Loading...
PhD Mitja Sardoč

PhD Mitja Sardoč
no.: 19351 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail mitja.sardocat signguest.arnes.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.01.00  Social sciences  Educational studies   
5.06.00  Social sciences  Political science   
Keywords
Citizenship education, education, human rights education
Points
2,060.39
A''
0
A'
435.43
A1/2
649.6
CI10
20
CImax
5
h10
2
A1
5.72
A3
0.81
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on September 27, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 22  21  19  0.86 
Scopus 32  44  38  1.19 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  Primary education teacher  Education  SI University of Ljubljana, Faculty of Education 1996 
Master's degree  M. Sc.   Anthropology  SI Institutum Studiorum Humanitatis, Historical anthropology of Art 2002 
Doctor's degree  Ph. D.     GB 2012 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Educational Research Institute  Centre for Philosophy of Education  12/1/1997  Researcher   
Full time employment (20%, RD:20%)  University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences  Defence Research Centre  9/1/2023  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-2129  Equity and quality in education - between the past and the future   2021 - 2023  PhD Mitja Sardoč  2,029 
2. J7-9419  RADICALISATION AND VIOLENT EXTREMISM: PHILOSOPHICAL, SOCIOLOGICAL AND EDUCATIONAL PERSPECTIVE   2018 - 2021  PhD Mitja Sardoč  3,467 
3. J5-8241  Substantive representation of youth in representative bodies   2018 - 2019  PhD Tomaž Deželan  3,006 
4. J6-5560  Slovene national identity in the light of tourist discourse   2015 - 2016  PhD Vesna Mikolič  6,408 
5. M4-0201  Razvoj patriotizma med mladimi (Slovene)   2007 - 2008  PhD Milena Valenčič Zuljan  5,921 
6. L5-7358  International studies of students' knowledge: Explaning the Slovene students' lagging behind the students from best achieving countries   2005 - 2008  PhD Janez Justin  3,051 
7. V5-0235  Državljanska in domovinska vzgoja v slovenskem šolstvu (Slovene)   2007  PhD Miro Haček  2,531 
8. M5-0179  Domovinska in patriotska vzgoja v RS (Slovene)   2006 - 2007  PhD Miro Haček  3,735 
9. V5-0825  Enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji: teorije in politike zagotavljanja enakih izobraževalnih možnosti (Slovene)   2003 - 2006  PhD Mitja Sardoč  1,562 
10. V5-0658  Modeli inkluzivnega izobraževanja: koncepti, politike in strategije obravnave otrok s posebnimi potrebami (Slovene)   2004 - 2005  PhD Stanislav Košir  1,657 
11. V5-0559  Temeljni (sistemski, pravni, pedagoški in kulturni) dejavniki avtonomije šol v slovenskih šolah (Slovene)   2001 - 2004  PhD Darko Štrajn  3,448 
12. V5-0551  Vključevanje stališč in vrednot v vzgojnoizobraževalni proces s posebnim poudarkom na poučevanju človekovih pravic (Slovene)   2001 - 2004  PhD Marjan Šimenc  1,666 
13. L5-3328  Civic Education and Values and Attutudes of Students in Slovenia   2002 - 2004  PhD Marjan Šimenc  1,437 
14. L5-3344  Timss 2003 trends in international mathematics and science study   2002 - 2004  PhD Milena Ivanuš Grmek  3,424 
15. V5-0253  Razvoj specialnih didaktik in učnih tehnologij za predmete:državljanska vzgoja in etika, retorika, državljanska kultura (Slovene)   2000 - 2002  PhD Igor Žagar Žnidaršič  2,075 
16. V5-0261  Socialne interakcije med učenci in prenovljenimi učnimi programi, Analiza učnih vsebin in ciljev v novih učnih načrtih (Slovene)   2000 - 2002  PhD Mitja Sardoč  717 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0106  Educational Research   2020 - 2023  PhD Janja Žmavc  5,936 
2. P6-0400  Social contract in the 21st century: historical-sociological, philosophical-ethical and educational aspects   2015 - 2019  PhD Ksenija Vidmar Horvat  3,125 
Views history
Favourite