Loading...
Organisations source: ARIS

Institute for Mining, Geotechnology and the Environment

Research activity

Code Science Field Subfield
1.06.07  Natural sciences and mathematics  Geology  Natural resources (mineral and energy raw materials, water) 
1.06.08  Natural sciences and mathematics  Geology  Environmental geology 
1.08.00  Natural sciences and mathematics  Control and care of the environment   
2.01.02  Engineering sciences and technologies  Civil engineering  Geotechnics 
2.05.03  Engineering sciences and technologies  Mechanics  Numerical modelling 
2.16.00  Engineering sciences and technologies  Mining and geotechnology   

Code Science Field
P430  Natural sciences and mathematics  Mineral deposits, economic geology 
P470  Natural sciences and mathematics  Hydrogeology, geographical and geological engineering 
T220  Technological sciences  Civil engineering, hydraulic engineering, offshore technology, soil mechanics 
T270  Technological sciences  Environmental technology, pollution control 
T340  Technological sciences  Mining 

Code Description
Consultancy 
Research 
Non commercial 
Technology transfer 
Other 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
413.21
A''
0
A'
66.08
A1/2
120.82
CI10
454
CImax
142
h10
9
A1
1.22
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 11, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 23  589  580  25.22 
Scopus 22  747  738  33.55 
Research groups (1)
no. Code Name of group Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. 0210-002  Raziskovalna skupina za geologijo, geotehnologijo, rudarstvo in okolje (Slovene)  PhD Vojkan Jovičić   4,553 
Researchers (14)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1. 03941  Franc Čadež  Geology  Researcher  1,042 
2. 33689  MSc Simona Golčman Ribič  Geology  Junior expert or technical associate  276 
3. 20118  Tomaž Hribar    Junior expert or technical associate  709 
4. 30182  Boštjan Ivačič    Junior expert or technical associate 
5. 21680  PhD Vojkan Jovičić  Civil engineering  Researcher  717 
6. 30176  Grega Juvan  Geology  Researcher  613 
7. 21094  MSc Albin Križnič  Geology  Researcher  768 
8. 20117  MSc Brane Merhar  Geology  Researcher  769 
9. 19291  Elvir Muhić    Junior expert or technical associate  483 
10. 21092  Melhior Pregl  Geology  Researcher  762 
11. 24768  PhD Jože Ratej  Geology  Researcher  1,006 
12. 17215  Stanojle Vajović    Junior expert or technical associate  615 
13. 27787  MSc Gregor Vesel  Mining and geotechnology  Researcher  200 
14. 18803  PhD Vladimir Vukadin  Civil engineering  Researcher  784 
Research projects (26) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. L2-7036  Development and implemetation of a constitutive model for Soft Rocks and Hard Soils   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Vladimir Vukadin   2,288 
2. L1-6178  Study of pollutant transport dynamics with artificial tracers in the porous aquifer of Ljubljansko polje  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Barbara Čenčur Curk   4,343 
3. L2-6276  Use of the paper sludge for barrier protection layer on waste landfills  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Jože Kortnik   3,690 
4. L2-5369  Improvment of microfibre shotcrete lining in tunels built in rocks of low capacity  1/1/2003 - 12/31/2005  PhD Vojkan Jovičić   4,643 
5. L2-4190  Rušni procesi pri pridobivanju premoga pod tanikimi izolacijskimi sloji (Slovene)  7/1/2002 - 6/30/2005  PhD Jakob Likar   4,980 
6. L2-4185  Tridimenzionalno numerično modeliranje interakcij med zemljino in skupino pilotov (Slovene)  7/1/2002 - 6/30/2005  PhD Vojkan Jovičić   4,572 
7. L1-3403  Impact of urban environment on soil quality and processes in unsaturated zone  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Željko Vukelič   3,819 
8. J1-3417  Transport processes in the unsaturated zone of karst aquifers   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Barbara Čenčur Curk   4,477 
9. L2-2407  Odkopavanje pod vodnimi akumulacijami na pretežno peščeni krovnini (Slovene)  1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Miran Veselič   3,061 
10. V1-0427  Možnosti odlaganja odpodkov pri sanaciji površinskih kopov (Slovene)  10/1/2000 - 6/30/2001  PhD Uroš Bajželj   226 
11. J2-1433  Mehanizmi nastajanja, prenosa in kopičenja plinov v premogovnih slojih (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Jožef Pezdič   6,853 
12. L2-1310  Modeliranje spiranja nitratov v podtalnico v slovenskih razmerah (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Matjaž Mikoš   3,813 
13. J1-0462  Prenos snovi v kraških tleh in v kraško-razpoklinskih kamninah (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Miran Veselič   1,614 
14. T1-0462  Prenos snovi v kraških tleh in v kraško-razpoklinskih kamninah (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Miran Veselič   583 
15. V1-0231  Izhodišča za izdelavo analize onesnaženosti z nitrati in predlog ukrepov na podlagi direktive 91/676/EEC (Slovene)  10/1/1999 - 6/30/2000  PhD Miran Veselič   3,411 
16. L2-0737  Compactibility of municipal waste  7/1/1998 - 6/30/2000  PhD Ranko Todorović   1,114 
17. L2-0714  Procedure planing of research and excavation mineral on open pit mine  7/1/1998 - 6/30/2000  PhD Uroš Bajželj   2,046 
18. L2-0706  Rheological and parametrical analyses of lignite seam in Velenje coal mine  7/1/1998 - 6/30/2000  PhD Milan Medved   2,664 
19. L1-0567  Razvoj metode za monitoring zablatenosti brežin vodnih akumulacij in njihovega vpliva na podzemne vodne vire (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/1999  PhD Miran Veselič   575 
20. T1-0567  Razvoj metode za monitoring zablatenosti brežin vodnih akumulacij in njihovega vpliva na podzemne vodne vire (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/1999  PhD Miran Veselič   575 
21. L2-8637  Analize možnosti in aplikacije nekaterih sodobnih postopkov gradnje podzemnih prostorov (Slovene)  1/1/1997 - 12/31/1998  PhD Jakob Likar   3,674 
22. J2-7521  Sorpcijski pojavi v lignitu pri različnih stanjih v povezavi z migracijskimi procesi plinov (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Jakob Likar   5,885 
23. V2-9138  Ukrepi približevanja zahtevam okoljske zakonodaje Evropske Unije (Slovene)  11/1/1997 - 10/31/1998  PhD Viktor Grilc   4,296 
24. V2-8575  Razvoj sistema za obvladovanje ogroženosti podtalnice zaradi točkovnih in razpršilnih industrijskih in urbanih ter kmetijskih izvorov o (Slovene)  1/1/1996 - 8/31/1998  PhD Miran Veselič   3,844 
25. L2-7679  Reološke značilnosti hribin v Velenjski kadunji v elastičnem in plastičnem področju (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Milan Medved   4,021 
26. J1-7172  študij prenosa snovi v razpoklinskih in kraško-razpoklinskih kamninah (Slovene)  1/1/1995 - 6/30/1998  PhD Miran Veselič   2,312 
ARIS research and infrastructure programmes (1) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. P2-0268  Geotechnology  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Franc Runovc   3,605 
International projects (3) source: SICRIS
no. Code Title Period Responsible person
1. FP5-EESD-AISUWRS-64954  Assessing and improving sustainablilty of urban water resources and systems  11/1/2002 - 10/31/2005   
2. FP5-EESD-ERMITE-54404  Environmental regulation of mine waters in the european union (ERMITE)  2/1/2001 - 1/31/2004   
3. FP5-EESD-PIRAMID-52892  Passive in-situ remediation of acidic mine / industrial drainage  3/1/2000 - 2/28/2003   
Mentors for junior researchers (34)
no. Code Name and surname Research area Status
1. 00001  PhD RUDI AHČAN    Researcher 
2. 00422  PhD Ferdinand Trošt  Economics  Researcher 
3. 00737  PhD Ranko Todorović  Mining and geotechnology  Researcher 
4. 00775  PhD EMIL EBERL  Mining and geotechnology  Researcher 
5. 01591  PhD Zarjan Fabjančič  Economics  Researcher 
6. 02214  PhD Miran Veselič  Geology  Researcher 
7. 02413  PhD Janez Prašnikar  Economics  Researcher 
8. 02978  PhD Ludvik Bogataj  Economics  Researcher 
9. 03058  PhD Ivo Lavrač  Economics  Researcher 
10. 03158  PhD Mirko Gradišar  Economics  Researcher 
11. 03242  PhD Uroš Bajželj  Mining and geotechnology  Researcher 
12. 03882  PhD Aleš Vahčič  Economics  Researcher 
13. 05497  PhD Jože Hribar  Mining and geotechnology  Researcher 
14. 06912  PhD Tanja Mihalič  Economics  Researcher 
15. 06954  PhD Jože Rovan  Economics  Researcher 
16. 07564  PhD Tea Terezija Petrin  Economics  Researcher 
17. 08627  PhD Vlado Dimovski  Economics  Researcher 
18. 08652  PhD Nevenka Hrovatin  Economics  Researcher 
19. 09629  PhD Mojmir Mrak  Economics  Researcher 
20. 09679  PhD Ivan Ribnikar  Economics  Researcher 
21. 10414  PhD Marko Jaklič  Economics  Researcher 
22. 11462  PhD Irena Vida  Economics  Researcher 
23. 15478  PhD Mojca Indihar Štemberger  Economics  Researcher 
24. 18803  PhD Vladimir Vukadin  Civil engineering  Researcher 
25. 18940  PhD Polona Domadenik Muren  Economics  Researcher 
26. 19761  PhD Tomaž Čater  Economics  Researcher 
27. 19762  PhD Maja Konečnik Ruzzier  Economics  Researcher 
28. 19766  PhD Katja Zajc Kejžar  Economics  Researcher 
29. 21680  PhD Vojkan Jovičić  Civil engineering  Researcher 
30. 23019  PhD Miha Škerlavaj  Economics  Researcher 
31. 23021  PhD Peter Trkman  Economics  Researcher 
32. 24395  PhD Mateja Kos Koklič  Economics  Researcher 
33. 28012  PhD Katarina Katja Mihelič  Economics  Researcher 
34. 30716  PhD Anton Manfreda  Economics  Researcher 
Views history
Favourite