Loading...
Groups source: ARRS

Defence Research Centre

Research activity

Code Science Field Subfield
5.06.04  Social sciences  Political science  Defence science 
Keywords
Security, defense, military, peace, civil-military relations, security policy, arms control and disarmament, conflict resolution, strategic studies, military management.
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
9,039.78
A''
865.43
A'
4,144.57
A1/2
5,327.9
CI10
486
CImax
18
h10
10
A1
31.01
A3
4.48
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 31, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 92  365  313  3.4 
Scopus 149  544  473  3.17 
Researchers (20)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publications
1.  33405  Irena Bolko  Economics  Researcher  36 
2.  32560  Bernarda Debelak    Junior expert or technical associate 
3.  55994  Anđela Đorđević  Political science  Researcher 
4.  55872  Gašper Ferme  Political science  Junior researcher 
5.  14817  PhD Maja Garb  Political science  Researcher  387 
6.  57331  Neža Geč    Junior expert or technical associate 
7.  04856  PhD Anton Grizold  Political science  Researcher  534 
8.  19072  PhD Miro Haček  Political science  Researcher  677 
9.  05812  PhD Ljubica Jelušič  Political science  Researcher  637 
10.  23412  PhD Jelena Juvan  Political science  Researcher  273 
11.  33786  PhD Simona Kukovič  Political science  Researcher  283 
12.  05816  PhD Marjan Malešič  Political science  Researcher  532 
13.  19647  PhD Vladimir Prebilič  Educational studies  Researcher  538 
14.  18351  PhD Iztok Prezelj  Political science  Researcher  581 
15.  52078  Teodora Tea Ristevska  Political science  Junior researcher  24 
16.  21650  PhD Uroš Svete  Political science  Researcher  412 
17.  56672  Tine Šteger    Junior expert or technical associate 
18.  29415  PhD Janja Vuga  Political science  Researcher  188 
19.  54749  Luka Zalokar  Political science  Junior researcher 
20.  30703  PhD Rok Zupančič  Political science  Researcher  206 
Research projects (25) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publications
1.  J5-1786  Military specific risk and protective factors for military family health outcomes  7/1/2019 - 5/31/2023  PhD Janja Vuga  2,388 
2.  V5-1941  Fiscal capacity of Slovene municipalities  11/1/2019 - 1/30/2021  PhD Vladimir Prebilič  3,285 
3.  V5-1735  RADICALIZATION AND COMPREHENSIVE COUNTERMEASURES IN SLOVENIA  4/1/2018 - 7/31/2020  PhD Iztok Prezelj  2,822 
4.  J5-3616  Transforming Defence Policies in Contemporary Security Environment  5/1/2010 - 4/30/2013  PhD Anton Grizold  2,973 
5.  L6-2309  Manevrska struktura Narodne zaščitev organih za notranje zadeve leta 1990 (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Damijan Guštin  5,696 
6.  M4-0224  Upravljanje človeških virov v SV: Pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe (Slovene)  8/1/2007 - 12/31/2009  PhD Vladimir Prebilič  2,648 
7.  M4-0214  Vloga države pri vključevanju civilnih subjektov v mednarodne operacije na kriznih območjih (Slovene)  8/1/2007 - 7/31/2009  PhD Marjan Malešič  1,417 
8.  M4-0222  Vloga in pomen obveščevalno varnostnih služb v sodobnem asimetričnem vojskovanju - obrambni vidik (Slovene)  8/1/2007 - 7/31/2009  PhD Uroš Svete  887 
9.  M4-0202  Vloga specialnih oblik organiziranja v asimetričnem vojskovanju na Slovenskem 1918 - 1994 (Slovene)  8/1/2007 - 7/31/2009  PhD Vladimir Prebilič  3,066 
10.  M4-0221  Sistem nacionalne varnosti v spremenjenem varnostnem okolju (Slovene)  8/1/2007 - 11/30/2008  PhD Marjan Malešič  1,176 
11.  M5-0183  Družboslovna analiza delovanja SV v misijah in v poveljstvih na mednarodnih dolžnostih (Slovene)  6/1/2006 - 11/30/2008  PhD Ljubica Jelušič  3,120 
12.  M5-0159  Definicija in zaščita kritične infrastrukture RS (Slovene)  6/1/2006 - 10/31/2008  PhD Iztok Prezelj  2,577 
13.  M5-0177  Delitev nalog med NATOM in 'samostojnimi' evropskimi obrambnimi silami (Slovene)  6/1/2006 - 5/31/2008  PhD Vinko Vegič  2,642 
14.  M6-0173  Razlagalni vojaški slovar (Slovene)  6/1/2006 - 5/31/2008  PhD Nataša Jakop  3,361 
15.  M5-0162  Analiza kriznega upravljanja in vodenja v RS (Slovene)  6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Marjan Malešič  3,668 
16.  M5-0187  Civilno vojaški odnosi po vstopu v NATO in EU - praktični vidik civilnega nadzora nad OS z analizo razmerij med zakonodajno in izvršno oblastjo ter evroatlanskimi povezavami (Severnoatlantsko zavezništvo in EU) (Slovene)  6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Vladimir Prebilič  1,705 
17.  M5-0165  Varnost in sodelovanje v Srednji in Jugovzhodni Evropi (Slovene)  6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Iztok Prezelj  4,529 
18.  M5-0058  Človeški dejavnik v vojaškem sistemu (Slovene)  8/1/2004 - 8/31/2006  PhD Ljubica Jelušič  8,912 
19.  M5-0044  Koncept psihološke obrambe in krizno komuniciranje (Slovene)  8/1/2004 - 8/31/2006  PhD Marjan Malešič  2,854 
20.  V5-0803  Slovenska vojska v mirovnih operacijah - družboslovna analiza dejavnikov vpliva na mirovno delovanje Slovenske vojske (Slovene)  10/1/2003 - 3/31/2005  PhD Ljubica Jelušič  2,632 
21.  V5-0776  Slovenska vojska v mirovnih operacijah (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Ljubica Jelušič  637 
22.  L5-1665  Oboroženo nasilje povezano z razpadom bivše SFRJ (1990-1995,1998) (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Anton Bebler  729 
23.  J5-0466  Varnostne integracije v Evropi (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Anton Grizold  2,888 
24.  L5-7938  Slovenska mladina in vojaški poklic (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Anton Grizold  1,353 
25.  J5-7077  Civilno-vojaška razmerja v sodobnih družbah (Slovene)  1/1/1995 - 6/30/1998  PhD Ljubica Jelušič  1,858 
ARRS research and infrastructure programmes (5) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publications
1.  P5-0206  Defence science  1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Marjan Malešič  6,525 
2.  P5-0206  Defence science  1/1/2014 - 12/31/2017  PhD Marjan Malešič  6,401 
3.  P5-0206  Defence studies  1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Marjan Malešič  4,775 
4.  P5-0206  Defence studies  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Marjan Malešič  4,423 
5.  P0-0512-0582  Defense Studies«  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Marjan Malešič  4,693 
Views history
Favourite