Loading...
Groups source: ARIS

Research Department of the Slovenian Museum of Natural History

Research activity

Code Science Field Subfield
1.03.01  Natural sciences and mathematics  Biology  Zoology and zoophysiology 
1.06.01  Natural sciences and mathematics  Geology  Mineralogy and petrology 
1.06.02  Natural sciences and mathematics  Geology  Palaeontology and biostratigraphy 

Code Science Field
B320  Biomedical sciences  Systematic zoology, taxonomy, zoogeopraphy 
B361  Biomedical sciences  Physiology of invertebrates 
B280  Biomedical sciences  Animal ecology 
B340  Biomedical sciences  Animal anatomy, animal morphology 
Keywords
biology, zoology, taxonomy, zoogeography, philogeny, bioacoustics, mammalia, aves, reptilia, amphibia, insecta
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
3,339.33
A''
61.02
A'
374.22
A1/2
728.29
CI10
2,913
CImax
71
h10
27
A1
9.66
A3
2.02
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 21, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 283  3,783  3,233  11.42 
Scopus 316  4,187  3,573  11.31 
Researchers (12)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  14006  PhD Andrej Gogala  Biology  Researcher  347 
2.  24080  Alenka Jamnik  Geology  Researcher  91 
3.  37989  Mojca Jernejc Kodrič  Biology  Researcher  160 
4.  18567  PhD Miha Jeršek  Geology  Researcher  1,094 
5.  37990  Urška Kačar  Biology  Researcher  74 
6.  51400  Tea Knapič  Biology  Researcher  124 
7.  37980  MSc Matej (Matija) Križnar  Geology  Researcher  1,086 
8.  09211  PhD Boris Kryštufek  Biology  Researcher  1,055 
9.  37971  Špela Pungaršek  Biology  Researcher  195 
10.  11055  PhD Staša Tome  Biology  Researcher  367 
11.  10061  PhD Tomi Trilar  Biology  Researcher  1,003 
12.  21502  PhD Al Vrezec  Biology  Researcher  1,041 
Research projects (12) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  V4-1803  Detection of Influenza A viruses in environmental samples, feed and litter, and setting of an algorithm for the diagnosis of influenza in pigs  11/1/2018 - 4/30/2021  PhD Brigita Slavec  3,600 
2.  V1-1089  Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Jernej Jogan  11,003 
3.  V4-0474  Podnebne spremembe in preučevanje pojavnosti ter karakterizacija virusa Zahodnega Nila pri pticah in dvoriščni perutnini v Sloveniji (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Olga Zorman Rojs  2,880 
4.  L1-6530  Exploration and preservation of Slovenian mineralogical heritage  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Aleksander Rečnik  3,809 
5.  L3-5111  Genetic diversity of bacteria Borrelia burgdorferi sensu lato in Slovenia  1/1/2003 - 12/31/2005  PhD Tatjana Avšič-Županc  3,695 
6.  V2-0513  Predstavitev in javni dostop do zbirk o biotski raznovrstnosti Slovenije (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Ignac Sivec  2,268 
7.  J3-3318  Ecological and epidemiological characteristics of ehrlichiae in Slovenia  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Miroslav Petrovec  2,965 
8.  J3-1138  Ekologija in epidemiologija borelij in rikecij v Sloveniji (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Tatjana Avšič-Županc  7,349 
9.  J1-7409  Taksonomija, evolucijska biologija in biodiverziteta izbranih živalskih skupin (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Boris Kryštufek  3,824 
10.  V1-0425  Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji (Slovene)  10/1/2000 - 5/31/2001  PhD Boris Kryštufek  1,055 
11.  V4-0175  Ohranjanje ogroženih vrst divjadi in drugih prosto živečih živali (Slovene)  9/1/1998 - 12/31/2000  PhD Miha Adamič  6,332 
12.  L3-7916  Raziskovanje gostiteljev in prenašalcev mikroorganizmov - povzročiteljev bolezni pri ljudeh (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Tatjana Avšič-Županc  5,410 
ARIS research and infrastructure programmes (4) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P1-0255  Communities, interactions and communications in ecosystems  1/1/2017 - 12/31/2027  PhD Meta Virant Doberlet  6,910 
2.  P1-0255  Communities, relations and communications in the ecosystems  1/1/2014 - 12/31/2016  PhD Anton Brancelj  5,791 
3.  P1-0255  Communities, relations and communications in the ecosystems  1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Anton Brancelj  7,684 
4.  P1-0255  Communities, relations and communications in the ecosystems  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Anton Brancelj  5,730 
Views history
Favourite