Loading...
Groups source: ARRS

Research group for livestock production and processing

Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.01  Biotechnical sciences  Animal production  Genetics and selection 
4.04.01  Biotechnical sciences  Veterinarian medicine  Morphology, physiology and animal reproduction 
4.04.04  Biotechnical sciences  Veterinarian medicine  Health care of animals from aspect of herd preservation 
Keywords
Physiology of animals, animal production, farm houses genetics and selection in animal breeding, nutrition of domestic animals, animal health potection, ecology, etohology, machinery in animal production
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
2,003.03
A''
48.85
A'
1,020.2
A1/2
1,136.02
CI10
1,222
CImax
86
h10
19
A1
6.78
A3
1.61
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 28, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 117  1,492  1,282  10.96 
Scopus 120  1,772  1,537  12.81 
Researchers (9)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  12183  PhD Jana Ambrožič Dolinšek  Natural sciences and mathematics  Researcher  286 
2.  25025  PhD Maksimiljan Brus  Biotechnical sciences  Researcher  291 
3.  57402  Urška Erker  Biotechnical sciences  Researcher 
4.  15069  PhD Marjan Janžekovič  Biotechnical sciences  Researcher  611 
5.  38052  Andrej Mergeduš  Biotechnical sciences  Researcher  71 
6.  27890  PhD Maja Prevolnik Povše  Biotechnical sciences  Researcher  232 
7.  29460  PhD Janko Skok  Biotechnical sciences  Researcher  105 
8.  01364  PhD Dejan Škorjanc  Biotechnical sciences  Researcher  423 
9.  53343  PhD Biljana Todorović  Biotechnical sciences  Researcher  10 
Research projects (12) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  V4-1817  Technological innovations to improve animal welfare in poultry and pigs  11/1/2018 - 10/31/2020  PhD Manja Zupan Šemrov  1,974 
2.  V4-1604  Animal welfare including health of poultry and pigs in conventional and alternative housing systems  10/1/2016 - 9/30/2018  PhD Manja Zupan Šemrov  2,737 
3.  V4-1417  Technologies of pig rearing and use of alternative feeds and natural plant extracts for high quality products in conventional and organic husbandry systems  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Marjeta Čandek Potokar  4,613 
4.  L4-5521  Raising entire males or immunocastration? Research of measures for boar taint reduction and emerging problems of product quality  8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Marjeta Čandek Potokar  4,631 
5.  V4-1077  Vpliv vključevanja tanina v krmne obroke prašičev na njihove proizvodnje lastnosti, zdravje, klavno kakovost in kakovost mesa ter ekonomiko reje (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Dejan Škorjanc  3,856 
6.  L1-2174  Novi originalno razviti krmilni dodatki na osnovi vodotopnega CoQ10, njihov vpliv na ekonomičnost proizvodnje in zdravstveno stanje piščancev in kokoši nesnic med industrijsko vzrejo. (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Mirko Prošek  1,529 
7.  V4-0338  Alternativna reja prašičev - ekološko kmetijstvo (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Dejan Škorjanc  643 
8.  V4-0327  Oživitev prireje kopunjega mesa z različnimi genotipi piščancev (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Antonija Holcman  2,190 
9.  L4-6376  Predictive ability of NIR spectroscopy for pig meat quality evaluation  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Marjeta Čandek Potokar  1,989 
10.  V4-0116  Slovenske prehranske tabele - meso in mesni izdelki (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Terezija Golob  7,971 
11.  V4-0590  Analiza prireje volovskega mesa na kmetijah demografsko ogroženih območij severovzhodne Slovenije (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2005  PhD Marko Volk  2,479 
12.  V4-0864  Ocena tržnih možnosti za izdelek 'Prekmurska šunka' (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Marjeta Čandek Potokar  2,329 
Views history
Favourite