Loading...
PhD Olga Zorman Rojs

PhD Olga Zorman Rojs
no.: 08023 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 477 92 42
E-mail olga.zorman-rojsat signvf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.04.03  Biotechnical sciences  Veterinarian medicine  Therapy and health prevention of animals 
4.04.02  Biotechnical sciences  Veterinarian medicine  Animal pathology and epizootiology 
Keywords
Veterinary medicine, polutry, diagnostic, serology
Points
393.74
A''
16.56
A'
107.6
A1/2
193.28
CI10
411
CImax
56
h10
13
A1
1.26
A3
5.93
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on November 28, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 52  618  551  10.6 
Scopus 61  720  632  10.36 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Marko Zadravec  Doctoral degree  10/1/2007 - 5/11/2012  29352 
2 PhD Adela Fratnik Steyer  Uniform doctoral studies  11/1/2006 - 10/18/2010  28449 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI 1985 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Veterinary Faculty 1988 
Doctor's degree  Ph. D.   Veterinary medicine  SI University of Ljubljana, Veterinary Faculty 1993 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, Veterinary Faculty  Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce (Slovene)  11/1/1985  Assistant professor  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-4550  Raziskave medvrstnih in znotraj vrstnih bakterijskih interakcij za izboljšanje probiotika z in vitro in in vivo modelnimi sistemi (Slovene)   2022 - 2023  PhD Ines Mandić-Mulec  5,308 
2. V4-2024  Breeding of domestic animals by upgrading animal welfare in accordance with social requirements   2020 - 2023  PhD Alenka Dovč  5,878 
3. V4-2004  Management strategies and control of Salmonella Infantis infections in broiler flocks   2020 - 2023  PhD Olga Zorman Rojs  2,450 
4. J4-1774  Use of probiotics to control contamination of poultry farms with campylobacters and salmonella   2019 - 2022  PhD Matjaž Ocepek  2,072 
5. J4-9321  Improving immune response of animals against Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis and Clostridium perfringens toxins with chicken egg yolk antibodies   2018 - 2021  PhD Matjaž Ocepek  2,108 
6. V4-1803  Detection of Influenza A viruses in environmental samples, feed and litter, and setting of an algorithm for the diagnosis of influenza in pigs   2018 - 2021  PhD Brigita Slavec  3,522 
7. V4-1817  Technological innovations to improve animal welfare in poultry and pigs   2018 - 2020  PhD Manja Zupan Šemrov  2,044 
8. J4-8224  Identification and characterisation of pathogens of infectious diseases with the method of next generation sequencing   2017 - 2020  PhD Ivan Toplak  3,423 
9. V4-1604  Animal welfare including health of poultry and pigs in conventional and alternative housing systems   2016 - 2018  PhD Manja Zupan Šemrov  2,834 
10. V4-1606  The origin and spread of resistant bacteria through the food of animal origin   2016 - 2018  PhD Irena Zdovc  1,965 
11. V4-1401  Control of E. coli infections in poultry: Determination of critical points of E. coli, including ESBL producing E. coli introduction in poultry flocks and study of preventive measurements to reduce the use of antimicrobials   2014 - 2016  PhD Olga Zorman Rojs  3,874 
12. V4-1110  Ensuring Food safety: problems of Camylobacter contamination of poultry and poultry meat in Slovenia   2011 - 2014  PhD Matjaž Ocepek  6,044 
13. J4-2020  MOLEKULARNA ANALIZA IMUNSKEGA ODZIVA IN INTERAKCIJ OB HKRATNIH OKUžBAH Z AVIARNIMI MIKOPLAZMAMI IN VIRUSI (Slovene)   2009 - 2012  PhD Mojca Narat  2,932 
14. J4-2236  Razširjenost bakterije Clostridium difficile pri domačih živalih, v mesu in mesnih izdelkih, ter njen zoonotski pomen (Slovene)   2009 - 2012  PhD Matjaž Ocepek  2,087 
15. V4-0481  Rekombinantno cepivo proti aviarni influenci za peroralno uporabo (Slovene)   2008 - 2010  PhD Vladimira Gaberc-Porekar  1,885 
16. V4-0474  Podnebne spremembe in preučevanje pojavnosti ter karakterizacija virusa Zahodnega Nila pri pticah in dvoriščni perutnini v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2010  PhD Olga Zorman Rojs  2,816 
17. J4-9683  Molecular and immunologic analyses of Slovene isolates of avian influenza virus H5N1   2007 - 2010  PhD Olga Zorman Rojs  2,578 
18. V4-0322  Problematika izločanja kokcidiostatikov v okolje in možnosti navzkrižne kontaminacije v verigi priprave krmnih mešanic (Slovene)   2007 - 2008  PhD Anton Vengušt  1,706 
19. M1-0150  Rekombinantno cepivo proti aviarni influenci (Slovene)   2006 - 2007  PhD Ana Lenassi Zupan  2,303 
20. V4-0875  Sodobne in alternativne tehnologije reje perutnine - novi sistemi zdravstvenega varstva (Slovene)   2003 - 2006  PhD Olga Zorman Rojs  2,553 
21. L4-0586  Development of immunoenzyme tests for the simultaneous detection of antibodies in mycoplasmal and viral infections of poultry   1999 - 2001  PhD Dušan Benčina  2,282 
22. L4-1292  Patologija prehrane, bolezni živali in varstvo okolja z vidika veterinarske medicine (Slovene)   1999 - 2001  PhD Janko Žust  3,786 
23. L4-1301  Proučevanje aktualnih kužnih bolezni pri živalih z uporabo sodobnih imunoloških, biokemijskih in molekularnih metod (Slovene)   1999 - 2001  PhD Darja Barlič Maganja  8,792 
24. L4-7399  Pomembne kužne bolezni živali in zoonoze v Sloveniji (Slovene)   1996 - 1998    4,028 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0092  Animal health, environment and food safety   2020 - 2023  PhD Matjaž Ocepek  7,475 
2. P4-0092  Animal health, environment and food safety   2015 - 2019  PhD Matjaž Ocepek  10,756 
3. P4-0092  Animal health, environment and food safety   2009 - 2014  PhD Matjaž Ocepek  10,417 
4. P4-0092  Animal health, environment and food safety   2004 - 2008  PhD Milan Pogačnik  9,635 
5. P0-0502-0406  Raziskave o epizootiološkem stanju v Sloveniji, uvajanje sodobnih diagnostičnih metod (Slovene)   2001 - 2003  PhD Aleš Gregorc  5,228 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. COST-CA15134  Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens (GroupHouseNet)   3/2/2016 - 3/1/2020  Manja Zupan Šemrov   
2. COST-FA1207  Towards Control of Avian Coronaviruses: Strategies for Diagnosis, Surveillance and Vaccination   4/29/2013 - 4/28/2017     
3. TEMPUS-EACEA-544270  Serbia: Striving towards excellence in veterinary education   1/1/2014 - 12/31/2016  Olga Zorman Rojs   
4. FP6-POLICIES-FLU-LAB-NET-85193  Development and enhancement of laboratory networks for avian influenza   5/1/2007 - 6/30/2011  Olga Zorman Rojs   
5. COST-839  Immunosuppressive viral diseases in poultry   11/4/1999 - 11/4/2004  Olga Zorman Rojs   
Views history
Favourite