati drug z drugim in prepletati svoja posebna znanja z namenom, da skupno raziskovalno usmeritev v prostor, kraj in čas kar najbolje razvijejo. Dolgotrajne arheološke raziskave v Mezoameriki vselej vključujejo tehnične spretnosti strokovnjakov na področju GIS in daljinskega zaznavanja znotraj programske skupine. To sodelovanje se bo nadaljevalo ne le pri raziskavi astronomskih pomenov orientacij v pred-španski arhitekturi pač pa tudi pri arheološkem rekognosciranju v majevskem nižavju. Prepoznavanje potencialnih lokacij namreč temelji na teoretskem znanju in interpretaciji letalskih fotografij. Antropološke raziskave na jugu Albanije se osredotočajo na kraje, poti, gibanje in in (ne)mobilnost. Analize bodo pokazale, kako domačini ustvarjajo prostor, kako ga pojmujejo in kako o različnih oblikah (ne)gibanja govorijo. Eden izmed skupnih namenov raziskav je, da se abstraktno in tehnično znanje prostorskih analiz približa ne samo veščim uporabnikom prostorskih podatkov temveč tudi širši javnosti. To je hkrati eden od glavnih ciljev, s katerim se ukvarjajo strokovnjaki daljinskega zaznavanja, ko se posvečajo naravnim nesrečam: kako ljudem, ki so soočeni z naravno nesrečo, učinkovito in čim hitreje prenesti informacije, ki so jih dobili s pomočjo satelitske tehnologije. Ljudje namreč potrebujejo koristno, pravočasno in razumljivo informacijo o vrsti, razsežnosti in potencialnih posledicah določene nevarnosti. Medtem ko naj bi bila obdelava podatkov optimalna, pa znanje o krajih, poteh, tehnični opremi in navadah ljudi znotraj njihovih življenjskih okolij izboljša komunikacijo med reševalci in ljudmi ter prepreči nadaljnje tragedije.
Pomen za razvoj znanosti
Predlagani raziskovalni program bo omogočil kontinuiteto našega interdisciplinarnega raziskovalnega dela in prispeval k razvoju znanstvenih področij, na katerih smo že dosegli visoko stopnjo specializacije in mednarodno prepoznavnost. Poleg odkritja vrste starodavnih majevskih najdišč, vključno z velikimi in dobro ohranjenimi političnimi centri, se vodja programa v mnogih mednarodnih objavah zavzema za znanstveno osnovo arheoastronomije. Priskrbel je številne konkretne podatke, ki njegove trditve podpirajo in postal eden izmed glavnih strokovnjakov na področju arheoastronomije Mezoamerike. Ko bodo v skladu z načrti našega raziskovalnega programa opravljene vse meritve orientacij starodavnih majevskih zgradb, pričakujemo nova odkritja, ki bodo vodila k nadaljnjemu razvoju v arheoastronomiji, arheologiji in antropologiji.   Na Papui Novi Gvineji je pristop, ki povezuje antropološke in lingvistične raziskave, prišel do nivoja, ki presega običajne študije na področjih posameznih ved. Več novih naselij in ljudskih običajev je bilo na sploh prvič popisanih in analiziranih. Pričakujemo, da bo kontinuirana raziskava prostora in časa, kot bo to na primer ponazorjeno v načrtovani analizi v prostor umeščenih verzov celonočnih pesmi, omogočila nove vpoglede v življenjske navade ljudi, družbene in kulturne spremembe ter teoretične pristope, ki zaznamujejo raziskovanje ustne zgodovine ter socialno in kulturno antropologijo na sploh.   Študije v južni Albaniji so pomembno prispevale k boljšemu antropološkemu poznavanju človekovih izkušenj kraja in gibanj ter njegovega odnosa do njih. Inovativna uporaba tehnik obdelave podatkov v socialni in kulturni antropologiji bo zagotovila ne le načine in sredstva za pridobitev, predstavitev in analizo prostorskih podatkov, temveč bo prispevala k reševanju mnogih vprašanj, ki so osrednjega pomena za antropologijo, arheologijo, okoljske vede in zgodovino.   Glede na interdisciplinarno usmeritev našega programa je treba poudariti, da je razvoj novih metod prostorskih analiz in daljinskega zaznavanja ter njihove aplikacije izreden znanstven doprinos našega programa in ima pomembne praktične, teoretične in metodološke implikacije. Razvite metode obdelave prostorskih podatkov in podob bodo izboljšale najsodobnejše pristope ne le v antropoloških aplikacijah pač pa tudi v daljinskem zaznavanju na sploh.
Pomen za razvoj Slovenije
Stalna prisotnost v mednarodnih znanstvenih krogih je za nas nekaj samoumevnega. K temu bomo stremeli tudi v prihodnje. Menimo, da na ta način kar najbolje prispevamo k družbenoekonomskemu in kulturnemu razvoju Slovenije. Vsi člani programa objavljamo svoje študije in rezultate v knjigah in uveljavljenih mednarodnih znanstvenih revijah, izvajamo seminarje in vabljena predavanja na tujih univerzah, delavnicah, simpozijih in mednarodnih konferencah, in sodelujemo pri poučevanju, mentorstvu in svetovanju podiplomskih študentov tako v Sloveniji kot zunaj nje. Sodelujemo kot recenzenti pri slovenskih in tujih znanstvenih revijah in kot strokovni ocenjevalci mednarodnih raziskovalnih projektov, vključno s tistimi, ki jih razpisuje Evropska komisija na področju družbeno-ekonomskih ved in humanistike (FP7). Smo dobitniki prestižnih tujih financiranj, štipendij ter različnih slovenskih in tujih nagrad. Smo tudi člani uredniškega odbora (glavni urednik, področni urednik, član uredniškega odbora) pri Anthropological Notebooks, reviji Društva antropologov Slovenije, ki izhaja v angleščini in je indeksirana v mnogih bazah vključno s SSCI. Tovrstno delo bo tudi v prihodnosti doprineslo h kulturnemu razvoju in promociji Slovenije.   Rezultati, ki jih dobivamo iz različnih tematskih področij in geografskih območij naših raziskav ter družb in kultur, prispevajo k boljšemu razumevanju naših lastnih družbenih, kulturnih, političnih in drugih realnosti. To se nanaša tudi na vprašanja, ki so povezana s slovensko naravno in kulturno dediščino in zgodovinskimi procesi, ki so pripeljali do današnjega družbenega življenja v Sloveniji. Na bolj konkretni ravni lahko rečemo, da je naš program tudi neposredno vključen v družben, ekonomski in kulturni razvoj v Sloveniji. Metode prostorskih analiz in daljinskega zaznavanja se uporabljajo pri reševanju širokega spektra problemov, ki so povezani z informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo, gospodarskimi zadevami ter ohranitvijo naravne in kulturne dediščine. Predlagani program bo zagotovil kar najbolj inovativne prostorske tehnike, ki bodo omogočile razpoznavanje različnih elementov v pokrajini, ki je poraščena, degradirana ali pa težko dostopna. V takih situacijah je daljinsko zaznavanje edinstvena metoda: omogoča namreč lokalizacijo in dokumentacijo arheoloških in drugih kulturno pomembnih najdišč, kjer se klasične terenske metode težko uporabijo. Pričakovani rezultati našega programa bodo prispevali k arheološki in kulturni vednosti Slovenije in razjasnili mnoge trenutne antropogene spremembe slovenske pokrajine. Rezultate svojega dela redno predstavljamo strokovni javnosti, vključno s slovenskimi podjetji, in jim z metodami za napredno obravnavo podatkov daljinskega zaznavanja omogočamo mednarodno konkurenčna izhodišča.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno